Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management in the Automotive Industry

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32ME-P-MNAI-01 Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Vztahy:
Předmět 32ME-P-MNAI-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět G16E0103 (vztah je symetrický)
Předmět 32ME-P-MNAI-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět G16E0103
Předmět 32ME-P-MNAI-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32MC-P-PJVS-01 (vztah je symetrický)
Předmět 32ME-P-MNAI-01 nelze zapsat s předmetem 32MC-P-PJVS-01 ve stejném semestru.
Předmět 32ME-P-MNAI-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32MC-P-PJVS-01 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Oldřich Bronec
Přednášející:
Oldřich Bronec
Cvičící:
Oldřich Bronec
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Jedná se o základní a zastřešující kurz managementu v automobilovém průmyslu, který vytváří rámec pro další manažerské a technické kurzy zaměřené na automobilový průmysl.

Požadavky:

• Po absolvování kurzu studenti absolvují písemný test, po kterém následuje ústní zkouška; na konci kurzu budou studenti vyzváni k odevzdání seminární práce

• Seminární práce zpracovaná ve spolupráci s firmou z oblasti automobilového průmyslu

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Účelem kurzu je seznámit se s:

• Základní pojmy řízení strojírenské výroby (výroba automobilů)

• Řízení inženýrství a mobility

• Povaha a design strojírenských produktů (produktů pro automobily) a strojírenství a výroby automobilů, multidisciplinarita oboru v době elektromobility

• Role lidských a technologických zdrojů ve strojírenství a výrobě automobilů

• Problematika materiálových toků a logistiky v terénu

• Řízení nákupu a dodavatelské řetězce v terénu

• Podpůrné procesy, údržba strojů a zařízení

• Řízení výroby: plánování, organizování, zajišťování zdrojů, vedení, controlling

• Návrh, inovace a reengineering výrobních systémů a procesů

• Problematika ekonomiky a ekonomických metrik strojírenství a výroby automobilů, systém KPI

• Problematika některých současných trendů, jako je automatizace, robotizace a digitalizace v oboru

• Problematika ucelených konceptů moderní výroby, jako je Toyota Production System

Problematika managementu kvality, ochrany a udržitelnosti životního prostředí, materiálové a energetické udržitelnosti, hygieny a bezpečnosti práce a společenské odpovědnosti ve výrobě atd.

Výsledky učení:

• znalost oblasti řízení výroby (speciálně zaměřené na automobilový průmysl)

• Získat nejen teoretické, ale i praktické znalosti a zkušenosti v oboru

• Schopnost uplatnit tyto znalosti a dovednosti v rámci řízení, plánování, projektování, inovativního řízení a reengineeringu strojírenství a výroby automobilového průmyslu

• Schopnost personalizace získaných znalostí a dovedností v oblasti svého budoucího profesního zaměření

• Schopnost sdílet specifické úlohy řízení výroby a operačního systému s odborníky a pracovat v týmu na jejich řešení

Studijní materiály:

Prezentace dostupné na MS Teams

Prezentace vybraných firem a odborníků z automobilového průmyslu

Záznamy předchozích odborných prezentací

Návštěva výrobního závodu

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost DEJ:209

14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna
místnost DEJ:209

16:00–17:30
(paralelka 101)
Dejvice
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost

09:00–10:30
(přednášková par. 1)
místnost

10:45–12:15
(paralelka 101)
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743924105.html