Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Implementace strategie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
51M2IMST Z,ZK 6 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět se zaměřuje na teorii a praktické provádění změnových procesů jakožto nástrojů implementace podnikové strategie.Předmět obsahuje tématické bloky:Formulace strategie versus implementace strategie.Teorie a nástroje řízení změny v oblasti:lidských zdrojů,finančních zdrojů,organizačních změn.Teoretické a praktické aspekty řízení změny:tři úrovně činností při uskutečňování změny:meritorní,implementační,organizace a řízení změny.Proces implementace strategie:plánování procesu,řízení procesu.Specifika změnových projektů.Metodika řízení změnových projektů založená na obecných postupech metodiky Project Management.Softwarová podpora změnových projektů.

Požadavky:

Absolvování úvodních ekonomických a manažerských předmětů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem je seznámit posluchače s komplexní problematikou implementace podnikové strategie,porozumět zákonitostemzměnových procesů v organizaci a ovládnout postupy a nástroje pro plánování a řízení změnových projektů.

Studijní materiály:

Johnson,G.;Scholes,K.:Cesty k úspěšnému podniku.Praha:Computer press,2000.Rosenau Milton D.:Řízení projektů.Praha:Computer press,2000. Němec,V.:Projektový management.Praha:Grada,c2002.Kotter J.P.;Cohen,D.S.:Srdce změny.Praha:Management press,2003.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24774905.html