Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Všechny předměty Fakulta biomedicínského inženýrství

Rychlé filtrování: Zrušit filtr

Tip: Filtrovat můžete i přímo na základě jednotlivých sloupců tabulky pomocí polí v záhlaví.

Kód Název předmětu Vyučující Jazyk výuky Zakončení Kredity Rozsah Semestr
F7ABBALP Algoritmizace a programování Lenka Hanáková, Christiane Malá, Pavel Smrčka, Tomáš Veselý  anglicky KZ 4 2P+2C Z
F7PBKALP Algoritmizace a programování Tomáš Funda, Lenka Hanáková, Pavel Smrčka, Tomáš Veselý  česky Z,ZK 6 2P+2C Z
F7PBBALP Algoritmizace a programování Lenka Hanáková, Christiane Malá, Pavel Smrčka, Tomáš Veselý  česky KZ 4 2P+2C Z
F7PMIAS1 Analýza signálu I. Václav Gerla, Jan Hejda, Michal Huptych, Jan Kauler  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7PBBAZD Analýza zpracování biomedicínských dat Lucie Horáková, Jan Kauler  česky KZ 2 1P+1C Z
F7PBFA1 Anatomie I. Dita Hamouzová, Jaroslav Hák, Maja Špiritović  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
F7ABBAF1 Anatomie a fyziologie I. Anastasiya Lahutsina, Ksenia Sedova  anglicky Z,ZK 4 2P+1C+1L Z
F7PBBAF1 Anatomie a fyziologie I. David Novotný, Jan Páleník, Ksenia Sedova, Jakub Tlapák  česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Z
F7PBOAFPO Anatomie a fyziologie oka a obecná a speciální patologie Hana Chylová  česky ZK 2 2P Z
F7PBRAF1 Anatomie a fyziologie člověka I Ivan Dylevský, Jaroslav Hák, Martina Nedbalová  česky Z 5 2P + 2C Z
F7PBOAF1 Anatomie a fyziologie člověka I. Jakub Tlapák  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7PBLAF1 Anatomie a fyziologie člověka I. Martina Nedbalová  česky Z 5 2P+2C Z
F7PBZAF1 Anatomie a fyziologie člověka I. Václav Kvítek, Martina Nedbalová  česky Z 3 2P+2C Z
F7PBZARI1 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče I. Tomáš Hyánek, Eva Kozáková  česky Z 3 2P+1C Z
F7PBZARI3 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče III. Šárka Bendová, Tomáš Hyánek  česky Z,ZK 3 1P+1C Z
F7PBRAIR Angiografie a intervenční radiologie Tomáš Belšan, František Jira  česky ZK 2 1P Z
F7PBPAOT Anglická odborná terminologie Jitka Mariňáková, Eva Motyčková  česky Z 3 2S Z
F7KBPAOT Anglická odborná terminologie Václav Navrátil  česky Z 3 8S Z
F7PBKAJ1 Angličtina I. Eva Maxová, Eva Motyčková  česky KZ 2 2S Z
F7PBKAJ3 Angličtina III. Eva Maxová  česky KZ 2 2S Z
F7ABBA3A Angličtina IIIA (část 1) Eva Motyčková  anglicky KZ 2 2C Z
F7PBBA3A Angličtina IIIA (část 1) Eva Motyčková  česky KZ 2 2C Z
F7AMBAEM Aplikace elektromagnetického pole v medicíně Ondřej Fišer, David Vrba, Jan Vrba  anglicky Z,ZK 3 1P+1L Z
F7PMIANM-N Aplikace nanomateriálů v medicíně Václav Petrák, Vladimíra Petráková, Khalilullah Umar  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
F7AMBAF Aplikovaná fyzika Milan Šiňor  anglicky Z,ZK 5 2P+2C Z
F7AMBAM Aplikovaná matematika Ondřej Fišer, Jiří Hozman, Karel Roubík, Martin Rožánek, Jakub Ráfl  anglicky KZ 4 2P+1C Z
F7PMBAM Aplikovaná matematika Ondřej Fišer, Jiří Hozman, Karel Roubík, Martin Rožánek, Jakub Ráfl  česky KZ 4 2P+1C Z
F7PBBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice Petr Kudrna, Jan Remsa  česky Z 1 1P Z
F7ABBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice Petr Kudrna, Jan Remsa  anglicky Z 1 1P Z
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Petr Kudrna  česky Z 0 1P Z
17ABOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Petr Kudrna  anglicky Z 0 1P Z
F7PBKBPD Bezpečnost přenosu a zpracování dat Dagmar Brechlerová, Martin Staněk  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17KBIBPD Bezpečnost přenosu a zpracování dat Dagmar Brechlerová  česky Z,ZK 2 8P+4C Z
F7KBPBAZP Bezpečnostní aspekty zahraniční politiky Marek Loužek  česky ZK 2 6P Z
F7PBPBAZP Bezpečnostní aspekty zahraniční politiky Marek Loužek  česky ZK 2 1P Z
F7KBPBSS Bezpečnostní systém státu Hana Fojtášková Petřeková, Jiří Halaška  česky Z,ZK 5 10P + 4S Z
F7PBPBSS Bezpečnostní systém státu Hana Fojtášková Petřeková, Jiří Halaška  česky Z,ZK 4 1P + 1S Z
F7PMIBD Big data Bohuslav Dvorský, Ondřej Klempíř, Lenka Lhotská  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7PBOBV Binokulární vidění Přemysl Kučera, Ondřej Policar, Markéta Žáková  česky Z,ZK 7 2P+4C Z
17PBOBZOA Binokulární vidění, základy ortoptiky Jakub Král, Přemysl Kučera, Ondřej Policar, Markéta Žáková  česky Z,ZK 7 2P+4S Z
F7ABBBCH Biochemie Eva Klapková, Karel Kotaška, Martina Turchichová  anglicky Z,ZK 2 1P+1L Z
F7PBBBCH Biochemie Kateřina Dunovská, Martina Turchichová  česky Z,ZK 2 1P+1L Z
17PBOBCHA Biochemie Romana Široká  česky Z,ZK 3 2P+1C Z
F7PBLBCH2 Biochemie II. Lenka Fialová, Daniela Obitková  česky Z,ZK 5 2P+2L Z
F7PBOBCH Biochemie pro optometristy Romana Široká  česky Z,ZK 2 1P+1C Z
F7ABBBFT Biofotonika Jan Mikšovský, Jan Remsa  anglicky KZ 2 2P Z
F7PBBBFT Biofotonika Jan Mikšovský, Petr Písařík, Jan Remsa  česky KZ 2 2P Z
F7PBKBI-I Bioinformatika Ondřej Klempíř, Pavla Suchánková  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
F7ABBBLG Biologie Veronika Vymětalová  anglicky Z,ZK 4 2P+2L Z
F7PBBBLG Biologie Aneta Buchtelová, Veronika Vymětalová  česky Z,ZK 4 2P+2L Z
F7PBFBLG Biologie Taťána Jarošíková  česky ZK 3 1P Z
