Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programování a projektování v ČR a EU

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16PRG Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Seznámení se základními přístupy k programování v České republice a Evropské unii.

Získání přehledu o programech realizovaných v České republice v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti a o programech realizovaných z národních prostředků. Důraz na základní principy tvorby projektů, osvojení si schopnosti vytváření návrhu projektu podporující rozvoj města či regionu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem výuky je seznámit posluchače se základními přístupy k programování v České republice a Evropské unii. Posluchači získají přehled o programech realizovaných v České republice v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti a o programech realizovaných z národních prostředků. Výuka se zaměří také na základní principy tvorby projektů tak, studenti byli po úspěšném absolvování projektu schopni vytvořit návrh projektu podporující rozvoj města či regionu.

Studijní materiály:

Kolektiv autorů (editoři: J. Kadeřábková, P. Mates, R. Wokoun): Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 5.

rozšířené vydání. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2008, 456 s. ISBN 978-80-7380-086-4.

Wokoun R., Malinovský J., Damborský M., Blažek J. a kol.: Regionální rozvoj (Východiska regionálního rozvoje,

regionální politika, teorie, strategie a programování). Linde Praha a.s., 2008, 480 s. ISBN 978-80-7201-699-0.

Wokoun R.: Strukturální fondy a obce I. ASPI a. s., Praha, 2006, 146 stran. ISBN 80-7357-138-2

Němec, V.: Projektový management. Grada, 2002, 80-247-0392-0

Fiala, P.: Projektové řízení : modely, metody, analýzy. Professional Publishing, 2004, ISBN 808641924X

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1669306.html