Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Zaměstnanecké výběrové řízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BC-P-ZAVR-01 Z 3 24C česky
Garant předmětu:
Kateřina Tomešková
Přednášející:
Iveta Chmielová Dalajková, Kateřina Tomešková
Cvičící:
Iveta Chmielová Dalajková, Kateřina Tomešková
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět proběhne formou intenzivního týdenního (mimosemestrálního) kurzu, kdy budou mít studenti speciální příležitost k zisku rozšiřujících znalostí, ale hlavně si budou moci pod vedením odborníků procvičit profesní dovednosti potřebné pro výběrové řízení a kandidování na pracovní pozice z pohledu uchazeče i firmy. Výuka je zaměřena na prakticky využitelné poznatky z oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů, které jsou klíčové pro výkon manažerských funkcí. Kromě nácviku modelových situací bude ve výuce vytvořen zvláštní prostor pro diskusi reálných problémů a situací z praxe, včetně přípravy písemností k výběrovému řízení.

V LS 2023/24 proběhne kurz ve dnech 6., 7., 9., 10. května 2024, a to v čase od 9 do 14:30 hodin.

Požadavky:

•Aktivita na cvičeních

•Vypracování skupinového projektu

•Prezentace projektu

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Cvičení bude sestávat z několika částí:

•Vytvoření a provedení projektu náboru na vybranou pozici

•Kandidatura na vybranou pozici

•Vyhodnocení a prezentace výsledku projektu

Cíle studia:

Cílem je posílit dovednosti budoucích personalistů a manažerů, nácvik výkonu profese v HR se zaměřením na rozvoj jednotlivce a zisk zkušeností z týmové spolupráce.

Studijní materiály:

Povinná:

•ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy. 13. vydání. Přeložil Martin ŠIKÝŘ. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7.

•BĚLOHLÁVEK, František. Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky: výběrové, hodnoticí, obtížné a rozvojové pohovory. 2., rozšířené vydání. Praha: Grada, 2017. Manažer. ISBN 978-80-271-0433-8.

•BĚLOHLÁVEK, František. Jak vybrat správného člověka na správné místo: úspěšný personální výběr. Praha: Grada, 2016. Manažer. ISBN 978-80-247-5768-1.

•INNES, James. Pracovní pohovor: jak se připravit a vést váš nejlepší pohovor v životě. Přeložil Zuzana DYKOVÁ. Praha: Dobrovský, 2017. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-717-4.

Další doporučená literatura:

•HODGSON, Susan. Nejlepší odpovědi na 300 nejčastějších otázek u přijímacího pohovoru: příručka pro ty, co chtějí uspět. Praha: Grada, 2007. Brilantně. ISBN 978-80-247-1742-5.

•HRONÍK, František. Jak se nespálit podruhé. Brno: Motiv Press, s.r.o. 2007. ISBN 978-80-254-0698-4.

•MATĚJKA, Marek a Pavel VIDLAŘ. Vše o přijímacím pohovoru: jak poznat druhou stranu. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1972-6.

•MÜLLER-THURAU, Claus Peter. 101 nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí u přijímacího pohovoru: jak se připravit a uspět. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3685-3.

Poznámka:
Další informace:
Další informace a materiály pro studenty jsou uloženy v Moodlu - viz: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=11360
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost DEJ:523

12:30–15:45
(paralelka 101)
Dejvice
Kreativní

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7855106.html