Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení inovací a inovační projekt

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32MC-K-RIIP-01 Z,ZK 6 20B česky
Vztahy:
Předmět 32MC-K-RIIP-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět K16C3102 (vztah je symetrický)
Předmět 32MC-K-RIIP-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět K16C3102
Garant předmětu:
Tomáš Sadílek
Přednášející:
Tomáš Sadílek
Cvičící:
Tomáš Sadílek
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Pojetí inovací, předpoklady a bariéry inovací, zdroje inovací, strategické úvahy o inovacích, inovace procesů, výrobkové inovace, inovace služeb, makroekonomický pohled na úlohu inovací, organizační zabezpečení a řízení inovací, měkké metody a techniky inovací, systematicko-analytické metody a techniky inovací, ekonomické aspekty inovací, intelektuální vlastnictví inovací a právní aspekty.

Požadavky:

Zápočet:

Prezentace a zpracování seminární práce – analýza kreativity a inovace vybrané organizace, analýza její úspěšnosti, případně vytvoření návrhu na zlepšení výkonnosti/poptávky apod.

Ze zápočtu je možné získat max. 40 bodů, přičemž nutné minimum je 20 bodů.

Zkouška:

Systém hodnocení studentů pomocí dvou aktivit. Výsledná známka je dána součtem bodů z jednotlivých aktivit:

1. Vyřešení kreativní seminární práce, max. 40 bodů

2. Závěrečný test, max. 60 bodů – závěrečný test obsahuje 10 otázek, z čehož 6 uzavřených otázek (max. 18 b) a 4 otevřené otázky (max. 42 b). Nutné minimum je 30 bodů.

Osnova přednášek:

Úvod - Inovace a konkurenční výhoda. Důležitost inovací. Typy inovací. Inovace a udržitelnost

Změny a znalosti inovace

Inovace jako řídící proces. Struktura úspěšného inovačního procesu

Získávání poznatků z trhu a prostřednictvím aliancí

Strategický přístup k řízení inovací. Inovační strategie

Duševní vlastnictví a jeho ochrana. Patenty

Podpory inovačních aktivit

Jak vytvořit inovativní organizaci. Budování inovativní organizace

Metody a techniky využitelné v managementu inovací

Kontrolní mechanizmy související s inovačními aktivitami

Management změn. Vybrané přístupy

Ekonomické aspekty spojené s inovacemi

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět je zaměřen na management inovací a metod potřebných k řešení kreativního myšlení a realizace implementačních změn technologického pokroku v dosahování konkurenceschopného prostředí podniku. Vzhledem ke skutečnosti, že nejvýznamnější procesy rozvoje vědy a výzkumu se odehrávají právě prostřednictvím strategického řízení změn a inovací, seznamuje tento předmět studenty oboru s jedním ze stěžejních nástrojů praktické aplikace kreativního myšlení a řízení inovací v návaznosti na aplikaci praktických přístupů inovačních projektů. V rámci výuky předmětu budou využívány relevantní případové studie z praxe, které studenti budou moci aplikovat v rámci týmové spolupráce a jejich vlastních návrhů řešení inovačních projektů.

Studijní materiály:

LITERATURA - ZÁKLADNÍ

[1] VEBER, J. a kol. Management inovací. Albatross Media. 2016.

[2] TIDD J., BESSANT J. R., PAVITT K.: Řízení inovací - Zavádění technologických, tržních a organizačních změn. Computer Press 2007. (vybrané kapitoly)

LITERATURA - DOPLŇKOVÁ

[1] GODIN S.: Kopni do té bedny. Jan Melvil Publishing 2012. ISBN 978-80-87270-21-9.

[2] PITRA, Z.: Management inovačních aktivit. Praha, Professional Publishing 2006. ISBN 80-86946-10-X.

[3] DAVILA, T.; EPSTEIN, M. J.; SHELTON, R.: Making innovation work. How to manage it, measure it, profit from it. Upper Saddle River, Wharton School Publishing 2006. ISBN 0-13-149786-3.

[4] KIERNAN, M. J.: Inovuj, nebo nepřežiješ! Praha, Management Press 1998.

[5] SILVERSTEIN, D.; SAMUEL, P.; DECARLO, N.: The innovator's toolkit. 50+ techniques for predictable and sustainable organic growth. Hoboken, John Wiley 2009. ISBN 978-0-470-34535-1.

[6] KOŠTURIAK, J.; CHAĽ, J.: Inovace. Vaše konkurenční výhoda! Brno, Computer Press 2008. ISBN 978-80-251-1929-7.

[7] VLČEK, R.: Strategie hodnotových inovací. Praha, Professional Publishing 2012. ISBN 978-80-7431-048-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743930305.html