Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Výchova a vzdělávání dospělých

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U51C4101 ZK 6 12B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Předmět je koncipován jako úvod do diskurzu o problematice výchovy a vzdělávání dospělých v současných socioekonomických podmínkách a v kontextu uplatňování koncepce celoživotního vzdělávání.

Požadavky:

nestanoveno

Osnova přednášek:

Úvod do předmětu, klíčové pojmy a vztahy mezi nimi

Společenská a ekonomická podmíněnost výchovy a vzdělávání dospělých

Systém andragogických disciplín a vzdělávání dospělých

Specifika vzdělávání dospělých

Sociálně psychologické základy výchovně vzdělávacího procesu dospělých

Cíle výchovy a vzdělávání dospělých

Utváření kompetencí dospělého

Technologie vzdělávání dospělých

Cyklus vzdělávání dospělých, podmínky a prostředky vzdělávání dospělých

Organizační formy a metody vzdělávání dospělých

Hodnocení efektivity ve vzdělávání dospělých

Evaluace a zajištění kvality výchovy a vzdělávání dospělých

Role učitele, lektora a tutora ve vzdělávání dospělých

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní poznatky o specifikách výchovy a vzdělávání dospělých.

Studijní materiály:

BENEŠ, M. Andragogika, filozofie - věda. Praha: EUROLEX Bohemia, 2001.

BENEŠ, M. Andragogika. Praha: Grada, 2011 (nebo novější vydání)

BRÁZDOVÁ, Z. Hodnocení ve vzdělávání dospělých. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000.

EGER, L. Technologie vzdělávání dospělých. Plzeň: ZČU v Plzni, 2005.

MUŽÍK, J. Androdidaktika. Praha: Aspi, 2004.

ŠVEC, V. aj. Praktikum didaktických dovedností. Brno: Pedf MU, 2003.

VETEŠKA, J. a TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada Publishing, 2008.

VETEŠKA, j. Přehled andragogiky - úvod do studia... Praha: Portál, 2016.

ZLÁMALOVÁ, H. Úvod do distančního vzdělávání. Praha: CSVŠ, 1999.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5151706.html