Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Mezinárodní finanční řízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
FIN4144 Z,ZK 7 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Tomáš Sadílek
Přednášející:
Tomáš Sadílek
Cvičící:
Tomáš Sadílek
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět seznamuje posluchače se základními nástroji, metodami a strategiemi finančního řízení v mezinárodním podnikání.

Požadavky:

Zápočet:

Aktivita na seminářích a případové studie - 30 % celkové známky

Prezentace – 35 % celkové známky

Zkouška:

Absolvování závěrečného testu – 35 % celkové známky

100 – 90 bodů……výborně

89 – 75 bodů……..velmi dobře

74 – 65 bodů……..dobře

Osnova přednášek:

1.Měnové trhy

a.Mezinárodní měnový trh

b.Subjekty měnových trhů

c.Spekulace a arbitráže

2.Měnové deriváty

a.Měnové forwardy

b.Měnové futures

c.Devizové a měnové swapy

d.Měnové opce

3.Devizové expozice

a.Transakční devizová expozice

b.Ekonomická devizová expozice

c.Translační devizová expozice

4.Mezinárodní investiční rozhodnutí

a.Přímka trhu cenných papírů a model CAPM

b.Náklady kapitálu

c.Investiční kritéria

5.Prezentace týmových projektů

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

- rozumět podstatě arbitrážních a spekulačních obchodů na mezinárodních měnových trzích,

- identifikovat, měřit a řídit devizové expozice,

- vytvářet, vyhodnocovat a případně reformulovat zajišťovací strategie,

- ohodnocovat základní instrumenty mezinárodních finančních trhů s ohledem na jejich potenciální rizika a náklady financování,

- vyhodnocovat mezinárodní investiční příležitosti v širších souvislostech.

Studijní materiály:

Základní

MADURA, J. International financial management. St. Paul: West Publishing. 1995.0-314-04161-3.

JORDAN, B D. -- ROSS, S A. -- WESTERFIELD, R. Fundamentals of corporate finance. Boston: Irwin/McGraw-Hill. 2008. 978-0-07-353062-8.

Doporučená

MOFETT, A. STONEHILL, and D. EITEMAN: Fundamentals of Multinational Finance, 5th Ed.

SHAPIRO, A C. Multinational financial management. Hoboken: John Wiley, 2014.

Poznámka:

Virginia Tech | Summer School

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7418506.html