Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

institut manažerských studií

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
16S2ATM Advanced Topics in Financial Management
 
anglicky Předmět není vypsán
G16E0201 Agile BootCamp
 
Předmět není vypsán
32ME-P-AGBC-01 Agile BootCamp anglicky Předmět je vypsán
32ME-K-AGBC-01 Agile BootCamp anglicky Předmět je vypsán
32QE-P-AGBC-01 Agile BootCamp anglicky Předmět je vypsán
Q16E0201 Agile BootCamp
 
anglicky Předmět není vypsán
K16E0201 Agile Bootcamp
 
Předmět není vypsán
51MAJ1 Anglický jazyk
 
Předmět není vypsán
DH10 Anglický jazyk
 
česky Předmět není vypsán
DV10 Anglický jazyk
 
česky Předmět není vypsán
51MAJ4 Anglický jazyk
 
Z,ZK 2 Předmět není vypsán
51MAJ3 Anglický jazyk
 
Z 1 Předmět není vypsán
51MAJ2 Anglický jazyk
 
Z 2 2 Předmět není vypsán
51M2AJ1 Anglický jazyk 1
 
Z 3 2 Předmět není vypsán
51M2AJ2 Anglický jazyk 2
 
anglicky Z,ZK 3 Předmět není vypsán
16XMK Angličtina pro mezikulturní komunikaci
 
česky Z,ZK 5 0P+3C Předmět není vypsán
16MATH2 Aplikovaná matematika
 
česky Předmět není vypsán
16AS Aplikovaná statistika
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
16XBS Balanced Scorecard
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
32MC-K-BLSC-01 Balanced Scorecard
 
česky Předmět není vypsán
32MC-P-BLCS-01 Balanced Scorecard
 
česky Předmět není vypsán
K16C0101 Balanced Scorecard
 
Předmět není vypsán
G16C0101 Balanced Scorecard
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
32BC-P-BOZP-01 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci česky Předmět je vypsán
U16C5302 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 
česky Předmět není vypsán
U16C5405 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
G16E2302 Business Process Management
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-K-BPMN-01 Business Process Management anglicky Předmět je vypsán
32ME-P-BPMN-01 Business Process Management anglicky Předmět je vypsán
K16E2302 Business Process Management
 
anglicky Z,ZK 6 20B Předmět není vypsán
16S1BPM Business Process Management and Production Systems
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
16S3BPM Business Process Management and Production Systems
 
anglicky Předmět není vypsán
G16E1301 Business Process Management and Production Systems
 
anglicky Předmět není vypsán
51M2CINT Competetive Intelligence
 
česky Z,ZK 6 Z,ZK 6 Předmět není vypsán
162KXCOI Competitive Intelligence
 
česky KZ 3 10B Předmět není vypsán
16XCOI Competitive Intelligence
 
česky Předmět není vypsán
16XCI Competitive Intelligence
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
16CRP Controllingové řízení podniku a projektů
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
16S2CFM Corporate Financial Management
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
U16E0101 Corporate Social Responsibility
 
anglicky Předmět není vypsán
32BE-P-CSRS-01 Corporate Social Responsibility anglicky Předmět je vypsán
32QE-P-CSRS-01 Corporate Social Responsibility anglicky Předmět je vypsán
U16E0102 Cross-Cultural Management
 
anglicky Předmět není vypsán
32BE-P-CCMN-01 Cross-cultural Management anglicky Předmět je vypsán
U88E0101 Current Issues in Business from a V4 Perspective
 
anglicky Předmět není vypsán
G16E3103 Decision Analysis
 
anglicky Předmět není vypsán
16XDB Description in Business
 
anglicky Předmět není vypsán
U16C5402 Design a brand management
 
česky Předmět není vypsán
32BC-P-DBMN-01 Design a brand management česky Předmět je vypsán
161KDP Developerské projekty
 
česky Z 3 5P+5C Předmět není vypsán
G00E4102 Diploma Thesis
 
anglicky Předmět není vypsán
G00E3101 Diploma Thesis Project
 
anglicky Předmět není vypsán
32MC-P-DIPR-01 Diplomová práce česky Předmět je vypsán
32MC-K-DIPR-01 Diplomová práce česky Předmět je vypsán
G00C4102 Diplomová práce
 
Předmět není vypsán
K00C4102 Diplomová práce
 
Předmět není vypsán
G00C4101 Diplomová práce
 
česky Z 9 0P+6C Předmět není vypsán
162KDP Diplomová práce
 
česky Z 9 Předmět není vypsán
16DPL Diplomová práce
 
česky Předmět není vypsán
16DPI Diplomová práce
 
Předmět není vypsán
51M2MDIPLP Diplomová práce
 
česky Z 6 Předmět není vypsán
16XD Dopravní systémy
 
česky Předmět není vypsán
51M2DST Dopravní systémy a technologie
 
Z,ZK 6 Z,ZK 6 Předmět není vypsán
16XDJ Druhý cizí jazyk
 
česky Z,ZK 5 0P+2C Předmět není vypsán
16S2EFM Economic and Financial Modeling
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-P-ECCH-01 Economics of Climate Change
 
anglicky Předmět není vypsán
16EKL Ekologie
 
česky Z 5 3+0 Předmět není vypsán
U77C0003 Ekologie a technika
 
česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
16XNE Ekologie a udržitelný rozvoj
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
16NES Ekonomická statistika
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
16ES Ekonomická statistika
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
16XENU Ekonomické nástroje udržitelnosti
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
16E Ekonomie
 
česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
16ECOP Ekonomie
 
česky Z,ZK 6 2P+0C Předmět není vypsán
16ECO Ekonomie
 
česky ZK 6 2P+0C Předmět není vypsán
51MEKON Ekonomie
 
česky Předmět není vypsán
16XNEM Elektronizace a modernizace veřejné správy
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
32BE-P-EBPL-01 Entrepreneurship and Business Plan anglicky Předmět je vypsán
U16E0103 Entrepreneurship and Business Plan
 
Předmět není vypsán
G77E0011 Environmental Technology
 
anglicky Předmět není vypsán
32BC-P-ERGO-01 Ergonomie
 
česky Předmět není vypsán
U16C1102 Etika
 
česky Předmět není vypsán
U16C6101 Etiketa pro manažery
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
16XEF Evropský sociální fond
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
51M2FPEDZR Filozofické, psychologické a pedagogické základy rozvoje
 
Z,ZK 6 Z,ZK 6 Předmět není vypsán
16XFP Filozofické, psychologické a pedagogické základy rozvoje
 
česky Z,ZK 6 2P+0C Z,ZK 6 2P+0C Předmět není vypsán
16XFR Filozofické, psychologické a pedagogické základy rozvoje osobnosti
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
162KXFT Filozofické, psychologické a pedagogické základy rozvoje tvořivosti
 
česky KZ 3 5P+5C Předmět není vypsán
51MFIN Finance
 
česky Z,ZK 6 4B Předmět není vypsán
16FIN Finance
 
česky Z,ZK 6 4P+0C Předmět není vypsán
32ME-P-FMCI-01 Financial Management of Corporate Innovations anglicky Předmět je vypsán
16S2FM Financial Markets and Risk Management
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
16FI Financování investic
 
česky Z,ZK 5 4P+0C Předmět není vypsán
DV04 Finanční ekonometrie
 
česky Předmět není vypsán
51M2FINMNG Finanční management
 
česky Z,ZK 6 Z,ZK 6 Předmět není vypsán
16XFM Finanční management
 
česky Předmět není vypsán
16FMP Finanční management podniku a projektů
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
162KFU Finanční účetnictví a daně
 
česky Z,ZK 3 10B Předmět není vypsán
162KXFR Finanční řízení investičních projektů
 
česky ZK 3 5P+5C Předmět není vypsán
U16C4502 Firemní vzdělávání
 
česky Předmět není vypsán
DH11 Francouzský jazyk
 
česky Předmět není vypsán
16NF Fungování, organizace a legislativa veřejné správy
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
16XG Geografické informační systémy
 
česky Předmět není vypsán
U16C6103 Globalizace
 
česky ZK 3 2P+0C ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
U16C9904 Globalizace
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
BIT4474 Globální operace a informační technologie anglicky Předmět je vypsán
32QE-P-HRMN-01 HR Management anglicky Předmět je vypsán
G16E2501 HR Management Systems
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-P-HRMN-01 HR Management Systems anglicky Předmět je vypsán
DH03 Historický vývoj techniky v českých zemích a v Československu
 
česky Předmět není vypsán
DH13 Historie architektury 19. a 20. století (Vývojový průřez architektury v českých zemích...)
 
česky Předmět není vypsán
DH07 Historie elektrotechniky
 
česky Předmět není vypsán
DH06 Historie strojírenství
 
česky Předmět není vypsán
DH09 Historie vědy a techniky ve světové a české muzeologii
 
česky Předmět není vypsán
DH01 Historiografie vývoje vědy a techniky
 
česky Předmět není vypsán
32MC-P-HVVT-01 Hodnocení vlivu vědy a techniky česky Předmět je vypsán
32MC-K-HVVT-01 Hodnocení vlivu vědy a techniky česky Předmět je vypsán
K77C0001 Hodnocení vlivu vědy a techniky
 
česky Předmět není vypsán
G77C0001 Hodnocení vlivu vědy a techniky
 
česky ZK 3 2P+0C ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
16NHSS Hospodářská, sociální a územní soudržnost EU
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
16HSS Hospodářská, sociální a územní soudržnost EU
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
16A1PPR Human Resources Management
 
anglicky Předmět není vypsán
32BE-P-HRMN-01 Human Resources Management anglicky Předmět je vypsán
U16E3501 Human Resources Management
 
anglicky Předmět není vypsán
51M2IMST Implementace strategie
 
česky Z,ZK 6 Předmět není vypsán
16STR Implementace strategie
 
česky Z,ZK 6 2P+0C Předmět není vypsán
16XIT Informační a komunikační technologie
 
