Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

International Trade and Finance

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BE-P-ITRF-01 Z,ZK 6 2P+2C anglicky

Předmět 32BE-P-ITRF-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět U16E0104 (vztah je symetrický)

Předmět 32BE-P-ITRF-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět U16E0104

Garant předmětu:
Oldřich Bronec
Přednášející:
Oldřich Bronec
Cvičící:
Oldřich Bronec
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Žijeme a pracujeme v globalizovaném světě, ve světě otevřených hranic

Je velmi pravděpodobné, že budete pracovat v mezinárodní společnosti nebo v tuzemské společnosti s mezinárodními ambicemi, možná budete pracovat v zahraničí

Pro tento typ práce potřebujete nejen vzdělání v ekonomických a manažerských oborech tak, jak je studujete dnes (a technické, pokud budete pracovat v technickém oboru), ale také speciální průpravu pro práci v mezinárodním prostředí.

Problematika mezinárodního podnikání a managementu je velmi rozsáhlá a komplexní, z celkové mozaiky vybíráme dva obory, se kterými se ve své praxi jistě setkáte: mezinárodní obchod a mezinárodní finance

Obě oblasti spolu úzce souvisejí: obchod bez zajištění peněžních toků a financování je prakticky nemožný, zatímco mezinárodní finance jsou z velké části zaměřeny na obchodní transakce

Tento kurz je pouze výchozím bodem pro další studium, ale je pro vás důležitým výchozím bodem ve správný čas

Spojení českých a zahraničních studentů v tomto kurzu otevírá ještě jeden rozměr: vzájemné porozumění a sympatie k rozmanitosti

Požadavky:

Kurz je určen pro studenty magisterských oborů

Potřebná je znalost anglického jazyka

Kurz je rozdělen na přednášku a seminář (2 + 2)

Požadavky na ukončení kurzu:

Účast na přednáškách a seminářích: 0 až 10 bodů

Aktivita: 0 až 10 bodů

Písemný test: 0 až 80 bodů

Celkem: 0 - 100 bodů (k absolvování předmětu je potřeba 60 bodů)

Hodnocení: 100-90 bodů = A, 89-80 = B, 79-70 = C, 69-60 = D, méně než 60 bodů nutná zkouška (zkouškou je možné i zlepšit známku)

Každá lekce bude ukončena zadáním krátkého domácího úkolu

Všechny své domácí úkoly můžete shrnout do ucelené podoby závěrečné práce, která bude ohodnocena

Ohodnocením závěrečné práce lze zlepšit výsledky závěrečného testu a případné zkoušky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Kurz je zaměřen na studenty, kteří budou pracovat v českých firmách s exportními ambicemi, v českých pobočkách mezinárodních a nadnárodních společností nebo v zahraničí, a zároveň na zahraniční studenty, kteří se chtějí orientovat v problematice mezinárodního obchodu a mezinárodních financí jako součástí širšího portfolia ekonomických a manažerských disciplín

Cílem předmětu je doplnit základní vzdělání v oblasti ekonomických a manažerských oborů se znalostí mezinárodní spolupráce, mezinárodního managementu, marketingu, obchodu, financí, investic a logistiky a naučit je připravovat internacionalizační a marketingové strategie firem včetně jejich financování a logistickou podporu, respektive k pochopení mezinárodních investičních problémů

Studijní materiály:

K dispozici budou prezentace jednotlivých lekcí

Další studijní literatura:

•Alan Sitkin, Nick Bowen, International Business: Challenges and Choices, Oxford University Press, Oxford, 2010

•Jim Sherlock, Jonathan Reuvid: International trade: An essential guide to the principles and practice of export, Koganpage, London, 2015

•Ephraim Clark: International Finance, Cengage Learning EMEA, 2002

Recommended literature:

•John D. Daniels, Lee H. Radebaugh, Dabiel P. Sullivan: International Business: Environments and Operation, 15th Edition, Pearson Prentice Halls, New Jersey, 2015

•Ilan Alon, Eugene Jaffe: Global Marketing: Contemporary Theory, Practice and Cases, McGraw-Hill Global Education Holdings, , 2013

•Warren J. Keegan, Mark C. Green: Global Marketing, Eighth Edition, Pearson Education Limited, Harlow, 2015

•Steve Suranovic: International Trade: Theory and Policy, Saylor Foundation, Washington DC, USA, 2010

•Jim Sherlock, Jonathan Reuvid: The Handbook of International Trade: A Guide to the Principles & Practice of Export, GMB Publishing Ltd, London, UK, 2008

•Edited by Lynn Sha and Kent H. Hughes: New Thinking in International Trade: Global Competition and Comparative Advantage, Woodrow Wilson International Centre for Scholars, Washington D.C., USA, 2009

•Alan E. Branch: Global Supply Chain Management and International Logistics, Routledge, New York, 2009

•Maurice D. Levy: International Finance, Routledge, Taylor & Francis Group, London, 2005

•Steve Suranovic: International Finance: Theory and Policy, Saylor Foundation, Washington DC, USA, 2010

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost DEJ:209

09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna
místnost DEJ:408

10:45–12:15
(paralelka 101)
Dejvice
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost DEJ:104

09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
104
místnost DEJ:104

10:45–12:15
(paralelka 101)
Dejvice
104
místnost DEJ:424

09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
PC Lab

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743919705.html