F7PBOBLG Biologie pro optometristy Aneta Buchtelová, Veronika Vymětalová  česky Z,ZK 4 2P+2L Z
F7PBPBIC Biologie člověka Martina Dingová Šliková, Ivan Dylevský  česky ZK 3 2P Z
F7KBPBIC Biologie člověka Martina Dingová Šliková  česky ZK 3 8P Z
F7PMIBLGC-S Biologie člověka David Macků  česky ZK 2 2P Z
F7ABBBB Biomechanika a biomateriály Matej Daniel, Petr Volf  anglicky Z,ZK 4 2P+2L Z
F7AMBBB Biomechanika a biomateriály Matej Daniel, Martin Otáhal  anglicky Z,ZK 5 2P+2L Z
F7PBBBB Biomechanika a biomateriály Matej Daniel, Petr Volf, Slávka Čubanová  česky Z,ZK 4 2P+2L Z
17ABBBB Biomechanika a biomateriály Matej Daniel, Petr Volf  anglicky Z,ZK 4 2P+2L Z
F7PMIBST Biostatistika Martina Homolková, Vojtěch Kamenský, Aleš Tichopád  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7KMSBSCD Biostatistika a metody pro vyhodnocení klinických studií Adéla Drahozalová, Vojtěch Kamenský, Vladimír Rogalewicz  česky Z,ZK 4 12P+8S Z
F7PMSBSCD Biostatistika a metody pro vyhodnocení klinických studií Martina Holá, Martina Homolková, Vojtěch Kamenský, Jakub Ráfl, Aleš Tichopád  česky Z,ZK 4 2P+2S Z
F7AMSBSCD Biostatistika a metody pro vyhodnocení klinických studií Vojtěch Kamenský, Aleš Tichopád  anglicky Z,ZK 4 2P+2S Z
F7PMBBSC Biosystém člověka Ladislav Bís, Karel Hanzálek, Pavel Kučera, Roman Matějka, Jana Matějková, Leoš Tejkl  česky Z,ZK 5 2P+2L Z
F7PBOBT Brýlové technologie Jakub Král, Martin Otáhal, Petr Písařík, Simona Stuchlíková  česky Z,ZK 6 2P+4C Z
F7PMBCZT Certifikace zdravotnické techniky Anna Erfányuková, Ondřej Gajdoš, Mariia Gorelova, Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo  česky Z,ZK 3 1P+1C Z
F7KMCCHB Chemická bezpečnost Zdeněk Hon, Vladimír Pitschmann  česky ZK 5 12P Z
F7PMCCHB Chemická bezpečnost Zdeněk Hon, Vladimír Pitschmann  česky ZK 5 2P Z
F7PBPCHE Chemie pro bakaláře Danuše Andrisová, Martin Paškan, Martina Turchichová  česky Z 4 1P + 1C Z
F7KBPCHE Chemie pro bakaláře Martina Turchichová  česky Z 4 6P + 6C Z
F7PBFCHIR Chirurgie Jan Bříza  česky ZK 2 2P Z
F7PBRCHIR Chirurgie Jan Bříza, Jiří Pudil  česky ZK 2 2P Z
F7PBZCHT1 Chirurgie a traumatologie I. Pavel Böhm, Jan Bříza  česky Z 3 1P+2C Z
F7PMFCHTO Chirurgie, traumatologie a ortopedie Miroslav Bartoš, Jan Bříza  česky ZK 2 2P Z
17VCTZ Cloudové technologie ve zdravotnictví Miroslav Mužný, Jan Mužík  česky KZ 3 1P+2C Z
F7ABOKC2 Contact Lenses II. Jiří Cendelín, Iva Klimešová, Jiří Michálek  anglicky Z,ZK 5 2P+2C Z
F7PBKDS Databázové systémy Bohuslav Dvorský, Michal Reimer  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7PMFDDPA Diferenciální diagnostika pohybového aparátu Martina Lopotová, Anna Macoszek  česky ZK 3 2C Z
F7PMIDP1 Diplomová práce I. Jan Broulím, Ondřej Fišer, Ondřej Klempíř, Radim Krupička, Martin Otáhal, Václav Petrák, Vladimíra Petráková, Petr Písařík, Pavel Smrčka, Zoltán Szabó  česky KZ 8 2S Z
F7AMBSDP Diplomový seminář Hana Děcká, Martin Rožánek, Jakub Ráfl  anglicky Z 4 4C Z
F7PMBDS1 Diplomový seminář I. Ondřej Fišer, Martin Rožánek  česky Z 5 4S Z
17KBP2DT Drogy a toxikomanie Tomáš Kratina  česky KZ 2 8P+6S Z
F7KMSEMM Ekonomicko-matematické metody Matouš Brunát, Hana Děcká, Vladimír Rogalewicz, David Vrba  česky KZ 2 4P+4S Z
F7PMSEMM Ekonomicko-matematické metody Matouš Brunát, Hana Děcká, Vladimír Rogalewicz, David Vrba  česky KZ 2 1P+1S Z
F7PMSEAZ Ekonomické analýzy ve zdravotnictví Gleb Donin, Ondřej Gajdoš, Vojtěch Kamenský, Barbora Mašková, Aleš Tichopád, Jan Žigmond  česky KZ 3 2P+2S Z
F7PMSEK Ekonomie Martina Caithamlová, Petra Hospodková, Lucie Severová, Alexandr Soukup  česky Z,ZK 5 2P+2S Z
F7KMSEK Ekonomie Martina Caithamlová, Petra Hospodková, Lucie Severová, Alexandr Soukup, Alexandr Soukup  česky Z,ZK 5 8P+8S Z
F7PBOEVO Ekonomika a vedení obchodu Martina Caithamlová  česky KZ 2 1P+1S Z
F7PBBEM Elektrická měřění Ondřej Fišer, Roman Matějka, Tomáš Pokorný, Jan Rédr, Jan Vrba  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7ABBEM Elektrická měřění Tomáš Dřížďal, Ondřej Fišer, Lukáš Malena, Roman Matějka, Tomáš Pokorný, Jan Vrba  anglicky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7ABBELF Elektrofyziologie Pavel Kučera, Ksenia Sedova  anglicky Z,ZK 2 1P+1L Z
F7PBBELF Elektrofyziologie Pavel Kučera, Ksenia Sedova  česky Z,ZK 2 1P+1L Z
F7PBBEO Elektronické obvody Tomáš Dřížďal, Ondřej Fišer, Marek Novák, Jan Uhlíř, David Vrba  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7ABBEO Elektronické obvody Tomáš Dřížďal, Ondřej Fišer, Pavel Máša, Marek Novák  anglicky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7PBPENV Environmentální bezpečnost Pavla Bojarová  česky KZ 3 2P Z
F7KBPENV Environmentální bezpečnost Pavla Bojarová  česky KZ 3 8P Z
17KBP2ENB Environmentální bezpečnost Pavla Bojarová  česky KZ 3 8P Z
F7PBREZ Etika ve zdravotnictví Tibor Brečka, Martina Dingová Šliková  česky KZ 2 2P Z
F7PBLEVZ Etika ve zdravotnictví Tibor Brečka  česky KZ 2 2P Z
F7PBZEZ Etika ve zdravotnictví Tibor Brečka  česky KZ 2 2P Z
F7PBFEVZ Etika ve zdravotnictví Tibor Brečka  česky KZ 2 2P Z
F7AMBELEG Evropská legislativa a management ve zdravotnictví Jana Chocholatá, Gleb Donin, Anna Erfányuková, Ondřej Gajdoš, Mariia Gorelova, Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo, Barbora Mašková, Karolína Vostracká  anglicky Z,ZK 5 2P+2C Z