česky Předmět není vypsán
U88E0104 Innovation Leadership Practice
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-P-INMN-01 Innovation Management anglicky Předmět je vypsán
32ME-P-PIMN-01 Innovation Project Management anglicky Předmět je vypsán
U88E0102 Innovation leadership for industry
 
anglicky Předmět není vypsán
16XIP Interkulturní psychologie
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
U16E0110 International Business Life
 
anglicky Předmět není vypsán
32BE-P-INBL-01 International Business Life anglicky Předmět je vypsán
32ME-P-INET-01 International Negotiation: Practical Skills and Techniques anglicky Předmět je vypsán
U16E0104 International Trade and Finance
 
anglicky Předmět není vypsán
32BE-P-ITRF-01 International Trade and Finance anglicky Předmět je vypsán
32ME-P-INTP-01 Internship anglicky Předmět je vypsán
16XNIS Inženýrská statistika
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
16IS Inženýrská statistika
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
32BC-P-KAPL-01 Kariérní plánování a rozvoj česky Předmět je vypsán
U16C6501 Komunikační a manažerské dovednosti
 
česky Předmět není vypsán
32BC-P-KOMD-01 Komunikační a manažerské dovednosti česky Předmět je vypsán
16KM Konkurenceschopnost měst
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
Q16E3501 Leadership Development
 
anglicky Předmět není vypsán
32BC-P-LEAD-01 Leadership a vzdělávání zaměstnanců česky Předmět je vypsán
16S1LM Lean Manufacturing
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
32ME-P-LEAN-01 Lean Manufacturing anglicky Předmět není vypsán
K16E1302 Lean Manufacturing anglicky Předmět je vypsán
G16E1302 Lean Manufacturing
 
anglicky Předmět není vypsán
G16E2301 Lean Manufacturing
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
16S3LM Lean Manufacturing
 
anglicky Předmět není vypsán
G16E0301 Lean Manufacturing Implementation
 
Předmět není vypsán
U16E2301 Logistics
 
anglicky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
U16C2301 Logistika česky ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
16MA2 Makroekonomie
 
česky Z,ZK 4 0P+2C Předmět není vypsán
16MA1 Makroekonomie
 
česky Předmět není vypsán
161KMA Makroekonomie
 
česky Z,ZK 6 7+7 Předmět není vypsán
32BC-P-RTBS-01 Maloobchodní podnikání česky Předmět je vypsán
51M2MSPOD Malé a střední podniky
 
Z,ZK 6 Z,ZK 6 Předmět není vypsán
16XMP Malé a střední podniky
 
česky Z,ZK 6 2P+0C Předmět není vypsán
16MSP Malé a střední podniky
 
česky ZK 6 2P+0C Předmět není vypsán
U16C6104 Malé a střední podnikání
 
česky Předmět není vypsán
G16C0102 Malé a střední podnikání
 
česky Předmět není vypsán
16XP Malé a střední podnikání
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
16A1MNG Management - Basics
 
anglicky Předmět není vypsán
161KMO Management - základy
 
česky Z,ZK 6 7+7 Předmět není vypsán
51MMNG1 Management 1
 
česky Předmět není vypsán
16MNG1P Management 1
 
česky Z,ZK 6 2P+0C Předmět není vypsán
16MNG1 Management 1
 
česky ZK 6 2P+0C Předmět není vypsán
51M2MNG2 Management 2
 
Z,ZK 6 Z,ZK 6 Předmět není vypsán
162KM Management 2
 
česky Z,ZK 6 15 Předmět není vypsán
16XM2 Management 2
 
česky ZK 6 4P+0C Předmět není vypsán
32ME-P-MINE-01 Management in International Environment anglicky Předmět je vypsán
32ME-K-MINE-01 Management in International Environment anglicky Předmět je vypsán
G16E0103 Management in the Automotive Industry
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-P-MNAI-01 Management in the Automotive Industry anglicky Předmět je vypsán
32QE-P-MNAI-01 Management in the Automotive Industry anglicky Předmět je vypsán
32BC-P-MJAK-01 Management jakosti česky Předmět je vypsán
U16C6302 Management jakosti
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
U16C6301 Management jakosti
 
česky ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
U16C9905 Management jakosti
 
česky Předmět není vypsán
16XM Management rozvoje podniku
 
česky Předmět není vypsán
16XSP Management stavebních a developerských projektů
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
32BE-P-MNPS-01 Managerial Psychology anglicky Předmět je vypsán
G16E0102 Managing in an International Environment
 
anglicky Předmět není vypsán
32BC-P-MNPS-01 Manažerská psychologie česky Předmět je vypsán
16MNP Manažerské nástroje a propočty
 
