Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Business Process Management and Production Systems

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G16E1301 Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretické i praktické poznatky z oblasti moderní specifické formy managementu - Business Process Managementu (BPM) a Business Process Reengineeringu a vztahů mezi nimi. V úvodu studia, jsou objasněny kořeny vzniku Business Process Managementu, jeho jednotlivé vývojové vlny dle světových autorů (King, Fingar, Smith ad.).

Požadavky:

Průběžné hodnocení práce studenta během semestru zahrnuje:

Napsat esej na vybrané téma (vhodné v rámci zaměření přednášek předmětu) například. na téma specifické organizace s cílem zvýšit výkonnost pečlivě vybraných procesů.

Prezentace (v rozsahu cca 20 min) hlavního obsahu a přínosů seminární práce během semestru).

Finální závěrečný (hodnotící) test v ústní či písemné podobě.

Osnova přednášek:

1. Procesní řízení - představení, úvod, důvody studia, přínosy pro podnikovou praxi

2. Systémy řízení: funkčně a procesně orientovaný systém řízení firmy - základní pojmy

3. Analýza podnikových procesů

4. -5. I. vlna BPM a její zaměření na neustálé zlepšování procesů a II. vlna BPM pro dosažení radikálního vzrůstu výkonnosti organizace

6.- 7. III. vlna BPM vedoucí k vytvoření procesně orientované organizace a IV. vlna BPM směřující ke konkurenceschopnosti založené na procesech a SW podpora procesního řízení

8. Vztah mezi Business Process Managementem a Business Process Reengineeringem a certifikací dle ISO 900X

9. Komponenty procesního řízení a způsob jejich uplatnění v podniku

10. Výrobní systémy - definice, struktura, programování

Osnova cvičení:

1) Úvod - podmínky pro získání zápočtu a zkoušky, eseje, seminárky - podmínky apod., atd...

2) Eseje, seminárky - analýza jednotlivých částí eseje, detailní info pro přípravu, podmínky apod.

3) Základy modelování v ARISu - metodika, základy metody ARIS

4) Struktura databáze ARIS, vytváření a přihlašování se do databáze, vytvoření logické struktury

databáze ARIS, funkce průzkumníka ARIS

5) Základy modelování procesů v ARIS - logická struktura database

6) Modelování organizačních struktur pomocí ARIS - objekty typu (funkce, data ad.)

7) Základy modelování procesů v ARIS - logická struktura database (přehledový model), podrobnosti o tématech - procesní hledisko: Model tvorby přidané hodnoty (VAC)

8) Vytvoření a úprava VAC modelu, vlastnosti modelu, přizpůsobení obrázků, struktura skupiny

9) Procvičování základních principů databáze ARIS - logická struktura databáze

10) Základy modelování procesů v ARISu (podrobné modely) - modelování toku procesů pomocí rozšířeného procesního řetězce řízeného událostmi (Extended Event - Driven Process Chain - eEPC)

11) Kontrola a vyhodnocení modelů

12) Eseje, seminárky - vyhodnocení

Cíle studia:

Posluchači budou seznámeni i s praktickými možnostmi uplatnění základních komponent procesního řízení, kterými jsou např.: určení klíčových (hlavních) procesů, mapování procesů a tvorba procesních map (procesního modelu podniku) i pro hodnocení nákladové náročnosti procesů a zvyšování jejich efektivnosti, trvalé zlepšovaní procesů a měření jejich výkonnosti, informační technologie na podporu procesů ad.

Zvláště pak je věnována pozornost procesnímu modelování. Tzn. posluchači budou seznámeni s postupem při práci s vybraným komplexním SW nástrojem pro modelování, návrhy a optimalizaci podnikových procesů. Kromě jiného vizualizační metody na mapování procesů, umožňují účinně strukturovat a dokumentovat procesní znalost a jeho uživatelé jsou podporováni řadou funkčností nejen pro modelování procesů, ale i provádění prezentací a vytváření reportů.

Jednoduše a jasně definovaná metodika v rámci tohoto předmětu zprostředkuje studentům snadné definování procesů procházejících napříč specializovanými odděleními modelové firmy.

V rámci předmětu jsou prezentovány případové studie uplatnění řady různých komponent procesního řízení v odlišných organizacích, výroby či služeb.

Během celého kurzu je brán zřetel na tvorbu přidané hodnoty.

V rámci předmětu jsou teoretické znalosti o Business Process Management u (BPM) a Business Process Reengineeringu (BPR) uvedeny do praxe prostřednictvím práce s ARIS Business Architect (resp. ARIS Business Designer).

Tento software představuje komplexní nástroj pro simulace, návrhy a optimalizaci všech podnikových procesů.

Studenti budou seznámeni se zobrazovacími metodami, které umožňují jejím uživatelům efektivně strukturovat a dokumentovat podnikové procesy podrobněji. Vzhledem k tomu, uživatelé tohoto softwaru z řad studentů budou podpořeni řadou nástrojů pro simulaci procesů, prezentacemi a možností generování sestav.

Tento softwarový produkt umožňuje snadnou definici procesů, které procházejí všemi odděleními společnosti.

Studijní materiály:

. Jeston, J., and Nelis, J., 2008.Business process management: practical guidelines to successful implementations. 2nd ed. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, ISBN 978-0-7506-8656-3.

. Hammer, M. and Champy, J.A.,1993.Reengineering the corporation: A Manifesto forBusiness Revolution, Harper Business Books, New York.

. Scheer, A.W., Kruppke, H., Jost, W., Kindermann, H., 2006.AGILITY by ARIS Business Process Management. Berlin: Springer-Verlag, 2006. ISBN 3-540-33527-7.

. Sharp, A., Mc. Dermontt, P., 2001.Workflow modeling. London: Artech House. ISBN 1-58053-021-4.

. Jost, W., Scheer, A., Abolhassan, W., Kirchmer F., 2002. Business Process Excellence. Berlin: Springer-Verlag. ISBN 3-540-43479-8.

. Scheer, A.W., Abolhassen, F., Jost, W., Kirchmenr, M., 2003. Business Process Change Management. ARIS in Practice. Berlin: Springer-Verlag. ISBN 3-540-00243-X.

. Darnton, G., 2012. Business Process Analysis: including architecture, engineering, improvement, management, and maturity. Requirements Analytics.

. Pullan, P.,Archer, J., 2013. Business analysis and leadership: influencing change. Kogan Page. ISBN 978-0749468620.

. Davis, B. Managing business analysis services: a framework for sustainable projects and corporate strategy success. Ft. Lauderdale, FL: J. Ross Pub. ISBN 978-160-4270-792.

. Goetsch, D. L., Davis, S., 2013. Quality management for organizational excellence: introduction to total quality. 7th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson. ISBN 978-0-13-287097-9.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4998806.html