F7PMFEAB Experimentální a aplikovaná biomechanika Patrik Kutílek, Martin Otáhal, Slávka Čubanová  česky Z,ZK 3 1P+1C Z
17KBIEUI Expertní systémy a umělá inteligence pro medicínu Ondřej Klempíř, Radim Krupička  česky Z,ZK 3 12P+4C Z
F7PBZFATOX Farmakologie a toxikologie Lukáš Handl, Zdeněk Hon  česky ZK 2 2P Z
F7ABBFVP Funkce více proměnných Petr Maršálek  anglicky KZ 2 1P+1C Z
F7PBBFVP Funkce více proměnných Jana Urzová  česky KZ 2 1P+1C Z
F7PBLFYZ Fyzika Lucie Košinová, Jan Mikšovský, Petr Písařík, Eva Urbánková, Jana Urzová, Martin Vančura  česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Z
F7ABBFY1 Fyzika I. Jan Mikšovský, Petr Písařík  anglicky Z,ZK 4 2P+1C+1L Z
F7PBBFY1 Fyzika I. Lucie Košinová, Jan Mikšovský, Petr Písařík, Svitlana Strunina, Eva Urbánková, Martin Vančura  česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Z
F7ABBFCH Fyzikální chemie Libor Holík, Karel Roubík  anglicky Z,ZK 4 2P+1C+1L Z
F7PBBFCH Fyzikální chemie Karel Roubík, Martina Turchichová  česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Z
F7PMFFPRR Fyzikální principy robotické rehabilitace Jaroslav Průcha, Aleš Příhoda  česky ZK 3 2P Z
F7PBFFPE Fyzioterapie v pediatrii Andrea Hašková  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7PBFMTPK Fyzioterapie – metody, terapeutické postupy a koncepty Martin Brach, Kateřina Jinochová, Martina Lopotová, Tomáš Nedělka  česky Z,ZK 5 1P+4C Z
F7PBFGYP Gynekologie a porodnictví Kateřina Jeništová  česky KZ 2 1P Z
F7PBZGYP Gynekologie a porodnictví Kateřina Řípová  česky ZK 2 2P Z
F7KBPHKP Havarijní a krizové plánování Josef Sedlák  česky Z,ZK 4 10P + 4C Z
F7PBPHKP Havarijní a krizové plánování Jiří Halaška, Petr Mirovský  česky Z,ZK 4 2P + 1C Z
F7PBZHTL Hematologie a transfuzní lékařství Miloš Bohoněk, Monika Holušková  česky ZK 2 1P Z
F7PBLHTS1 Hematologie a transfuzní služba I. Miloš Bohoněk, Dominik Kutáč, Ludmila Landová, Tatjana Markovina  česky Z 5 2P+3L Z
F7PBLHHT Histologie a histologické techniky Richard Becke, Jana Hudzietzová, Jiří Uhlík  česky Z,ZK 5 2P+3L Z
F7PBOHO Histologie obecná a histologie oka Jiří Uhlík  česky KZ 2 1P+1C Z
F7PMCIZS IZS a řešení mimořádných událostí Zdeněk Hanuška, Zdeněk Hon  česky Z,ZK 5 2P+1S Z
F7KMCIZS IZS a řešení mimořádných událostí Zdeněk Hon, Ivan Koleňák  česky Z,ZK 5 9P+5S Z
F7PMIIMA-S Image Analysis Václav Hlaváč, Michal Reimer, Zoltán Szabó  anglicky Z,ZK 6 2P+2C Z
F7PMBZAO Image Processing and Analysis Václav Hlaváč, Evgeniia Mardanshina, Marek Piorecký, Zoltán Szabó, Jan Štrobl  anglicky Z,ZK 5 2P+2C Z
17KBIIPZ Implementace a podpora zdravotnických IS David Jirsa  česky Z,ZK 3 4P+4C Z
F7PBZIOPB3 Individuální odborná praxe bloková III. Pavel Böhm, Martina Dingová Šliková  česky Z 4 120XH Z
F7PMSIP Individuální praxe Martina Caithamlová, Petra Hospodková  česky Z 2 2XT Z
F7KMSIP Individuální praxe Martina Caithamlová, Petra Hospodková  česky Z 2 2XT Z
F7KBPISKR Informační systémy pro podporu krizového řízení Martin Staněk  česky Z 2 8C Z
F7PBPISKR Informační systémy pro podporu krizového řízení Martin Staněk  česky Z 2 2C Z
F7PBBISZ Informační systémy ve zdravotnictví Dagmar Brechlerová, Anna Horňáková, David Jirsa, Tomáš Krajča, Zoltán Szabó, Petr Šmíd  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7ABBISZ Informační systémy ve zdravotnictví David Jirsa, Zoltán Szabó  anglicky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7PBLISZ Informační systémy ve zdravotnictví Martin Bejtic, Dagmar Brechlerová, Anna Horňáková, David Jirsa, Tomáš Krajča, Christiane Malá, Zoltán Szabó  česky Z,ZK 3 2P+2C Z
F7PBFISZ Informační systémy ve zdravotnictví Martin Bejtic, Dagmar Brechlerová, Anna Horňáková, David Jirsa, Tomáš Krajča, Christiane Malá, Martin Staněk, Zoltán Szabó  česky Z,ZK 3 2P+2C Z
F7PBKISZ Informační systémy ve zdravotnictví Dagmar Brechlerová, Anna Horňáková, David Jirsa, Tomáš Krajča, Zoltán Szabó, Petr Šmíd  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17ABBISZ Informační systémy ve zdravotnictví David Jirsa, Michal Reimer, Zoltán Szabó  anglicky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7PBRIT Informační technologie Karel Hána, Zoltán Szabó  česky KZ 2 2P Z
F7PBOITT Informační technologie a telemedicína Lenka Lhotská  česky KZ 2 2P Z
17KBP2ITT Informační technologie a telemetrie Karel Hána, Pavel Smrčka  česky Z,ZK 3 8P+6C Z
F7AMSIZZ Informační zdroje ve zdravotnictví Gleb Donin  anglicky KZ 3 1P+2S Z
F7KMSIZZ Informační zdroje ve zdravotnictví Gleb Donin, Martina Holá, Martina Homolková, Vojtěch Kamenský  česky KZ 3 4P+8S Z
F7PMSIZZ Informační zdroje ve zdravotnictví Gleb Donin, Martina Holá, Martina Homolková, Vojtěch Kamenský  česky KZ 3 1P+2S Z
F7PBPIZS Integrovaný záchranný systém Zdeněk Hon, Lýdie Leová, Martin Tomášek  česky Z,ZK 5 2P + 1S Z
F7KBPIZS Integrovaný záchranný systém Dušan Uhlík  česky Z,ZK 5 10P + 4S Z
F7PBFKNZP1 Kineziologie a patokineziologie I. Dita Hamouzová  česky Z 4 2P Z
F7PBLKBCH2 Klinická biochemie II. Pavla Bojarová, Daniela Obitková, Jaroslav Racek  česky Z,ZK 6 2P+2L Z
F7PMFKIPA1 Klinická kineziologie a patokineziologie I. Maja Špiritović  česky Z,ZK 5 2P+2S Z
F7PBLKMB Klinická mikrobiologie Jan Bobek, Emil Pavlík  česky Z,ZK 4 2P+2L Z