česky Předmět není vypsán
G16C2101 Manažerské rozhodování
 
česky Předmět není vypsán
162KXMR Manažerské rozhodování
 
česky KZ 3 10B Předmět není vypsán
U16C2401 Marketing česky Z,ZK 6 2P+2C Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
16A1MKT Marketing - Basics
 
anglicky Předmět není vypsán
161KMZ Marketing - základy
 
česky Z,ZK 3 5P+5C Předmět není vypsán
G16E1401 Marketing Innovations
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
32BE-P-RMAR-01 Marketing Research
 
anglicky Předmět není vypsán
32QE-P-MSDA-01 Marketing Sales and Distribution in the Automotive Industry anglicky Předmět je vypsán
16MPR Marketing a PR
 
česky Z 4 2P+1C Předmět není vypsán
G16C1401 Marketing inovací
 
česky Předmět není vypsán
K16C1401 Marketing inovací česky Předmět je vypsán
U16C4401 Marketingové aplikace
 
česky Předmět není vypsán
32BC-P-MKAP-01 Marketingové aplikace česky Předmět je vypsán
32BC-P-MKVY-01 Marketingový výzkum česky Předmět je vypsán
U16C5401 Marketingový výzkum
 
česky Předmět není vypsán
16MATH1 Matematika
 
česky Předmět není vypsán
DV06 Matematika - vybrané kapitoly
 
česky Předmět není vypsán
16XMA Matematika pro aplikace v řízení
 
česky Z,ZK 5 3+0 Předmět není vypsán
U77C0004 Materiály technické praxe
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
32ME-P-MNEN-01 Meetings and Negotiations in English anglicky Předmět je vypsán
162KMR Metody výzkumů a průzkumů pro řízení
 
česky Z 3 10B Předmět není vypsán
161KMF Mezinárodní finance
 
česky Z,ZK 6 7+7 Předmět není vypsán
FIN4144 Mezinárodní finanční řízení anglicky Předmět je vypsán
MGT4314 Mezinárodní management anglicky Předmět je vypsán
162KMM Mezinárodní marketing
 
česky Z,ZK 3 10B Předmět není vypsán
16MO Mezinárodní obchod
 
česky Z,ZK 6 6+0 Předmět není vypsán
51M2MEZO Mezinárodní obchod
 
česky Z,ZK 6 Předmět není vypsán
162KMJ Mezinárodní obchodní jednání
 
česky Z,ZK 3 10B Předmět není vypsán
16MI2 Mikroekonomie
 
česky Z,ZK 4 0P+2C Předmět není vypsán
16MI1 Mikroekonomie
 
česky Předmět není vypsán
161KMI Mikroekonomie
 
česky Z,ZK 6 7+7 Předmět není vypsán
16S3MPM Modern Approaches in Project Management
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
32ME-K-MAPM-01 Modern Approaches in Project Management anglicky Předmět je vypsán
32ME-P-MAPM-01 Modern Approaches in Project Management anglicky Předmět je vypsán
K16E2201 Modern Approaches in Project Management
 
anglicky Předmět není vypsán
G16E2201 Modern Approaches in Project Management
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
16XMS Modernizace veřejné správy
 
česky Předmět není vypsán
16S3MAP Moderní přístupy v projektovém managementu
 
anglicky Předmět není vypsán
DV01 Monetární ekonomie
 
česky Předmět není vypsán
51MLOG Navrhování a řízení logistických systémů
 
česky Předmět není vypsán
162KXLS Navrhování a řízení logistických systémů
 
česky KZ 3 5P+5C Předmět není vypsán
16NRLP Navrhování a řízení logistických systémů
 
česky Z,ZK 6 2P+0C Předmět není vypsán
16NRL Navrhování a řízení logistických systémů
 
česky ZK 6 2P+0C Předmět není vypsán
51MNRPS Navrhování a řízení produkčních systémů
 
Z,ZK 6 2 Předmět není vypsán
162KXPS Navrhování a řízení produkčních systémů
 
česky KZ 3 10B Předmět není vypsán
16NRPP Navrhování a řízení produkčních systémů
 
česky Z,ZK 6 2P+0C Předmět není vypsán
16NRP Navrhování a řízení produkčních systémů
 
česky ZK 6 2P+0C Předmět není vypsán
U16C9917 Nové trendy v personalistice
 
česky Předmět není vypsán
DV07 Numerická matematika - vybrané kapitoly
 
česky Předmět není vypsán
162KNU Nákladové (manažerské) účetnictví
 
česky Z,ZK 3 10B Předmět není vypsán
DH12 Německý jazyk
 
česky Předmět není vypsán
162KOP Obchodní operace a platební styk se zahraničím
 
česky Z,ZK 3 10B Předmět není vypsán
161KOP Obchodní právo
 
česky Z,ZK 3 5P+5C Předmět není vypsán
16XOP Oceňování podniku a projektů
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
32BE-P-OMAR-01 On-line Marketing anglicky Předmět je vypsán
U16C6401 Online marketing
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
32BC-P-OMAR-01 Online marketing česky Předmět je vypsán
BIT3414 Operace a Supply Chain Management anglicky Předmět je vypsán
16OL Organizace a legislativa veřejné správy
 
