Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management rozvoje podniku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16XM Z,ZK 5 3+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět bude zaměřen na základní metody a techniky předvídání a zejména na využití scénářů v manažerské praxi vrcholového managementu. Zásadní roli má vysvětlení použití nástrojů pro proces řízení rozvoje podniku, tj. především k vytváření konkurenční výhody podniku.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem výuky předmětu je seznámit posluchače s rolí představenstva a vrcholových manažerů v managementu rozvoje podniku. Východiskem je analýza a charakteristika odvětví, konkurenčního okolí a určení strategických rozvojových faktorů okolí a vnitřních možností podniku.

Studijní materiály:

Hunger, J.D., Wheelen, T.L.: Strategic Management, 1993

Porter, M.: Konkurenční strategie, Victoria Publishing, 1994

Kees van der Heijden: Scénáře. Umění strategické konverzace, ASPI, Praha 1996

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1684506.html