Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zdravý životní styl

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51XZS KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Zdraví člověka, legislativa ochrany zdraví, faktory ovlivňující zdraví člověka, životospráva, civilizační choroby, racionální výživa, práce a odpočinek, civilizační choroby, tělesná a duševní aktivita.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je pochopit odpovědnost za své zdraví a za zdraví ostatních. Student se seznámí s faktory (determinanty) ovlivňující zdraví, které je obecně považováno za jednu z nejdůležitějších lidských hodnot. Seznámí se s faktory vnějšími i vnitřními, které ovlivňují zdraví.

Studijní materiály:

Machová, J.Biologie člověka pro učitele. Univerzita Karlova v Praze: Nakladatelství Karolinum, 2005

Obroda, S. Školní hygiena a prevence. MZLU v Brně: Brno, 2001

Najbrtová, M. Biologie dorostu a školní hygiena. Ostravská univerzita v Ostravě: Ostrava 2003

Bencko, V. a kol. Hygiena. Univerzita Karlova v Praze: Nakladatelství Karolinum, 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1699206.html