Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zdravý životní styl

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51XEZS KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Studenti se podrobně seznámí se současným konceptem zdraví a jeho nezbytnými

podmínkami. Získají schopnost uvědomovat si svůj optimální psychický a fyzický stav,

stejně jako příznaky nežádoucího stresu, přetížení či jiné vnitřní nepohody. V teoretické i

praktické rovině si osvojí efektivní metody k odbourání vnitřního napětí, krátkodobého i

dlouhodobého stresu. Porozumí zákonitým souvislostem mezi fungováním lidského těla a

psychiky, seznámí se s psychosomatikou jako moderním lékařským oborem. Získají

informace o závislostech a jejich destruktivnímu vlivu na zdraví a život člověka. Rozšíří si

poznatky obecné psychologie o psychodynamickou koncepci lidské psychiky, včetně

existence nevědomí a nevědomých intrapsychických konfliktů a současné psychoanalytické

psychoterapie. Podstatným úkolem každého studenta bude prohlubovat schopnost

sebepoznání, pokud jde o subjektivní odolnost vůči stresu, ale také schopnosti rozvíjet vlastní

efektivní cesty podporující své zdraví.

Požadavky:

Aktivní účast na přednáškách i cvičeních, doporučuji 100% účast

zejména na cvičeních, s výjimkou závažných zdravotních důvodů k absenci.

Studium doporučené literatury, referát z vybrané knihy na 1 stránku jako povinná součást

každého cvičení. Doporučená literatura bude prezentována na první únorové přednášce.

Součástí prezentace bude dohoda na jednotlivých referátech.

Samostatná písemná práce na téma ?Moje osobní strategie vůči stresu? (rozsah 5 stran A4) a

rozhovor o vlastním pohledu na stres a jeho zvládání.

Osnova přednášek:

Pojem zdraví a nemoci v současné české společnosti, základní podmínky životní rovnováhy.

Význam prevence v životě a společnosti, koncept prevence onemocnění u jednotlivého

studenta.

Krátkodobý a dlouhodobý stres, syndrom vyhoření.

Neurotické a jiné psychopatologické projevy ovlivněné psychickým a fyzickým přetížením.

Problém závislosti v životě, zneužívání alkoholu a jiných psychoaktivních látek.

Co jsou to negativní emoce a jak je zvládat. Nevědomí a potlačené emoce. Význam emoční

inteligence v životě. Proč je dobré rozumět sobě samým.

Psychosomatika jako moderní lékařský obor, význam celostního přístupu k člověku. Stres a

psychosomatické projevy. Stres a my.

Moderní psychodynamický přístup ke člověku, psychoanalytická psychoterapie

Stres a specifické metody proti stresu, nebo-li od bylin přes jógu až k pouti.

Kdy stres je dobý sluha, ale špatný pán. Vlastní strategie proti stresu a zátěži jako cesta na

celý život. Tato přednáška bude koncipována jako workshop a podpora k závěrečné písemné práci.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Doporučená literatura:

Hartl, Hartlová, Psychologický slovník, Portál,2000, Praha

Horney K., Neurotická osobnost naší doby, Portál, 2007, Praha

Poněšický J.,Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie, Tritton, 2004, Praha

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2798906.html