F7PBRKLO1 Klinické obory I Petr Jelínek, Leoš Navrátil  česky Z 4 2P + 2C Z
F7PMFKD1 Klinický den I. Aleš Příhoda, Lucia Vrábelová  česky Z 6 112XH Z
F7PMFKD2 Klinický den II. Aleš Příhoda, Lucia Vrábelová  česky Z,ZK 6 112XH Z
F7ABBKT Komunikační technologie Tomáš Funda, Karel Hána, Christiane Malá, Jan Mužík, Martin Vítězník  anglicky Z,ZK 2 1P+1C Z
F7PBKKT Komunikační technologie Aneta Buchtelová, Tomáš Funda, Karel Hána, Markéta Janatová, Kateřina Pilátová, Tomáš Veselý, Martin Vítězník  česky Z,ZK 3 1P+1C Z
F7PBBKT Komunikační technologie Aneta Buchtelová, Tomáš Funda, Karel Hána, Markéta Janatová, Kateřina Pilátová, Tomáš Veselý, Martin Vítězník  česky Z,ZK 2 1P+1C Z
F7PBFKP Komunitní péče Lucia Vrábelová  česky Z 1 1P Z
F7PBZKP Komunitní péče Eva Jandová  česky Z 1 1P Z
17PBOKC2A Kontaktní čočky + praxe II. Jiří Cendelín, Iva Klimešová, Přemysl Kučera, Jiří Michálek, Leontýna Varvařovská, Markéta Žáková  česky Z,ZK 5 2P+2S Z
F7PBOKC2 Kontaktní čočky II. Jiří Cendelín, Iva Klimešová, Jiří Michálek, Leontýna Varvařovská, Markéta Žáková  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
F7PBRKZPPV1 Konvenční zobrazovací postupy – praktická výuka I Jana Hudzietzová, Ondřej Krahula  česky Z 4 4C Z
F7KBPKRI Kriminalistika Pavel Kolář, Lukáš Vilím  česky Z,ZK 3 10P + 4S Z
F7PBPKRI Kriminalistika Pavel Kolář, Lukáš Vilím  česky Z,ZK 3 2P + 1S Z
17KBP2KSP Krizové situace v silničním provozu Jindřich Komárek  česky KZ 2 8P Z
F7KMCKZ Krizové zdravotnictví Markéta Janů, Leoš Navrátil  česky Z,ZK 5 12P+6S Z
F7PMCKZ Krizové zdravotnictví Petr Jelínek, Leoš Navrátil  česky Z,ZK 5 2P+1S Z
F7PBPKRZ Krizové řízení ve zdravotnictví Leoš Navrátil  česky ZK 5 1P + 2S Z
F7KBPKRZ Krizové řízení ve zdravotnictví Zdeněk Jícha, Leoš Navrátil, Tomáš Čermák  česky ZK 5 6P + 8S Z
17KBP2KRZ Krizové řízení ve zdravotnictví Markéta Janů  česky ZK 4 10P Z
17KBP2KM Krizový management Oldřich Volf  česky Z,ZK 4 8P+6C Z
F7PBZKHZ Kurz horské záchrany   česky Z 2 40XH Z
F7PBLLZP Laboratorní zdravotnické přístroje Kateřina Dunovská, Stanislav Gajdoš, Martina Turchichová  česky Z,ZK 3 2P+2L Z
17VLTX Latex Anna Horňáková  česky Z 2 2C Z,L
F7PMILEG Legislativa a bezpečnost biomedicínského software a dat Dagmar Brechlerová, Lenka Lhotská  česky ZK 2 2P Z
F7PMSLKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení Anna Erfányuková, Ondřej Gajdoš, Martina Holá, Martina Homolková, Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo, Barbora Mašková  česky Z,ZK 5 2P+2S Z
F7KMSLKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení Anna Erfányuková, Ondřej Gajdoš, Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo, Barbora Mašková  česky Z,ZK 5 12P+8S Z
F7ABBLAD Lineární algebra a diferenciální počet Eva Feuerstein, Václav Petrák  anglicky Z,ZK 6 2P+4C Z
F7PBKLAD Lineární algebra a diferenciální počet Eva Feuerstein, Tomáš Parkman  česky Z,ZK 6 2P+4C Z
F7PBBLAD Lineární algebra a diferenciální počet Eva Feuerstein, Tomáš Parkman  česky Z,ZK 6 2P+4C Z
F7PBKLG Logika Dagmar Brechlerová  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
F7PMFLYM Lymfodrenáže (manuální, přístrojové) Dita Hamouzová, Martina Lopotová  česky Z,ZK 3 1P+1C Z
F7PBOLTL Lékařská terminologie a latina pro optometristy Dana Rebeka Ralbovská  česky Z 2 1P Z
17ABBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika) Ladislav Bís, Klára Hiřmanová, Petr Kudrna, Václav Ort, Karel Roubík, Veronika Ráfl Huttová, Leoš Tejkl  anglicky Z,ZK 4 2P+2L Z
F7PBBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I. (diagnostická technika) Ladislav Bís, Klára Hiřmanová, Petr Kudrna, Václav Ort, Martin Rožánek, Leoš Tejkl  česky Z,ZK 4 2P+2L Z
F7ABBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I. (diagnostická technika) Ladislav Bís, Petr Kudrna, Václav Ort, Karel Roubík, Martin Rožánek, Leoš Tejkl  anglicky Z,ZK 4 2P+2L Z
17PBOMCHA Makromolekulární chemie Jiří Michálek  česky Z,ZK 2 1P+1S Z
F7PBOMCH Makromolekulární chemie pro optometristy Jiří Michálek  česky Z,ZK 3 1P+1C Z
F7PBRMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví Jiří Černý  česky KZ 1 1P Z
F7PBOMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví Jiří Černý  česky KZ 2 1P Z
F7PBLMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví Jiří Černý  česky KZ 2 1P Z
F7ABBMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví Václav Navrátil  anglicky KZ 1 1P Z
F7PBKMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví Jiří Černý  česky KZ 1 1P Z
F7PBFMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví Jiří Černý  česky KZ 1 1P Z
F7PBBMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví Jiří Černý  česky KZ 1 1P Z
F7PBZMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví Jiří Černý  česky KZ 1 1P Z
F7KMCMKR Management a krizové řízení Zdeněk Hon, Miroslav Štěpán  česky Z,ZK 4 9P+5S Z
F7KBPMKR1 Management pro krizové řízení I Jiří Halaška  česky Z 4 8P Z
F7PBPMKR1 Management pro krizové řízení I Jiří Halaška  česky Z 4 2P Z
F7AMSMZZ Management zdravotnických zařízení Miroslav Barták  anglicky Z,ZK 4 2P+2S Z
F7PMSMZZ Management zdravotnických zařízení Martina Caithamlová, Petra Hospodková, Ján Lešták  česky Z,ZK 4 2P+2S Z