česky Z,ZK 5 4P+0C Předmět není vypsán
16OVL Organizace a vedení lidí
 
česky Z 4 2P+1C Předmět není vypsán
G16C4501 Organizace a vedení lidí
 
česky Předmět není vypsán
16NOV Organizace a vedení lidí
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
16OR Organizace a řízení podniku v dynamickém prostředí
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
16A1OBE Organizational Behavior
 
anglicky Předmět není vypsán
161KFT Peníze, banky a finanční trhy
 
česky Z,ZK 6 7+7 Předmět není vypsán
U16C9919 Personální informační systémy
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
U16C9920 Personální management
 
česky Předmět není vypsán
161KPR Personální řízení
 
česky Z,ZK 3 5P+5C Předmět není vypsán
U77C9904 Perspektivní technologie
 
česky Předmět není vypsán
51M2PP Podnikatelské projekty
 
česky Z,ZK 6 Předmět není vypsán
16PPR Podnikatelské projekty
 
česky Z,ZK 6 4P+0C Předmět není vypsán
U16C6105 Podnikatelský plán
 
česky Předmět není vypsán
32BC-P-POPL-01 Podnikatelský plán
 
česky Předmět není vypsán
U16C6106 Podnikatelský plán
 
česky Předmět není vypsán
161KPE Podniková ekonomika - základy
 
česky Z,ZK 6 7+7 Předmět není vypsán
162KPE Podniková ekonomika 2
 
česky Z,ZK 6 15 Předmět není vypsán
16PPL Podniková politika
 
česky Z,ZK 6 4P+0C Předmět není vypsán
51M2PODPOL1 Podniková politika 1
 
česky Z,ZK 6 Předmět není vypsán
51M2PODPOL2 Podniková politika 2
 
Z,ZK 6 Z,ZK 6 Předmět není vypsán
162KXPF Podnikání v malé a střední firmě
 
česky KZ 3 5P+5C Předmět není vypsán
U16E0105 Political Economy of International Trade Relations
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
32BE-P-PETR-01 Political Economy of International Trade Relations anglicky Předmět je vypsán
161KPP Pracovní právo a právo zaměstnanosti
 
česky Z,ZK 3 5P+5C Předmět není vypsán
G00C4104 Praxe
 
česky Předmět není vypsán
G16C0301 Praxe v lean managementu
 
česky Předmět není vypsán
16XNP Prezentační a komunikační dovednosti
 
česky Z,ZK 5 0P+3C Předmět není vypsán
16XDO Prezentační a řečnické dovednosti v angličtině
 
anglicky Z,ZK 5 0P+4C Předmět není vypsán
32BC-P-PRSK-01 Prezentační dovednosti česky Předmět je vypsán
U16C6102 Prezentační dovednosti
 
česky Předmět není vypsán
S16E0101 Primer in Business
 
anglicky Předmět není vypsán
U16E0111 Principles of Business Negotiations and Etiquette
 
anglicky Předmět není vypsán
U16E1101 Principles of Management
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
32BE-P-PMAR-01 Principles of Marketing anglicky Předmět je vypsán
U16E2401 Principles of Marketing
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
U16E2202 Principles of Project Management
 
anglicky Předmět není vypsán
U16E2201 Principles of Project Management
 
anglicky Z,ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
G16E1311 Production Systems Design
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
16PRG Programování a projektování v ČR a EU
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
G16E0203 Project Innovation Management
 
anglicky Předmět není vypsán
G16E1202 Project Management
 
anglicky Předmět není vypsán
G16E0202 Project Technology Management
 
anglicky Předmět není vypsán
32QE-P-PTMN-01 Project Technology Management
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-P-PTMN-01 Project Technology Management anglicky Předmět je vypsán
K16E2202 Project Technology Management anglicky Předmět je vypsán
32ME-P-PRDO-01 Projects in Transportation anglicky Předmět není vypsán
162KSA Projekt - terénní výzkum pro strategickou analýzu
 
česky Z 3 10B Předmět není vypsán
16NPDP Projekt DP
 
česky Z 4 1P+2C Z 4 1P+2C Předmět není vypsán
51M2PSP Projekt "Studie proveditelnosti"
 
česky Z,ZK 6 Předmět není vypsán
16PSP Projekt "Studie proveditelnosti"
 
česky ZK 6 2P+0C Předmět není vypsán
G00C3101 Projekt diplomové práce česky Předmět je vypsán
K00C3101 Projekt diplomové práce
 
česky Předmět není vypsán
32MC-K-PJDP-01 Projekt diplomové práce česky Předmět je vypsán
16IRP Projekt inovace řízení podniku
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
51MPPIS Projekt podnikového informačního systému
 
česky Z,ZK 6 2 Předmět není vypsán
161KPS Projekt podnikového informačního systému
 
česky Z 3 5P+5C Předmět není vypsán
16PS Projekt podnikového informačního systému
 
