Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Corporate Social Responsibility

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16E0101 Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Vztahy:
Předmět U16E0101 může být splněn v zastoupení předmětem 32BE-P-CSRS-01
Předmět U16E0101 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BE-P-CSRS-01 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět se zabývá společenskou odpovědností firem. Jde o koncept spolupráce na principu 3P: people-planet-profit. Obsahem je vysvětlení teoretického východiska tohoto konceptu, výklad dokumentů regulující aktivity korporací v oblasti sociální, ekonomické a životního prostředí a standardy nefinančního reportingu.

Součástí je propojení konceptu CSR s firemními procesy, zejména podnikatelskou strategií, HRM, marketingem a PR. Ilustrace strategií a praktik CSR je na případových studiích ze zahraniční a české reality.

Požadavky:

Požadavky:

Z - Docházka na cvičeních/semináře ve firmách (80 %) + zpracování seminární práce a její prezentace. Doplňkové: organizace a řízení workshopu (3 studenti kurzu budou organizovat a řídit workshop; nebudou psát seminární práci)

ZK - Test + ústní zkouška

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Přednáška a dvě cvičení v celkovém rozsahu 12 hodin věnována tématům 1 až 9 (viz Obsah).

Přednáka a jedno cvičení v rozsahu 6 hodin: prezentace seminárních prací a workshopy

Témata 10 - 12 jsou obsahem intenzivních seminářů ve firmách; v ZS 2018/2019: Amazon Logistics Prague, s.r.o., ČSOB, a.s., Deloitte Advisory, s.r.o.

Cíle studia:

Cíl:

1. Získat znalosti o konceptu CSR a jeho nástrojích, standardy nefinančního reportingu a realizace strategie CSR v praxi korporací.

2. Rozvíjet dovednosti a schopnosti při zpracování seminární práce a její prezentaci.

Studijní materiály:

Literatura

Povinná:

2018 Deloitte Global Human Capital Trends. The rise of social enterprise. Retrieved from https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/human-capital/at-2018-deloitte-human-capital-trends.pdf

European Commission. DIRECTORATE-GENERAL FOR EMPLOYMENT AND SOCIAL AFFAIRS,(2004) ABC of the main instruments of corporate social responsibility. Luxembourg. Office for Official Publications of the European Communities. Chapter: 2. Management standards (2.1-2.3, 2.5.1-2.5.2), Chapter 3. Reporting (3.1-3.3).

Global Reporting Initiative's G4 Guidelines. Retrieved from https://www.globalreporting.org/standards.

https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en

Porter, M.E., & Kramer, M.R. (2006). Strategy and society: the link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review, 84 (12), 78-92.

Doporučená:

Bondy, K., Moon, J., & Matten, D. (2012). An institution of corporate social responsibility (CSR) in multinational corporations (MNCs): Form and implications. Journal of Business Ethics, 111 (2), 281-299.

Crane, A., & Matten, D. (2010). Business Ethics. Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization. (3rd edition). New York: Oxford University Press. 648 p.

Crane, A., McWilliams, A., Matten, D., Moon, J., & Siegel, D.S. (eds). (2008). The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. New York: Oxford University Press. 608 p.

Dillard, J.F., Haynes, & Murray, A. (2013): Corporate Social Responsibility: a research handbook. London. Routledge.

https://textbooks.opensuny.org/good-corporation-bad-corporation/

Kotler, P., & Lee, N. (2005) Corporate social responsibility: doing the most good for your company and your cause. Hoboken. John Wiley & Sons.

Poznámka:

Informace o předmětu viz https://moodle-vyuka.cvut.cz/user/files.php

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5147806.html