F7KMSMZZ Management zdravotnických zařízení Martina Caithamlová, Petra Hospodková, Ján Lešták, Miroslav Selčan  česky Z,ZK 4 8P+8S Z
F7PBFMMT Masáž a měkké techniky Šimon Faistaver, Filip Nový, Aleš Příhoda, Zuzana Valentová  česky KZ 4 4C Z
F7AMBMPV Matematická podpora výzkumu Karel Roubík, Jakub Ráfl, Valeriia Trukhan  anglicky Z,ZK 6 2P+2C Z
F7PMFMDTE1 Mechanická diagnostika a terapie I. Dita Hamouzová, Kryštof Kuba, Martina Lopotová, Eva Nováková, Michal Říha  česky Z,ZK 4 1P+2C Z
F7PMFMDTE3 Mechanická diagnostika a terapie III. Kryštof Kuba, Martina Lopotová, Eva Nováková  česky Z,ZK 4 2P+1C Z
F7PMBMTB Mechanika tekutin v biomedicíně Matouš Brunát, Václav Ort, Karel Roubík, Šimon Walzel  česky Z,ZK 5 2P+1C+1L Z
F7PBZMK Medicína katastrof Pavel Böhm, Leoš Navrátil  česky ZK 2 1P Z
F7ABBMT Medicínská terminologie Václav Navrátil  anglicky Z 1 1C Z
F7PBBMT Medicínská terminologie Dana Rebeka Ralbovská  česky Z 1 1C Z
F7PBBMVP Metodologie výzkumné práce Marek Novák, Karel Roubík, Jakub Ráfl  česky KZ 2 1P+1C Z
F7PBPMVP Metodologie výzkumné práce Monika Donevová, Leoš Navrátil  česky KZ 1 1P Z
F7PBRMVP Metodologie výzkumné práce Monika Donevová, Leoš Navrátil  česky KZ 1 1P Z
F7KBPMVP Metodologie výzkumné práce Leoš Navrátil, Václav Navrátil  česky KZ 1 6P Z
F7PMFRM Metodologie výzkumné práce Václav Navrátil  anglicky Z 2 1P Z
F7ABBMVP Metodologie výzkumné práce Marek Novák, Karel Roubík, Jakub Ráfl  anglicky KZ 2 1P+1C Z
F7PBFMVP Metodologie výzkumné práce Monika Donevová, Leoš Navrátil  česky KZ 1 1P Z
F7PBZMVP Metodologie výzkumné práce Leoš Navrátil  česky KZ 1 1P Z
F7PBOMVV Metodologie vědeckého výzkumu Václav Petrák, Marie Pospíšilová, Petr Písařík  KZ 2 1P+1S Z
F7PBLMVV Metodologie vědeckého výzkumu Leoš Navrátil  česky Z 2 1P Z
F7AMBMZOS Metody a prostředky pro zpracování, kompresi a záznam obrazového signálu a obrazu Tomáš Dřížďal, Jiří Hozman, Evgeniia Mardanshina, Petr Volf  anglicky Z 3 1P+1C Z
F7PBBMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně Karel Hána, Pavel Smrčka  česky KZ 2 1P+1L Z
F7ABBMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně Jan Broulím, Lenka Hanáková, Karel Hána, Pavel Smrčka  anglicky KZ 2 1P+1L Z
F7ABBMFJ Modelování fyzikálních jevů v prostředí COMSOL MULTIPHYSICS Matouš Brunát, David Vrba, Jan Vrba  anglicky KZ 2 1P+1C Z
F7PBBMFJ Modelování fyzikálních jevů v prostředí COMSOL MULTIPHYSICS Matouš Brunát, David Vrba, Jan Vrba  česky KZ 2 1P+1C Z
F7PBZMS Modelové situace Pavel Böhm  česky Z 1 1C Z
F7PMIMLB-N Molekulární biologie Veronika Vymětalová  česky ZK 2 2C Z
F7PBLMOB Molekulární biologie Taťána Jarošíková, Leontýna Varvařovská  česky Z,ZK 5 2P+2L Z
F7PBZMOS Multikulturní ošetřovatelství Lucie Lidická  česky KZ 1 1P Z
F7PBONR Nauka o refrakci Jiří Novák  česky ZK 2 1P Z
F7KMSNIS Nemocniční informační systémy Jan Bruthans, Anna Horňáková, Anna Kratochvílová  česky Z,ZK 3 8P+4S Z
F7PMSNIS Nemocniční informační systémy Jan Bruthans, Anna Horňáková, David Jirsa  česky Z,ZK 3 2P+1S Z
F7AMSNIS Nemocniční informační systémy David Jirsa  anglicky Z,ZK 3 2P+1S Z
F7PMFNEU Neurologie Tomáš Nedělka, Michaela Prokešová  česky Z,ZK 4 2P+1C Z
F7PBZNEU Neurologie Tomáš Nedělka  česky ZK 2 2P Z
F7PBRNM1 Nukleární medicína I Alena Keňová, Jozef Rosina  česky KZ 2 1P + 1C Z
F7PBRNM3 Nukleární medicína III Jitka Svobodová, Petr Vlček  česky Z,ZK 3 2P + 1C Z
F7PBRNMP Nukleární medicína – praxe Jana Hudzietzová  česky Z 2 64XH Z
F7PMINUR Návrh uživatelských rozhraní Zdeněk Míkovec  česky Z,ZK 2 1P+1C Z
F7ABOPO OPT Project Markéta Žáková  anglicky KZ 5 4C Z
F7PBLCHLV Obecná chemie a základní laboratorní výpočty Danuše Andrisová, Miriam Hošková  česky Z,ZK 6 2P+2C+2L Z
F7PBKOOP Objektově orientované programování Tomáš Krajča, Radim Krupička  česky Z,ZK 3 1P+2C Z
F7PMIOOP Objektově orientované programování Tomáš Krajča, Radim Krupička  česky Z,ZK 3 1P+2C Z
F7KMCOO Ochrana obyvatelstva Tomáš Holec, René Mildorf, Leoš Navrátil  česky Z,ZK 5 9P+5S Z
F7PMCOO Ochrana obyvatelstva Václav Hes, Tomáš Holec, René Mildorf, Leoš Navrátil  česky Z,ZK 5 2P+1S Z
F7PBZOAT Odborná anglická terminologie Lucie Ektilahová, Jitka Mariňáková, Eva Maxová, Eva Motyčková  česky Z 3 2S Z
F7PBZOATP Odborná anglická terminologie (konverzace pro pokročilé) Eva Maxová, Eva Motyčková  česky Z 3 2S Z
F7PBFOATP Odborná anglická terminologie (pokročilí) Jitka Mariňáková, Eva Maxová  česky Z 3 2C Z
F7PBLOATP Odborná anglická terminologie (pokročilí) Eva Motyčková  česky Z 3 2S Z
F7PBFOATZ Odborná anglická terminologie (začátečníci) Jitka Mariňáková  česky Z 3 2C Z
F7PBLOATZ Odborná anglická terminologie (začátečníci) Eva Motyčková  česky Z 3 2S Z
F7PMBOP1 Odborná praxe I. Petr Kudrna  česky Z 2 2 XT Z
F7PMBOP3 Odborná praxe III. Petr Kudrna  česky Z 2 2XT Z
F7PBZOPB1 Odborná praxe bloková I. Pavel Böhm, Martina Dingová Šliková  česky Z 2 40XH Z
F7PBZOPB3 Odborná praxe bloková III. Pavel Böhm  česky Z 2 40XH Z
F7PBZOPB5 Odborná praxe bloková V. Pavel Böhm, Martina Dingová Šliková  česky Z 2 40XH Z
17PBFOPR3 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice III. Monika Donevová  česky KZ 10 240XH Z
F7PBFOPRL3 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice III. Monika Donevová  česky Z 8 200XH Z
