Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Základy projektového managementu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16C2202 Z,ZK 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Petr Fanta
Přednášející:
Petr Fanta
Cvičící:
Petr Fanta
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Projektové řízení. Plánování projektu. WBS. Časové plánování v projektech (Ganttův diagram, CPM, PERT). Projektový tým. Role projektového manažera. Řízení rizik. Monitoring projektu.

Požadavky:

Předmět předpokládá předchozí znalosti ze základů managementu. Žádné konkrétní specifické znalosti před vstupem do předmětu nejsou požadovány.

Požadavky na zkoušku: aktivita na cvičení, týmová práce, průběžný test, závěrečný test.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, základní pojmy, životní cyklus projektu

2. Zahájení projektu a předprojektová fáze, SMART cíle, zakládací listina projektu

3. Rozsah projektu, WBS

4. Plánování času a zdrojů

5. Řízení rizik v projektech

6. Zainteresované strany a organizace v projektech

7. Řízení a monitoring

Osnova cvičení:

Viz „Obsah“.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy projektového řízení tak, aby mohli být právoplatnými členy projektových týmů či pracovat na pozicích asistentů manažera. V první řadě pro naplnění tohoto cíle budou studenti seznámeni se základy terminologie projektového řízení, plánování projektu. Budou znát metody plánování času a alokace zdrojů. V rámci týmového projektu projdou fázemi projektového týmu. Budou umět identifikovat klíčová rizika projektu a znát přístupy monitoringu projektu.

Studijní materiály:

[P] Doležal Jan a kol: Projektový management, Komplexně, prakticky a podle světových standardů, ISBN: 978-80-247-5620-2

[D] Chvalovský Václav: Řízení projektů aneb překážkový běh na dlouhou trať, 978-80-7357-085-9.

[D] Adair, John: Vytváření efektivních týmů. Praha: Management Press 1994, ISBN 80-85603- 70-5.

[D] MATHIS, B. Prince2 for Beginners :Prince2 self study for Certification & Project Management. 2014.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost DEJ:103
Fanta P.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
103
místnost DEJ:102
Fanta P.
10:45–12:15
(paralelka 101)
Dejvice
102
místnost DEJ:102
Fanta P.
12:30–14:00
(paralelka 103)
Dejvice
102
místnost DEJ:103
Fanta P.
09:00–10:30
(přednášková par. 2)
Dejvice
103
místnost DEJ:102
Fanta P.
10:45–12:15
(paralelka 102)
Dejvice
102
místnost DEJ:102
Fanta P.
12:30–14:00
(paralelka 104)
Dejvice
102
Čt
místnost DEJ:209
Fanta P.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 105)
Dejvice
Učebna
místnost DEJ:209
Fanta P.
12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 107)
Dejvice
Učebna
místnost DEJ:209
Fanta P.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 106)
Dejvice
Učebna
místnost DEJ:209
Fanta P.
12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 108)
Dejvice
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5709306.html