Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminář manažerských kompetencí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G88C0101 KZ 6 0P+4C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět je určen pro studenty všech fakult a součástí ČVUT, kteří studují poslední ročník magisterského studia, jsou již odborníky ve svém oboru a rozvoj jejich osobních manažerských kompetencí je pro ně důležitý z pohledu zaměstnatelnosti a nastartování jejich budoucí úspěšné kariéry.

Předmět je rozdělen do čtyř základních modulů, kde studenti na praktických příkladech budou v týmech aplikovat konkrétní Case Studies zadané odborníky z partnerských firem.

Předmět je zaměřen na praktickou aplikaci znalostí, na rozvoj osobních manažerských kompetencí a zlepšení individuální sebeprezentace každého studenta.

Požadavky:

Student magisterského studia ČVUT.

Aktivní účast během víkendových soustředění je nezbytnou podmínkou pro úspěšné zakončení předmětu.

Osnova přednášek:

0. Představení předmětu, partnerských firem a vytvoření týmů

1. Strategické rozhodování

. Strategické plánování

. Strategický marketing

. Inovace a management změn

2. Osobní rozvoj

. Time Management

. Stress Management

. Self-Development

3. Komunikace

. Marketingová komunikace a Public Relations

. Komunikační a prezentační dovednosti

4. Team Management

. Jak být dobrý manager

. Jak postavit team

. Jak zvládnout team

. Řešení problémů a vyjednávání

5. Závěrečné vyhodnocení

Osnova cvičení:

Na cvičení budou rozvíjeny osobní kompetence studentů na reálných příkladech z praxe.

Cíle studia:

Na konci tohoto kurzu si bude student vědom svých silných stránek u jednotlivých osobních kompetencí a tyto kompetence bude schopen dále rozvíjet a efektivně používat během každodenní práce.

Důraz je kladen na identifikaci a získání talentů a další rozvoj jejich kariéry s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Studijní materiály:

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4670-8.

PILAŘOVÁ, Irena. Leadership & management development. Role, úlohy a kompetence managerů a lídrů. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5721-6.

PLAMÍNEK, Jiří. Sebepoznání, sebeřízení a stres. 3., doplněné vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4751-4.

VEBER, Jaromír. Management inovací. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-423-3.

Poznámka:

Předmět bude realizován v pěti víkendových blokových soustředěních.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5121206.html