F7PBOOFP Oftalmologické přístroje Martin Fůs, Jiří Novák  česky ZK 3 3P Z
F7PBOOK1 Oftalmologie - patologie, klinika I. Martin Fůs, Šárka Pitrová  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7PBZORPNP Operační řízení přednemocniční neodkladné péče Pavel Böhm, Ivana Vodehnalová  česky KZ 2 1P+1C Z
F7ABOOFP Opthalmology Instruments Martin Fůs  anglicky ZK 3 3P Z
F7PBOOPAT Optické pomůcky a asistivní technologie pro osoby se zrakovým postižením Zdeňka Alexanderová, Blanka Brůnová, Milan Pešák  česky Z,ZK 2 1P+1C Z
F7PBOOF Optika fyzikální Jan Mikšovský, Jiří Novák, Marie Pospíšilová, Petr Písařík  česky Z,ZK 4 2P+2L Z
F7PBOOVP Optometrie v praxi Markéta Žáková  česky KZ 2 2P Z
F7PBFORT Ortopedie a traumatologie Radek Bartoška, Lucia Vrábelová, Jiří Záhorka  česky Z,ZK 3 2P+1C Z
F7PBZOSP1 Ošetřovatelské postupy I. Martina Dingová Šliková, Viktorie Kubištová, Lucie Lidická, Eva Němec Veverková  česky Z 4 3P+5C Z
F7PBZOSE Ošetřovatelství Martina Dingová Šliková  česky ZK 2 1P Z
F7ABBPPS Pacientské a přístrojové simulátory a testery Lenka Horáková, Jiří Hozman, Petr Kudrna, Evgeniia Mardanshina, Martin Rožánek, Leoš Tejkl  anglicky Z,ZK 2 1P+1L Z
F7PBBPPS Pacientské a přístrojové simulátory a testery Lenka Horáková, Jiří Hozman, Petr Kudrna, Evgeniia Mardanshina, Martin Rožánek, Leoš Tejkl  česky Z,ZK 2 1P+1L Z
F7PBZPALP Paliativní péče Marek Uhlíř  česky KZ 1 1P Z
F7PMFPBML Patofyziologie bolesti a možnosti její léčby Miroslav Tichý  česky KZ 3 1P+1C Z
F7PMIPLB-N Pevné látky pro biomedicínu Milan Šiňor  česky Z,ZK 3 2P+1C Z
F7PBFPASH Pohybové aktivity a sport handicapovaných Filip Nový, Aleš Příhoda  česky Z 2 1S Z
F7PMFPSDV Pohybový systém dětského věku Andrea Hašková  česky ZK 2 1P Z
F7PMIPAZ Pokročilá algoritmizace Jan Broulím, Pavel Smrčka  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
F7PMIPBF-N Pokročilá biofotonika Jan Mikšovský, Petr Písařík, Jan Remsa  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7PMBPPTD Pokročilá přístrojová technika pro diagnostiku Tomáš Dřížďal, Jiří Hozman, Petr Kudrna, Martin Rožánek, Petr Volf  česky Z,ZK 4 2P+1C Z
F7AMBPMZD Pokročilé metody analýzy a zpracování dat Václava Piorecká, Marek Piorecký, Jan Štrobl  anglicky KZ 3 1P+1C Z
17VPMD Pokročilé metody pro podporu diagnostiky a léčby diabetu Jan Brož, Jan Mužík  česky Z 2 2P Z
F7PBRZMKD Postavení jednotlivých zobrazovacích metod v klinické diagnostice Tomáš Belšan, Tomáš Tůma  česky KZ 2 1P Z
F7PMCSMCBRN Praktické a simulované metody řešení CBRN událostí Martin Staněk  česky KZ 4 2C Z
F7KMCSMCBRN Praktické a simulované metody řešení CBRN událostí Martin Staněk  česky KZ 4 12C Z
F7ABBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů Karel Hanzálek, Roman Matějka, Jana Matějková, Václav Ort  anglicky KZ 4 4L Z
F7PBBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů Karel Hanzálek, Roman Matějka, Jana Matějková, Václav Ort, Leoš Tejkl  česky KZ 4 4L Z
17ABBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů Karel Hanzálek, Roman Matějka, Jana Matějková  anglicky KZ 2 2L Z
F7ABBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika Marek Piorecký, Filip Černý, Jan Štrobl  anglicky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7PBLPMS Pravděpodobnost a matematická statistika Marek Piorecký, Filip Černý, Jan Štrobl  česky KZ 4 1P+2C Z
F7PBBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika Marek Piorecký, Filip Černý, Jan Štrobl  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7PBKPMS-I Pravděpodobnost a matematická statistika Marek Piorecký, Filip Černý, Jan Štrobl  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
F7PBZUS Praxe pod přímým vedením – úvodní soustředění Pavel Böhm  česky Z 1 40XH Z
17KBP2POK Prevence a odhalování kriminality Břetislav Čupr  česky Z 2 8P+4S Z
F7KBPPRR Prevence a řízení rizik Petr Adolf Skřehot  česky KZ 3 8P Z
F7PBPPRR Prevence a řízení rizik Petr Adolf Skřehot  česky KZ 3 2P Z
F7PBKPND Prezentační nástroje a dovednosti Tomáš Krajča, Christiane Malá  česky KZ 2 1P+1C Z
F7PBOPVZ Prodejní dovednosti a vedení zaměstnanců Přemysl Kučera, Markéta Žáková  česky KZ 2 2P Z
F7PBZPTV1 Profesní tělesná výchova I. – zvyšování fyzické zdatnosti Jiří Drnek  česky Z 1 2C Z
F7PBZPTV3 Profesní tělesná výchova III. – horolezectví   česky Z 1 2C Z
F7PBOPPP Programové prostředky počítačů a základy zpracování dat Petr Písařík  česky Z 1 0.5P+0.5C Z
F7PBKPR1 Projekt I. Dagmar Brechlerová, Karel Hána, Vít Janovský, Ondřej Klempíř, Radim Kliment, Tomáš Krajča, Christiane Malá, Pavel Smrčka  česky KZ 5 1S Z
F7PBKPR3 Projekt III. Martin Bejtic, Dagmar Brechlerová, Jan Broulím, Karel Hána, Jan Kašpar, Tomáš Krajča, Christiane Malá, Jan Mužík, Pavel Smrčka, Pavla Suchánková  česky KZ 5 1S Z
F7PBOPO Projekt OPT Petr Písařík, Markéta Žáková  česky KZ 5 4C Z
F7PBKPR5 Projekt V. Karel Hána, Radim Krupička, Christiane Malá, Jan Mužík, Michal Reimer, Pavel Smrčka, Tomáš Veselý, Michaela Gaea Čolakovová  česky KZ 6 1S Z
F7AMSMIP Projektové řízení Petra Hospodková  anglicky KZ 3 2P+2S Z
F7KMSMIP Projektové řízení Petra Hospodková, Jiří Petráček, Miroslav Selčan, Eva Smolíková  česky KZ 3 8P+4S Z
F7PBRPP První pomoc Pavel Böhm, Martin Staněk, Ivana Vodehnalová  česky Z,ZK 4 1P + 1C Z
F7PBZPP První pomoc Pavel Böhm  česky Z,ZK 2 1P+1C Z
