Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt studie proveditelnosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
162KSP Z,ZK 3 10B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět je zaměřen na zpracování reálné studie proveditelnosti na konkrétní projekt (investiční, rozvojový, apod.). Výuka probíhá formou práce na individuálních projektech studentů. Postupně se probírají a realizují standardtí kapitoly studie proveditelnosti. Využívá se podpůrný software typu COMFAR, AnnaLisa, MS Project, apod.

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zvládnout metodiku studie proveditelnosti a prakticky ji uplatnit na konkrétním projektu.

Studijní materiály:

Vytlačil, D., MI30 - Řízení projektu a projektové řízení - cvičení, ČVUT, 2002.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1850106.html