Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Transfer technologií

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G16C0602 Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

V rámci předmětu se studenti dozví a prakticky si vyzkouší tvorbu studie proveditelnosti a business plánu technologického startupu postaveného na inovativní technologii vytvořené např. v rámci výzkumných aktivit univerzity, nebo výzkumného ústavu. Postupně budou představeny jednotlivé významné oblasti tvořící hodnotu technologie, jako je např. Ochrana duševního vlastnictví, Analýza konkurence a trhy, Právní prostředí pro transfer technologií nebo Financování, které ovlivňují rozhodnutí o vytvoření spin-off společnosti nebo o prodeji licence. Závěrem bude tato strategická analýza sloužit jako základ pro ocenění projektu pro vyjednávání s investorem.

Požadavky:

Docházka min. 50 %

Týmová semestrální práce, tj. Studie proveditelnosti/ Business plán k vybrané technologií.

Krátký test na konci semestru.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti mají získat základní přehled o oblasti transferu technologií, o prodeji licencí a zakládání spin-off společností.

V rámci semestrální práce bude možnost získané zkušenosti aplikovat na reálných projektech z praxe.

Studijní materiály:
Poznámka:

Úvod do problematiky Transferu technologií, vytváření technologických spin-off společností a prodeje licencí

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5499406.html