F7PMBPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu Karel Roubík, Jakub Ráfl, Veronika Ráfl Huttová, Šimon Walzel  česky KZ 4 1P+2C Z
F7PBBPPM1 Práce s programovými prostředky (Matlab) I. Lucie Horáková, Radim Krupička, Christiane Malá  česky KZ 1 1C Z
F7ABBPPM1 Práce s programovými prostředky (Matlab) I. Christiane Malá  anglicky KZ 1 1C Z
F7PBKPPN Právní předpisy ve zdravotnictví a normy Anna Erfányuková, Ondřej Gajdoš, Martina Holá, Martina Homolková, Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo  česky KZ 2 1P+1C Z
F7PBKPBI-I Právo a bezpečnost v IT Dagmar Brechlerová  česky Z,ZK 3 1P+1C Z
F7ABBPSL Psychologie Jiří Hozman, Olga Shivairová  anglicky KZ 2 1P+1C Z
F7PBBPSL Psychologie Martina Kusáková  česky KZ 2 1P+1C Z
F7PMIPSLK-A Psychologie a komunikace   česky ZK 2 2P Z
F7PBOPSO Psychologie a komunikace Dana Rebeka Ralbovská  česky KZ 2 1P+1S Z
F7PMFPPT Psychologie a psychoterapie Pavel Harsa, Ludmila Čírtková  česky ZK 2 1P Z
F7KBPPB Psychologie bezpečnosti Tibor Brečka  česky Z,ZK 4 10P + 4C Z
F7PBPPB Psychologie bezpečnosti Dana Rebeka Ralbovská  česky Z,ZK 4 2P + 1C Z
F7PBZPKKK Psychologie katastrof a krizové komunikace Tibor Brečka  česky Z 1 1C Z
F7KMCPKS Psychologie krizových situací Dana Rebeka Ralbovská, Ludmila Čírtková  česky KZ 3 6P+14C Z
F7PMCPKS Psychologie krizových situací Dana Rebeka Ralbovská, Ludmila Čírtková  česky KZ 3 1P+2C Z
17KBP2PKS Psychologie krizových situací Dana Rebeka Ralbovská  česky KZ 2 8C Z
F7PBPPPP Předlékařská pomoc a péče Pavel Böhm, Martin Staněk, Ivana Vodehnalová  česky Z,ZK 3 1P + 1C Z
F7KBPPPP Předlékařská pomoc a péče Pavel Böhm  česky Z,ZK 3 6P + 6C Z
F7KMSPMF Přehled matematiky a fyziky Jana Urzová, David Vrba  česky Z,ZK 4 8P+8S Z
F7PMSPMF Přehled matematiky a fyziky Matouš Brunát, Jana Urzová, David Vrba  česky Z,ZK 4 2P+2S Z
F7PBZPCH Přenosné choroby, základy mikrobiologie, hygieny, epidemiologie a imunologie Taťána Jarošíková, Hana Kalábová  česky Z,ZK 2 1P+1C Z
F7PBLZLZ Příprava na zkoušku pro práci s laboratorními zvířaty Milada Šírová  česky ZK 2 1P Z
F7PBRPTRTP Přístrojová technika v radioterapii Ondřej Krahula  česky KZ 2 1P + 1C Z
F7KBPRO Radiační ochrana Renata Havránková  česky ZK 3 8P Z
F7PBPRO Radiační ochrana František Podzimek  česky ZK 3 2P Z
F7PBRRO Radiační ochrana Jana Hudzietzová  česky ZK 3 2P Z
F7PMCROJB Radiační ochrana a jaderná bezpečnost Petra Kadlec Linhartová, Jozef Rosina, Zdeněk Rozlívka  česky ZK 5 2P Z
F7KMCROJB Radiační ochrana a jaderná bezpečnost Renata Havránková, Petra Kadlec Linhartová, Zdeněk Rozlívka  česky ZK 5 10P Z
F7PBPRB Radiobiologie Renata Havránková, Leoš Navrátil  česky ZK 3 1P Z
F7KBPRB Radiobiologie Renata Havránková, Leoš Navrátil  česky ZK 3 6P Z
F7PBRRDIA1 Radiodiagnostika I Tomáš Belšan, Stanislav Kaczor, Tomáš Koutný, Ondřej Krahula  česky KZ 4 2P + 2C Z
F7PBRRAF1 Radiologická fyzika I František Podzimek  česky Z,ZK 4 2P + 1C Z
F7PBRRZMP Radiologické zobrazovací metody – praxe Jana Hudzietzová  česky Z 2 72XH Z
F7PBRRTP1 Radioterapie I Pavla Buřičová, Lukáš Cupal, Pavla Nováková, František Podzimek  česky KZ 2 1P + 1C Z
17PBRRA3 Radioterapie III Pavla Buřičová, Emanuela Kmoníčková, Jiří Kubeš, Iva Křepelková, Miloslav Pála, Ferdinand Třebický, Marie Vosyková, Pavel Vítek  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7PBRRTP3 Radioterapie III Pavla Buřičová, Jiří Kubeš, Marie Vosyková  česky Z,ZK 4 2P + 2C Z
F7PBRRTPP Radioterapie – praxe Jana Hudzietzová  česky Z 2 64XH Z
F7PBFRP Rehabilitační propedeutika Kateřina Jinochová, Martina Lopotová  česky ZK 3 1P Z
F7PBRRA Rentgenová anatomie Jiří Vrána  česky Z,ZK 2 1P + 1C Z
F7PMSRKD Rozvoj komunikačních dovedností Dana Rebeka Ralbovská  česky KZ 2 2P+2S Z
F7KMSRKD Rozvoj komunikačních dovedností Dana Rebeka Ralbovská  česky KZ 2 8P+4S Z
F7PMCKANJ Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce Jitka Mariňáková  česky Z 3 2S Z
F7KMCKANJ Rozvoj komunikačních dovedností v anglickém jazyce Václav Navrátil  česky Z 3 6S Z
17VRKM Rozšiřující kapitoly z matematiky Jana Urzová  česky Z 2 2P Z
F7PMIRPJ1 Ročníkový projekt I. Martin Bejtic, Radim Krupička, Václav Petrák, Petr Písařík, Zoltán Szabó, Jaroslav Tintěra  česky KZ 8 2S Z
F7PBPSO1 Sebeobrana I   česky Z 1 2C Z
17KBISPR Semestrální projekt Dagmar Brechlerová, Bohuslav Dvorský, David Jirsa, Radim Krupička, Zoltán Szabó  česky KZ 5 16S Z
17ABBSPR2 Semestrální projekt II Hana Děcká, Petr Kudrna  anglicky KZ 4 4S Z
F7ABBSPR2 Semestrální projekt II. Petr Kudrna  anglicky KZ 4 4C Z
F7PBBSPR2 Semestrální projekt II. Petr Kudrna  česky KZ 4 4C Z
17KBP2SBP Seminář k bakalářské práci Monika Donevová  česky Z 2 4C Z
F7KMSSDP1 Seminář k diplomové práci I. Gleb Donin, Ondřej Gajdoš, Vladimír Rogalewicz  česky Z 2 8S Z
F7PMSSDP1 Seminář k diplomové práci I. Gleb Donin, Ondřej Gajdoš, Vladimír Rogalewicz  česky Z 2 1S Z
17VSF1 Semináře z fyziky 1 Jan Mikšovský, Jana Urzová  česky Z 2 2C Z,L
F7PMISKJ Skriptovací jazyky Ondřej Klempíř, Radim Krupička  česky KZ 2 2C Z
F7PBFSPR Sociální a pracovní rehabilitace Petra Sládková  česky ZK 3 2P Z
F7PMBSPMM Softwarová podpora a matematické modelování Eva Feuerstein  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
