Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Praxe v lean managementu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G16C0301 ZK 3 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Cílem předmětu je aplikovat poznatky z oblasti lean managementu a lean manufacturingu získané během studia na řešení reálných problémů z hospodářské praxe. Studentské týmy dle zadání zadavatele řeší problém s podporou vyučujících, kteří se stávají jejich mentory.

Požadavky:

Témata projektu musí vycházet z problematiky lean managementu a lean manufacturingu.

Předmět je ukončen zkouškou.

Úkolem ke zkoušce je zpracování studie řešení vybraného problému z oblasti lean managementu a lean manufacturingu a její následná obhajoba před vyučujícím předmětu a zadavatelem ve stanoveném termínu.

Pro ukončení předmětu je nutné získat minimálně 50 % bodů z celkového maxima 100 bodů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Zadání a konkretizace projektového tématu.

Skupinová konzultace - metody, postupy, informační zdroje.

Rešerše potřebných zdrojů.

Stanovení cílů a hlavních aktivit projektu.

Harmonogram zpracování, definice milníků a dílčích úkolů.

Zpracování jednotlivých částí projektu.

Individuální a skupinové konzultace.

Finalizace projektu a příprava prezentace.

Prezentace finální verze projektu a následná odborná diskuse.

Cíle studia:

Naučit studenty vytvořit podnikový projekt, prezentovat výstupy a obhájit zpracované řešení.

Procvičit aplikování absolvovaných předmětů v prakticky orientované činnosti - vytváření projektu zaměřeného na řešení problematiky z oblasti lean managementu.

Vysvětlit interdisciplinární přístup při řešení vybraného praktického úkolu.

Studijní materiály:

Doležal, Jan. Projektový management: Komplexně, prakticky a podle světových standardů. Praha, 2016. ISBN 978-80-247-5620-2.

Meredith, Jack R.; Mantel, Samuel J. Project management: a managerial approach. 7th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009. ISBN 978-0-470-22621-6.

Svozilová, Alena. Projektový management. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1501-5.

Nicholas, John M.; Steyn, Herman. Project management for engineering, business and technology. 4th ed. London: Routledge, 2012. ISBN 978-0-08-096704-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6047506.html