Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Společenské aspekty energetiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51XSE KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Ústředním tématem předmětu je energetika v kontextu globálních problémů lidstva, prezentovány jsou informace z různých názorových proudů. Cílem je ukázat komplexní povahu problémů a usnadnit studentům orientaci v nich. Studenti se blíže seznámí s inženýrskými a ekonomickými přístupy k hodnocení zásob primárních energetických zdrojů, s problematikou energetické bezpečnosti například v souvislosti s ropnými krizemi, s pohledy společensky relevantních názorových skupin na směřování energetické politiky, s aktuální politikou uplatňovanou v EU a v ČR. Do náplně předmětu patří také definice a aspekty trvale udržitelného rozvoje, význam energetiky pro národní hospodářství a diskuse o globální změně klimatu.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičení, zpracování semestrálního projektu, složení zápočtového testu.

Osnova přednášek:

1.Globální problémy lidstva dle OSN a energetika, rozvoj civilizace a nárůst spotřeby energie, role energie v současné civilizaci.

2.Globální (ne)problémy a „skutečné“ problémy lidstva (J.L. Simon a B. Lomborg).

3.Energetická politika a společnost, politický význam energie, reakce světových ekonomik na ropné krize, trh s energií, vazba 3E-energetika, ekonomie a ekologie.

4.Zdroje z pohledu ekonomie.

5.Přehled „klasických“ energetických technologií.

6.Obnovitelné zdroje energie - důsledky platnosti fyzikálních zákonů energetických přeměn pro reálnost energetických projektů.

7.Energetická strategie EU, „první Pačesova“ komise a zpráva, Energetická politika ČR.

8.Energetické aspekty strategie trvale udržitelného rozvoje společnosti, stav energetiky ČR, princip předběžné opatrnosti.

9.Mýty a fakta o globálním oteplování, cost-benefit analýza v globálních problémech.

Osnova cvičení:

Ceny v energetice, zadání samostatné práce, zjištění individuální spotřeby energie. Práce s fakturami, výpočty spotřeb, určení cen, volba témat pro samostatnou práci. Prezentace semestrálních prací. Klasifikovaný zápočet.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s tématy, která přibližují z různých pohledů základní aspekty jedné z nejrozsáhlejších lidských činností - zajišťování energie. Studenti jsou seznámeni se širokou škálou názorových pozic, ze kterých pak vycházejí v diskusích o nastolovaných tématech v přednáškách a na cvičení. Posluchač je po absolvování předmětu schopen pracovat s informacemi z oblasti energetiky a vytvářet si osobní názor na danou problematiku. V praktických cvičeních jsou studenti seznámeni s tvorbou cen v energetice, se způsoby hodnocení individuálních energetických potřeb a s klasickými i novými technologiemi v energetice.

Studijní materiály:

informace z přednášek a cvičení

Poznámka:
Další informace:
není k dispozici
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1698806.html