česky Z,ZK 6 2P+0C Předmět není vypsán
162KSP Projekt studie proveditelnosti
 
česky Z,ZK 3 10B Předmět není vypsán
U77C9903 Projektování produkčních systémů
 
česky Předmět není vypsán
16NPS Projektování systémů
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
32MC-P-PJVS-01 Projektování výrobních systémů česky Předmět je vypsán
32MC-K-PJVS-01 Projektování výrobních systémů česky Předmět je vypsán
G16C1302 Projektování výrobních systémů
 
Předmět není vypsán
K16C1302 Projektování výrobních systémů
 
česky Předmět není vypsán
K16C1201 Projektové řízení česky Předmět je vypsán
U16C9906 Projektové řízení
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
U16C9923 Projektové řízení
 
česky Předmět není vypsán
G16C1201 Projektové řízení
 
česky Předmět není vypsán
32MC-K-PRIN-01 Projektové řízení inovací česky Předmět je vypsán
32MC-P-PRIN-01 Projektové řízení inovací česky Předmět je vypsán
16PRI Projektové řízení inovací
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
U16C2201 Projektový management
 
česky ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
16PVM Projektový výrobní management
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
G16C1301 Projektový výrobní management
 
česky Předmět není vypsán
G77C0003 Projekty v dopravě
 
česky ZK 3 2P+0C ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
32MC-P-PRDO-01 Projekty v dopravě česky Předmět je vypsán
32MC-K-PRDO-01 Projekty v dopravě česky Předmět není vypsán
K77C0003 Projekty v dopravě
 
česky Předmět není vypsán
DH08 Projevy industrializace námětem umění
 
česky Předmět není vypsán
U16C9902 Provozní management a logistika
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
16PPO Právo
 
česky Z,ZK 6 4P+0C Předmět není vypsán
51MPRAV Právo
 
česky Z,ZK 6 4B Předmět není vypsán
G77C2011 Průmysl 4.0
 
česky Předmět není vypsán
32MC-K-IND4-01 Průmysl 4.0 česky Předmět je vypsán
32MC-P-IND4-01 Průmysl 4.0 česky Předmět je vypsán
K77C2011 Průmysl 4.0
 
česky Předmět není vypsán
51M2PSYSOC Psychologie a sociologie
 
česky Z,ZK 6 Z,ZK 6 Předmět není vypsán
16XPSR Psychologie a sociologie řízení
 
česky Předmět není vypsán
162KXPR Psychologie a sociologie řízení
 
česky KZ 3 10B Předmět není vypsán
32BE-P-QLMN-01 Quality Management anglicky Předmět je vypsán
16XRM Regenerace a rozvoj měst
 
česky Předmět není vypsán
16XR Regenerace a rozvoj venkova
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
16RME Regionální a municipální ekonomika
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
16RME2 Regionální a municipální ekonomika
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
16RD2 Regionální demografie
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
16RD Regionální demografie
 
česky Z,ZK 5 4P+0C Předmět není vypsán
16NPR Regionální politika
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
16PR Regionální politika
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
32BE-P-RTBS-01 Retail Business anglicky Předmět je vypsán
32MC-P-ROAN-01 Rozhodovací analýza česky Předmět je vypsán
32MC-K-ROAN-01 Rozhodovací analýza česky Předmět je vypsán
G16C3103 Rozhodovací analýza
 
Předmět není vypsán
K16C3103 Rozhodovací analýza
 
česky Z,ZK 6 20B Předmět není vypsán
16XV Schůze,diskuze a vyjednávání v angličtině
 
Z,ZK 5 0P+4C Předmět není vypsán
G88C0101 Seminář manažerských kompetencí
 
česky KZ 6 0P+4C KZ 6 0P+4C Předmět není vypsán
G16C0201 Service design
 
česky Předmět není vypsán
32MC-P-SDES-01 Service design česky Předmět je vypsán
G16E3301 Six Sigma
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-P-6SIG-02 Six Sigma anglicky Předmět je vypsán
32ME-K-6SIG-02 Six Sigma anglicky Předmět je vypsán
K16E3301 Six Sigma
 
anglicky Předmět není vypsán
16S3SS Six Sigma
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-P-6SIG-01 Six Sigma anglicky Předmět je vypsán
32ME-K-6SIG-01 Six Sigma anglicky Předmět je vypsán
16XSC Smart Cities a Smart Regions
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
K16E0501 Social Competences in Project and Process Management
 
Předmět není vypsán
32ME-K-SCOM-01 Social Competences in Project and Process Management anglicky Předmět je vypsán
32ME-P-SCOM-01 Social Competences in Project and Process Management anglicky Předmět je vypsán
G16E0501 Social Competences in Project and Process Management
 
anglicky Předmět není vypsán
16S3SCPM Social Competencies in Process Management
 
anglicky Předmět není vypsán
16S3SCP Social Competencies in Project Management
 
anglicky Předmět není vypsán
16S1SCP Social Competencies in Project Management
 
anglicky Předmět není vypsán
16SRG Socioekonomická a regionální geografie
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
16SRG2 Socioekonomická a regionální geografie
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
16NSK Sociální kompetence v projektovém řízení
 
