Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diplomová práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
162KDP Z 9 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Diplomová práce je vlastní odborná či vědecká studie. Bez vypracování a odevzdání této závěrečné práce nelze vykonat státní závěrečnou zkoušku. Součástí státních závěrečných zkoušek je obhajoba diplomové práce a ústní zkoušení z vypsaných okruhů. Smyslem diplomové práce je prokázat schopnost samostatného a tvůrčího zpracování odborného tématu.

Téma diplomové práce musí odpovídat oboru studia. Studenti mají možnost výběru tématu z nabídky kateder MÚVS, případně si mohou zvolit téma samostatně po konzultaci s garantem oboru.

Požadavky:

Odevzdání diplomové práce.

Osnova přednášek:

-

Osnova cvičení:

-

Cíle studia:

-

Studijní materiály:

ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997

http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/index.html „Jak psát vysokoškolské závěrečné práce“ zpřístupněné na webových stránkách Ústřední knihovny ČVUT

DOBROVSKÁ, D. Tvorba srozumitelných textů. Praha: ČVUT, 2012. Interní opora MÚVS ČVUT

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1874306.html