Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Innovation Project Management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32ME-P-PIMN-01 Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Marek Jemala
Přednášející:
Marek Jemala
Cvičící:
Marek Jemala
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Úspěšné inovace vyžadují mnohem více než správu jednotlivých aspektů inovačního procesu uvnitř instituce, ale je vyžadován i systémový projektový přístup, který se zabývá interakcemi mezi různými zúčastněnými stranami, jejich cíli, záměry, trhy a organizacemi. Tradiční řízení inovací se obvykle zaměřuje na cíle a postupy pro plánování inovací, zpravidla na implementaci a kontrolu v rámci instituce. Postupy jsou často opakovány. Tým se vytváří rámec, který může omezovat členy projektového týmu, aby pracovali pouze v rámci souboru pravidel a opatření instituce. Většina inovačních projektů však vyžaduje individuální přístup, aby členové projektového týmu byli vysoce flexibilní, inovativní a kreativní. Každý inovační projekt je individuální a vyžaduje individuální přístup. Jasná strategie také v oblasti inovací, podporní firemní kultura, zaměření i na socio-ekologické cíle inovací, nestálé studium trendů a rizik, vhodný rozpočet, změnový a rizikový management, a přiměřená motivace k inovacím jsou často základními předpoklady pro úspěch inovačního projektu. Hlavním cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s klíčovými specifiky inovací projektů, řízení inovací, implementací a komercializací inovací a související ochrany duševního vlastnictví. Po absolvování kurzu by student měl odpovídat na následující rámcová témata: jak identifikovat a řídit rámec inovačního projektu, vytvořit strukturu členění projektu, vytvořit plán inovací projektu, vytvořit rozpočet projektu, definovat a přidělit zdroje pro inovace, spravovat vývoj projektu, identifikovat a řídit inovační rizika a porozumět procesu získávání zdrojů pro projektu. Jak přiměřeně chránit duševní vlastnictví, jak implementovat a komercializovat inovace. Kurz obsahují přístupy, zkušenosti a příklady nejlepších inovačních firem.

Požadavky:

Průběžné hodnocení práce studenta během semestru zahrnuje:

Připravit jednoduchý ale realizovatelný inovační projekt na zvolené téma (s využitím postupů v rámci zaměření studijního programu, přednášek i seminářů předmětu). Požadovaná délka seminární práce min. 15 stran. Termín odevzdání finální verze je do konce výuky. Odevzdání probíhá přes mail.

Prezentace práce (v rozsahu cca 2x10 min) - hlavní obsah a přínosy seminární práce. Během semestru v 6. a 12. týdnu.

Hodnocení:

Aktivity ke cvičení: Max. 10 bodů

Seminární práce: Max. 30 bodů

Zkouška: Max. 60 bodů (ústní zkouška)

Osnova přednášek:

1. Vynálezy, inovace a principy řízení projektů

2. Řízení inovací a mapování projektů

3. Hlavní zdroje inovací a řízení inovačních projektů

4. Možné formy inovací a řízení inovačních projektů

5. Propojení inovační strategie a požadavků stakeholderů s projektovými inovacemi

6. Vytváření nových produktů, služeb a technologií – projektový přístup

7. Výrobní inovace a projektový přístup

8. Organizační inovace, podnikatelské procesy a projektový přístup

9. Inovace služeb a projektový přístup

10. Implementační modely pro inovační projekty

11. Nové řízení projektů pro udržitelné inovace a socio-environmentální rizika

12. Průmysl 4.0, umělá inteligence, kvantové technologie a řízení projektových inovací

13. Shrnutí hlavních aspektů řízení projektových inovací

Osnova cvičení:

1. Zahájení a plánování inovačních projektů

2. Identifikace účastníků projektové inovace

3. Jak definovat roli a odpovědnosti manažera projektových inovací?

4. Jak definovat rozsah inovačního projektu a sestavit plán rozdělení práce?

5. Identifikace a analýza změn v rozsahu inovačního projektu

6. Stanovení nákladů a zdrojů pro projektovou inovaci

7. Tvorba rozpočtu inovačního projektu

8. Jak definovat milníky projektu a vytvořit plán pro milníky?

9. Jak identifikovat a řídí rizika projektových inovací?

10. Předvídání konfliktů v rámci inovačního prostředí

11. Jak rozvíjet reakce na rizika projektů s vysokou prioritou

12. Jak psát plán inovačního projektu?

13. Konec semestru, prezentace seminárních prací

Cíle studia:

uvedeno v anotaci

Studijní materiály:

• Kerzner, H. [2022]: Innovation Project Management: Methods, Case Studies, and Tools for Managing Innovation Projects. Wiley, 2nd. edition, ISBN-10: ‎ 111993124X.

• Peng, K. [2019]: Project Management for Continuous Innovation: Management by Project Mapping. Pike Publications; Illustrated edition, ISBN: 1733555706.

• Davies, A., Lenfle, S., Loch, Ch. H., Midler, Ch. [2023]: Handbook on Innovation and Project Management. Edward Elgar Publishing, ISBN: 1789901790.

• Doležal, J. - Krátký, J. [2016]: Projektový management v praxi. Grada: Praha, ISBN: 9788024756936.

• Jemala, M. [2014]: Technology identification: How to bring technology innovation to life? Scholars' Press: Saarbrücken, ISBN: 978-3-639-71044-1.

• Jemala, M. [2010]: Manažment technologických systémov. Identifikácia a prípadové štúdie. Ekonóm: Bratislava, ISBN: 978-80-225-3120-7.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost DEJ:209

09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna
místnost DEJ:209

10:45–12:15
(paralelka 101)
Dejvice
Učebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7502606.html