česky Z,ZK 5 1P+3C Předmět není vypsán
16SK Sociální kompetence v projektovém řízení
 
česky Z 5 1P+2C Předmět není vypsán
16S3PM Standards of Project Management
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
G16E1201 Standards of Project Management
 
anglicky Předmět není vypsán
K16E1201 Standards of Project Management
 
anglicky Předmět není vypsán
G16E1211 Standards of Project Management
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
32ME-K-PPMS-01 Standards of Project and Process Management anglicky Předmět je vypsán
32ME-P-PPMS-01 Standards of Project and Process Management anglicky Předmět je vypsán
16S3SPM Standardy projektového managementu
 
anglicky Předmět není vypsán
DH14 Stavební dědictví období průmyslové éry
 
česky Předmět není vypsán
32ME-P-STMN-01 Strategic Management anglicky Předmět je vypsán
32MC-P-STRR-01 Strategické řízení česky Předmět je vypsán
32MC-K-STRR-01 Strategické řízení česky Předmět je vypsán
G16C3101 Strategické řízení
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
K16C3101 Strategické řízení
 
česky Předmět není vypsán
16NSR Strategické řízení
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
16SR Strategické řízení
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
G16C0103 Strategický management - simulace
 
česky ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
16NSM Strategický marketing
 
česky Z 4 2P+2C Předmět není vypsán
16XNSR Strategie rozvoje sídel
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
G16E0401 Strategies of Entering New Markets
 
anglicky Předmět není vypsán
32ME-K-SENM-01 Strategies of Entering New Markets anglicky Předmět je vypsán
32ME-P-SENM-01 Strategies of Entering New Markets anglicky Předmět je vypsán
16XEU Struktury a legislativa EU
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
G16E3303 Supply Chain and Logistics Design
 
anglicky Předmět není vypsán
G16E2303 Supply Chain and Logistics Execution: Sourcing and Customer Services
 
anglicky Předmět není vypsán
G16E2304 Supply Chain and Logistics Execution: Transportation and Warehousing
 
anglicky Předmět není vypsán
G16E4303 Supply Chain and Logistics Planning
 
anglicky Předmět není vypsán
16SI Systémové inženýrství
 
česky Z,ZK 5 4P+0C Předmět není vypsán
G16C2501 Systémy řízení lidí
 
Předmět není vypsán
32MC-K-SRLZ-01 Systémy řízení lidí česky Předmět je vypsán
32MC-P-SRLZ-01 Systémy řízení lidí česky Předmět je vypsán
K16C2501 Systémy řízení lidí
 
česky Z,ZK 6 20B Předmět není vypsán
U16E0501 Talent Management
 
anglicky Předmět není vypsán
DH02 Technické projevy každodennosti
 
česky Předmět není vypsán
G16C0601 Technologické prognózy
 
česky Předmět není vypsán
K16C0601 Technologické prognózy
 
česky Předmět není vypsán
DV08 Teorie dynamických systémů
 
česky Předmět není vypsán
DV03 Teorie ekonomického růstu
 
česky Předmět není vypsán
DV05 Teorie finančních derivátů
 
česky Předmět není vypsán
DV02 Teorie podnikatelského cyklu
 
česky Předmět není vypsán
G16C0602 Transfer technologií
 
česky Předmět není vypsán
G77C0002 Udržitelný rozvoj ve stavebnictví
 
česky Předmět není vypsán
K77C0002 Udržitelný rozvoj ve stavebnictví
 
česky Předmět není vypsán
16XNUP Urbanismus a územní plánování
 
česky Z,ZK 5 1P+2C Předmět není vypsán
16UP Urbanismus a územní plánování
 
česky Z,ZK 5 4P+0C Předmět není vypsán
16VSR Veřejná správa a regionální rozvoj
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
G77C0005 Vybrané inovační techniky a technologie 1
 
česky ZK 6 2P+2C ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
K77C0005 Vybrané inovační techniky a technologie 1
 
česky Předmět není vypsán
G77C0006 Vybrané inovační techniky a technologie 2
 
česky ZK 3 2P+0C ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
K77C0006 Vybrané inovační techniky a technologie 2
 
česky Předmět není vypsán
16NVM Vybrané manažerské nástroje
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
G88E0201 Vybrané otázky inovačního managementu A-1
 
anglicky Předmět není vypsán
G88E0202 Vybrané otázky inovačního managementu A-2
 
anglicky Předmět není vypsán
G88E0203 Vybrané otázky inovačního managementu B-1
 
anglicky Předmět není vypsán
G88E0204 Vybrané otázky inovačního managementu B-2
 
anglicky Předmět není vypsán
U88E0201 Vybrané otázky managementu podniku A-1
 
anglicky ZK 6 2P+2C ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
U88E0202 Vybrané otázky managementu podniku A-2
 
anglicky ZK 6 2P+2C ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
U88E0203 Vybrané otázky managementu podniku B-1
 
anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
U88E0204 Vybrané otázky managementu podniku B-2
 
anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
U77C0005 Vybrané techniky a technologie
 
