Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do financí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
FIN3104 Z,ZK 7 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Jonathan Edmund Holmes
Přednášející:
Jonathan Edmund Holmes
Cvičící:
Jonathan Edmund Holmes
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět seznamuje posluchače se základními nástroji, metodami a strategiemi finančního řízení v mezinárodním podnikání.

Požadavky:

Zápočet:

Aktivita na seminářích a případové studie – 35 % celkové známky

Prezentace – 20 % celkové známky

Aktivita na seminářích a domácí úkoly – 15 % celkové známky

Zkouška:

Absolvování závěrečného testu – 30 % celkové známky

100 – 90 bodů……výborně

89 – 75 bodů……..velmi dobře

74 – 65 bodů……..dobře

Osnova přednášek:

1.Úvod do kurzu a funkce financí

2.Právní formy a daně

3.Finanční trhy a úrokové sazby

4.Účetní závěrka

5.ROI

6.Časová hodnota peněz

7.Catch-up a kontrola

8.Riziko a výnosy – úvod

9.Riziko, výnosy a oceňování

10.Sestavování rozpočtu

11.Cash Flow a rozpočet

12.Případová studie Danforth & Donnally

13.Sestavování rozpočtu podle pořadí projektů

14.Sestavování rozpočtu za nejistoty

15.Náklady kapitálu

16.Finanční páka a optimální kapitálová struktura

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

- pochopit, co jsou finance a co obnáší jejich studium,

- vysvětlit, jak cenné papíry lze využít pro financování dluhu a jakou jsou příležitostí pro investice,

- rozumět, jak finanční systém funguje obecně,

- identifikovat zprostředkovatele a jejich roli na trhu,

- vymezit základní typy finančních nástrojů a způsoby jejich obchodování,

- pochopit význam globálního finančního systému.

Studijní materiály:
Poznámka:

Virginia Tech | Summer School

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7418006.html