Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Monetární ekonomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
DV01 ZK 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1) Vnější rovnováha a salda platební bilance (příčiny vnější nerovnováhy a možná řešení)

2) Důchodový vyrovnávací proces výkonové bilance (mechanismus, náklady a neúplnost vyrovnávacího procesu)

3) Kurzový vyrovnávací proces výkonové bilance (model devizové poptávky a devizové nabídky, Marshallova - Lernerova podmínka, Teorie absorpce, Reálný měnový kurz, model AS-AD-NX)

4) Monetární přístup k vyrovnávacímu procesu platební bilance (model keynesovského typu J. J. Polaka, monetaristické modely sedmdesátých let, Currency Board a jeho dynamika)

5) Intertemporální přístup k běžnému účtu platební bilance (vztah I, S a NX, teorie životního cyklu a a její aplikace na platební bilanci, Ricardiánská ekvivalence a vnější rovnováha)

6) Model úrokového diferenciálu a měnového kurzu (vliv a utváření očekávání, empirická verifikace modelu úrokového diferenciálu v podmínkách České republiky)

7) Forwardové kurzy, kurzová očekávání a budoucí spotové kurzy (chování arbitražérů a spekulantů při utváření forwardového kurzu)

8) Teorie rovnovážného reálného měnového kurzu (teorie parity kupní síly jako koncepce rovnovážného kurzu a její kritika, zboží mezinárodně obchodovatelné a neobchodovatelné, dluhově přizpůsobený reálný měnový kurz, fundamentálně rovnovážný reálný měnový kurz)

9) Pevný měnový kurz a příliv zahraničního zápůjčního kapitálu (období do měnové krize květen 1997)

10) Měnová krize a politika centrální banky (příčiny, indikátory měnových krizí, politika ČNB v průběhu měnové krize 1997 a vývoj po krizi)

11) Cílování inflace a české zkušenosti (důvody zavedení, ekonomická východiska, didaktický strukturální model cílování inflace, některé aktuální problémy měnové politiky založené na cílování inflace)

12) Mix měnové a fiskální politiky v České republice (vymezení cílů hospodářské politiky, modifikace modelu efektivní tržní klasifikace v podmínkách České republiky).

13) Konvergenční proces k Evropské měnové unii a problém vnitřní a vnější rovnováhy (optimální měnová oblast, výnosy a náklady vstupu do měnové oblasti, reálná a cenová konvergence, problémy konvergence transformujících se ekonomik k EU pohledem vnitřní a vnější rovnováhy)

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Mandel, M., Tomšík V.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2072806.html