česky Předmět není vypsán
U77C0007 Vybrané techniky a technologie A
 
Předmět není vypsán
U77C9901 Vyhledávání v databázích a práce s informacemi
 
česky Předmět není vypsán
DH04 Vývoj vysokých technických škol, učených společností a vývoj vědeckých a technických institucí
 
česky Předmět není vypsán
U16C0501 Zaměstnanecké výběrové řízení
 
česky Předmět není vypsán
32BC-P-ZAVR-01 Zaměstnanecké výběrové řízení česky Předmět je vypsán
DH05 Zaměření badatelské činnosti
 
česky Předmět není vypsán
32BC-P-MNGZ-01 Základy managementu
 
česky Předmět je vypsán
MGT3404 Základy managementu anglicky Předmět je vypsán
U16C1101 Základy managementu česky Předmět je vypsán
32BC-P-MRKZ-01 Základy marketingu česky Předmět je vypsán
51MZPH Základy podnikového hospodářství
 
česky Z,ZK 6 6B Předmět není vypsán
16ZPHP Základy podnikového hospodářství
 
česky Z,ZK 6 2P+0C Předmět není vypsán
16ZPH Základy podnikového hospodářství
 
česky ZK 6 2P+0C Předmět není vypsán
U16C2202 Základy projektového managementu česky Předmět je vypsán
32BC-P-PMNZ-01 Základy projektového managementu
 
česky Předmět není vypsán
16NZP Základy práva
 
česky Z 3 2P+1C Předmět není vypsán
16ZP Základy práva
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
U77C9902 Základy strojírenské výroby
 
česky Předmět není vypsán
U77C0001 Základy strojírenské výroby
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
DV11 Základy vědecké práce
 
česky Předmět není vypsán
U16C5301 Zásady BOZP a PO česky Předmět je vypsán
U16C9912 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 
česky KZ 4 8B Předmět není vypsán
G77C0010 Úvod do biomedicínského inženýrství
 
Předmět není vypsán
16UEK Úvod do ekonomie
 
česky Předmět není vypsán
FIN3104 Úvod do financí anglicky Předmět je vypsán
51M2UD Účetnictví a daně
 
česky Z,ZK 6 Předmět není vypsán
16UD Účetnictví a daně
 
česky Z,ZK 6 4P+0C Předmět není vypsán
16NUC Účetnictví a účetní standardy
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
16UC Účetnictví a účetní standardy
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
DV09 Řešení modelů výpočtové ekonomie
 
česky Předmět není vypsán
G16C0104 Řešení reálných problémů
 
česky Předmět není vypsán
U16C4501 Řízení a hodnocení pracovního výkonu
 
česky Předmět není vypsán
32BC-P-RHPV-01 Řízení a hodnocení pracovního výkonu česky Předmět je vypsán
51MRIIS Řízení informací a informační systémy v podniku
 
česky Z,ZK 6 2 Předmět není vypsán
161KRI Řízení informací a informační systémy v podniku
 
česky Z 3 5P+5C Předmět není vypsán
16RI Řízení informací a informační systémy v podniku
 
česky Z,ZK 6 2P+0C Předmět není vypsán
32MC-P-RINV-01 Řízení inovací česky Předmět je vypsán
32MC-K-RINV-01 Řízení inovací česky Předmět je vypsán
G16C3102 Řízení inovací a inovační projekt česky Předmět je vypsán
32MC-K-RIIP-01 Řízení inovací a inovační projekt česky Předmět je vypsán
32MC-P-RIIP-01 Řízení inovací a inovační projekt česky Předmět je vypsán
K16C3102 Řízení inovací a inovační projekt
 
česky Předmět není vypsán
32BC-P-ŘLZD-01 Řízení lidských zdrojů česky Předmět je vypsán
U16C9903 Řízení lidských zdrojů
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
U16C3501 Řízení lidských zdrojů
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
161KRP Řízení projektů
 
česky Z,ZK 3 5P+5C Předmět není vypsán
16RP Řízení projektů
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
51MRPDA Řízení projektů a developerské projekty
 
česky Z,ZK 6 4B Předmět není vypsán
16RPD Řízení projektů a developerské projekty
 
česky Z,ZK 6 4P+0C Předmět není vypsán
16XRZ Řízení rozvoje měst a regiónů
 
česky Předmět není vypsán
162KRP Řízení změnových projektů
 
česky Z,ZK 3 10B Předmět není vypsán
U16C9926 Školský management
 
česky ZK 4 8B Předmět není vypsán
U16C4101 Školský management česky Předmět je vypsán
U16C9925 Školský management
 
česky ZK 4 8B Předmět není vypsán
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra32116.html