Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Systémové inženýrství a informační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51XSI KZ 4 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Návrh databáze primárních transakčních systémů, implementaci relační databáze pomocí jazyka SQL, získávání a zpracování dat z primárních transakčních systémů, návrh a implementaci OLAP ukazatelů pro manažerské rozhodování a reportování získaných výsledků pomocí kontingenčních tabulek a grafů.

Požadavky:

Zpracování seminárních prací, úspěšné napsání písemky

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy, architektury informačních systémů

2. Manažerské informační systémy

3. Analýza a návrh transakčních systémů, datové modelování pomocí ER diagramu.

4. Normalizace datového modelu a datové typy v SQL

5. SQL - implementace databáze

6. SQL - získávání dat a reportování

7. Teorie systémů a metody zpracování dat

Osnova cvičení:

1 - 3 - Reportování pomocí kontingenčních grafů a tabulek

4 - 7 - Návrh a implementace relační databáze

8 - 13 - Získávání dat z databází, zpracování dat a reportování.

Cíle studia:

Cílem předmětu je získat znalosti v oblasti informačních systémů a systémového inženýrství se zaměřením na manažerské informační systémy včetně získávání dat z relačních databází primárních transakčních systémů.

Studijní materiály:

1. MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.

2. KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.

3. ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.

4. PETR, Jan. Projektování systémů: Určeno pro stud. fak. stavební. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1990, 177 s. ISBN 80-010-0460-0.

5. KANTARDZIC, Mehmed. Data mining: concepts, models, methods, and algorithms. Hoboken, NJ: IEEE Press, 2003, xii, 345 p. ISBN 04-712-2852-4.

6. Dokumentace k databázovému serveru MySQL - http://dev.mysql.com

Poznámka:
Další informace:
není
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2339006.html