Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Statistické metody v personalistice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51XPSMP KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut pedagogických a psychologických studií
Anotace:

Předmět uvádí studenta do problematiky statistických metod v rozhodování na mikroekonomické i makroekonomické úrovni. Student používá nástroje popisné statistiky a nástroje regresní a korelační analýzy pro řešení problémů v podnicích. Pro další výklad je potřeba znát základy počtu pravděpodobnosti včetně náhodných veličin a příslušných teoretických rozdělení diskrétních a spojitých. Pro pochopení rozhodování je třeba se seznámit se statistickým odhadem a ověřováním statistických hypotéz. Další aplikace se týkají různých oblastí, například při tvorbě záměrného a náhodného výběru. Principy vyhodnocování výběrových údajů se opírají o výběrové charakteristiky. Výběrové údaje student zpracuje do vhodných intervalů empirického rozdělení a to pak vyrovná vhodným teoretickým rozdělením (např. normálním). Student se seznámí také s kvalitativními znaky. Statistický odhad a ověřování statistických hypotéz je aplikováno na oblasti sociologie, pedagogiky, personalistiky, psychologie apod. při porovnávání dvou statistických souborů.

Požadavky:

Zpracování zadaných témat a úloh, jejich prezentace a obhájení řešení jako podklad pro výslednou klasifikaci formou přezkoušení. Přezkoušení se týká všech témat přednesených na přednáškách.

Semestrální práce zabývající se

1) zpracováním 105 nebo 120 údajů, přičemž jejím výsledkem jsou (ukazatele) charakteristiky polohy a měnlivosti a histogram

2) aplikací regresní a korelační analýzy párové (případně vícenásobné)

3) použití vhodných teoretických rozdělení

4) aproximace a vyrovnání empirického rozdělení vhodným teoretickým rozdělením

5) statistický odhad a ověřování parametrů základního souboru

6) regresní a korelační analýza kvalitativních znaků

Součástí klasifikovaného zápočtu je přezkoušení z témat přednesených na přednáškách.

Osnova přednášek:

1. Metody popisné statistiky (ukazatele polohy)

2. Metody popisné statistiky (ukazatele měnlivosti)

3. Regresní a korelační analýza (lineární párová a nelineární párová)

4. Regresní a korelační analýza (vícenásobná), kvalitativní znaky

5. Základní pravděpodobnostní rozdělení diskrétní

6. Základní pravděpodobnostní rozdělení spojitá

7. Aproximace jednotlivých rozdělení a jejich využití

8. Vyrovnání empirického rozdělení normálním rozdělením

9. Typy aplikací v rozhodovací analýze

10. Statistický odhad (bodový, intervalový)

11. Ověřování statistických hypotéz

12. Regresní a korelační analýza kvalitativních znaků

13. Vícenásobná regresní a korelační analýza

Osnova cvičení:

1. Metody popisné statistiky

2. Regresní a korelační analýza

3. Základní pravděpodobnostní rozdělení

4. Aproximace a vyrovnání

5. Statistický odhad a ověřování statistických hypotéz

6. Regresní a korelační analýza kvalitativních znaků

Cíle studia:

Student by měl být schopen popsat statistický soubor charakteristikami polohy a měnlivosti, použít regresní a korelační analýzu při řešení korelační závislosti. Měl by umět použít vhodná teoretická rozdělení jako modely empirických rozdělení. Dále je vhodné umět odhadnout a ověřit parametry základního souboru (populace). Student by měl umět posoudit regresi a korelaci kvalitativních znaků.

Studijní materiály:

Kožíšek, J., Stieberová, B.: Statistická a rozhodovací analýza, VČVUT, Praha 2008

Kožíšek, J.: Statistická analýza ? Příklady, VČVUT, Praha 2002

Kožíšek, J., Stieberová, B.: Statistika v příkladech, Verlag Dashofer, Praha 2012

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2373306.html