Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16EKL Z 5 3+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Ekologie - členění a základní pojmy; Autekologie - jedinec a druh, abiotické a biotické faktory, reakce organismu na vlivy vnějších faktorů; Demekologie - populace a její základní parametry, vnitrodruhové a mezidruhové vztahy, životní strategie; Synekologie - charakteristiky, hodnocení společenstva, tok energie ekosystémem, primární a sekundární produkce, stabilita společenstev a ekosystémů; ekologické problémy lidstva

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Pochopit poslání a specifika strategického řízení v kontextu řízení podniků a institucí obecně, a ovládnutí základních

modelů a nástrojů pro praktické strategické řízení s aplikacemi do řízení rozvoje měst a územních celků.

Studijní materiály:

Begon,M.- Harper,J.- Townsend,C: Ekologie, jedinci, populace a společenstva, Olomouc: Universita J.Palackého, 1986 -

949 s.

Odum,E.P.: Základy ekologie, Praha: Academia, 1977 - 733 s.

Simmons,I.G.(1974): The ecology of Natural Resources, New York: Edward Arnold Publishers,1974 - 501 s.

Sládečková A., Sládeček V.: Hydrobiologie. Vydavatelství ČVUT, Praha 1998

Connell W., Miller J. Chemistry and Ecotoxicology of Pollution John Wiley and Sons, New York 1994

Calow P. Handbook of Ecotoxicology Blackwell Scientific Publications, Oxford 1994

Rand G.M., Petrocelli S.R. Fundamentals of Aquatic Toxicology Hemisphere Publishing Corporation, New York 1985

Synáčková M.: Čistota vod. Vydavatelství ČVUT, Praha 1996

Sýkora V., Schejbal P.: Ochrana čistoty ovzduší. Vydavatelství VŠCHT, Praha 1997

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1669206.html