Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Knowledge management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51XPKM KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Knowledge Management se zabývá řízením poznatků a znalostí v podniku s cílem zvyšování konkurenceschopnosti organizací.

Požadavky:

Povinná účast na celém 4 h bloku výuky - (celkem 10x, účast minimálně na 8 blocích), aktivní účast ve výuce.

Osnova přednášek:

Knowledge management a personální management. Znalostní pracovník. Základy teorie poznání a tvorby znalostí.

Definice znalostí. Znalosti potenciální, klíčové, základní a zastaralé. Znalosti tacitní a explicitní. Spirála znalostí. Konverze znalostí.

Informační zajištění řízení znalostí, typy informačních systémů.

Sociální sítě, mapování znalostí v organizaci. Procesní a strukturní dimenze znalostí.

Identifikace znalostí v organizaci, základní pojmy a postupy. Řízení znalostí. Kontextová a obsahová analýza znalostí.

Informační nebo znalostní společnost. Podniková kultura, její význam pro řízení znalostí. Lidský kapitál, intelektuální kapitál, strategický význam znalostí. Přínosy a překážky managementu znalostí.

Myšlenkové mapy. Vztah data-informace-znalosti.

Osnova cvičení:

Knowledge management a personální management. Znalostní pracovník.

Definice znalostí. Znalosti potenciální, klíčové, základní a zastaralé. Znalosti tacitní a explicitní. Spirála znalostí. Konverze znalostí.

-nformační zajištění řízení znalostí, typy informačních systémů.

-Sociální sítě, mapování znalostí v organizaci. Procesní a strukturní dimenze znalostí.

Identifikace znalostí v organizaci, základní pojmy a postupy. Řízení znalostí. Kontextová a obsahová analýza znalostí.

Informační nebo znalostní společnost. Podniková kultura, její význam pro řízení znalostí. Lidský kapitál, intelektuální kapitál, strategický význam znalostí. Přínosy a překážky managementu znalostí.

-Myšlenkové mapy. Vztah data-informace-znalosti.

Návaznosti znalostí v předmětech bakalářského studia PMPP, rozdělení na explicitní a implicitní znalosti.

Základy teorie poznání a tvorby znalostí. Transfer znalostí do osobních kompetencí.

Cíle studia:

Cílem předmětu Knowledge Management je získání poznatků o významu znalostí pro zvyšování konkurenceschopnosti organizací a základní poznatky metod a postupů používaných pro řízení znalostí.

Studijní materiály:

COLLISON C., PARCEL G.,Knowledge Management.Computer Press, Praha, Grada 2005

DUCHOŇ, B., ŠAFRÁNKOVÁ, J., Management. Integrace tvrdých a měkkých prvků řízení. Praha, C-H. Beck, 2008

MLÁDKOVÁ L.,Moderní přístupy k managementu. Tacitní znalost a jak jí řídit. Praha,C.H.BECK, 2005,

MLÁDKOVÁ, L., Management znalostí v praxi. Praha, Professional Publishing 2004

MOLNÁR Z.,Manažerské informační systémy. Praha, ČVUT 2010

SKLENÁK, V., Data, informace, znalosti a internet. Praha, C. H. Beck, 2001

VYMĚTAL, J. DIAČIKOVÁ, A. VÁCHOVÁ, M., Informační a znalostní management v praxi. Praha, LexisNexis CZ s.r.o., 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2373606.html