F7AMBSPMM Softwarová podpora pro matematické modelování Eva Feuerstein  anglicky Z,ZK 5 2P+2C Z
F7PBKSFI Softwarové inženýrství Dominik Fiala, Jan Mužík, Pavel Trnka  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7PMISWI-S Softwarové inženýrství Dominik Fiala, David Gillar, Jan Mužík, Pavel Trnka  česky Z,ZK 6 2P+2C Z
F7PBLSL Soudní lékařství Miloš Sokol  česky KZ 2 1P Z
F7PBZSL Soudní lékařství Miloš Sokol  česky KZ 2 1P Z
F7PBFSA3 Sportovní aktivity III.   česky Z 1 2C Z
F7PMCSPVS Správní právo a veřejná správa Eva Reicheltová Suková  česky ZK 3 2P Z
F7KMCSPVS Správní právo a veřejná správa Eva Reicheltová Suková  česky ZK 3 9P Z
F7PMBSPB Statistika pro biomedicínu Marek Piorecký, Jakub Ráfl, Aleš Tichopád, Jan Štrobl  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17PBOSRBA Strabologie Věra Lehká  česky KZ 2 1P+1C Z
F7PBOSRB Strabologie a základy ortoptiky Blanka Brůnová, Věra Lehká  česky KZ 2 1P+1C Z
F7PBOSUR1 Subjektivní refrakce I. Iva Klimešová, Jakub Král, Přemysl Kučera, Ondřej Policar, Markéta Žáková  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7KMCSZVB Systém a zásady vnitřní bezpečnosti Barbora Vegrichtová  česky KZ 4 10P Z
F7PMCSZVB Systém a zásady vnitřní bezpečnosti Barbora Vegrichtová  česky KZ 4 2P Z
F7AMBSF Systémová fyziologie Ian Azarov, Pavel Kučera, Ksenia Sedova  anglicky Z,ZK 5 2P+2L Z
F7PBBTA Technická audiologie Oliver Profant  česky KZ 2 1P+1L Z
F7AMBTANP Technika pro anesteziologii a neodkladnou péči Václav Ort, Karel Roubík, Jakub Ráfl, Šimon Walzel  anglicky Z,ZK 5 2P+2L Z
17KBP2TR Teorie rizik Petr Adolf Skřehot  česky Z,ZK 3 10P+6C Z
F7KBPTSP Teorie státu a práva Filip Dostál  česky ZK 3 8P Z
F7PBPTSP Teorie státu a práva Filip Dostál  česky ZK 3 2P Z
F7KBPTRZ Teorie řízení zásahu složek IZS Oldřich Volf  česky Z,ZK 4 10P + 4C Z
F7PBPTRZ Teorie řízení zásahu složek IZS Oldřich Volf  česky Z,ZK 4 2 P + 1C Z
17KBP2TE Terorismus Barbora Vegrichtová  česky ZK 3 10P Z
F7KBPTEXT Terorismus a extremismus Barbora Vegrichtová  česky ZK 3 8P Z
F7PBPTEXT Terorismus a extremismus Barbora Vegrichtová  česky ZK 3 2P Z
F7ABBTZS Tomografické zobrazovací systémy Tomáš Dřížďal, Jiří Hozman, Evgeniia Mardanshina, Martin Rožánek, Petr Volf  anglicky Z,ZK 4 2P+1C+1L Z
F7PBBTZS Tomografické zobrazovací systémy Tomáš Dřížďal, Jiří Hozman, Evgeniia Mardanshina, Martin Rožánek, Petr Volf  česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Z
F7PBPTX Toxikologie Zdeněk Hon  česky ZK 3 1P Z
F7KBPTX Toxikologie Zdeněk Hon  česky ZK 3 6P Z
F7KBPTP Týmový projekt Josef Sedlák  česky Z 5 8S Z
F7PBPTP Týmový projekt Hana Fojtášková Petřeková, Jiří Halaška, Zdeněk Hon  česky Z 4 2S Z
17PBOTPR Týmový projekt Jiří Cendelín, Martin Fůs, Jakub Hlaváček, Iva Klimešová, Jakub Král, Přemysl Kučera, Ján Lešták, Gabriela Mahelková, Jiří Michálek, Jiří Novák, Eliška Palkovičová, Šárka Pitrová, Ondřej Policar, Marie Pospíšilová, Petr Písařík, Petra Srovnalová, Jana Urzová, Leontýna Varvařovská, Michal Vymyslický, Veronika Vymětalová, Markéta Žáková  česky KZ 5 4S Z
F7PMCTPOO Týmový projekt zaměřený na civilní nouzové plánování a ochranu obyvatelstva Jiří Halaška  česky Z 4 3C Z
F7KMCTPOO Týmový projekt zaměřený na civilní nouzové plánování a ochranu obyvatelstva Josef Sedlák  česky Z 4 9C Z
F7PBPTV1 Tělesná výchova I   česky Z 1 2C Z
F7PMIUMIT Umělá inteligence Filip Hrdlička, Martin Macaš, Milan Němý, Olga Štěpánková  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7PBKUIE Umělá inteligence a expertní systémy Radim Krupička  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17U3V1 Univerzita třetího věku 1 - rezervace místnosti Veronika Vymětalová  česky NIC 2P Z,L
F7PBZUM1 Urgentní medicína I. Věra Adámková, Jan Bříza, Lukáš Handl, Robert Pleskot  česky Z 3 1P+2C Z
F7PBZUM3 Urgentní medicína III. Jan Bříza, Lukáš Handl, Robert Pleskot  česky Z,ZK 4 1P+1C Z
17VVAS Vertebrogenní algický syndrom - teorie a praxe   česky Z 2 2C Z
F7PMBVZ Veřejné zdravotnictví Věra Adámková, Jan Bříza  česky ZK 3 2P Z
F7KMSVZ1 Veřejné zdravotnictví I. Věra Adámková, Jan Bříza  česky ZK 5 8P Z
F7PMSVZ1 Veřejné zdravotnictví I. Věra Adámková, Jan Bříza  česky ZK 5 2P Z
F7PMFVZMZZ Veřejné zdravotnictví, management zdravotnického zařízení Věra Adámková, Jan Bříza  česky KZ 3 2P Z
F7PBPVPVP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Barbora Vegrichtová  česky Z,ZK 4 2P + 1C Z
F7KBPVPVP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Barbora Vegrichtová  česky Z,ZK 4 10P + 4C Z
F7PBZVLGO Vnitřní lékařství, gerontologie a onkologie Petr Jelínek, Leoš Navrátil  česky Z,ZK 3 2P+1C Z
F7PMSVKZP Vybrané kapitoly ve zdravotnických procesech Milan Bednařík, Jan Bříza  česky KZ 5 2P+2S Z
F7KMSVKZP Vybrané kapitoly ve zdravotnických procesech Milan Bednařík  česky KZ 5 8P+4S Z
17VVKFB Vybrané kapitoly z fyziky a biofyziky Eva Urbánková  česky Z 2 2P Z
F7PBOVKM Vybrané kapitoly z matematiky pro optometristy Svitlana Strunina, Jana Urzová  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7PBRVKAM Vybrané kapitoly z aplikované matematiky Svitlana Strunina, Jana Urzová  česky Z,ZK 4 1P + 2C Z
F7PBFVKO1 Vybrané klinické obory, vnitřní lékařství a geriatrie I. Tomáš Heřman, Leoš Navrátil, Milada Luisa Šedivcová  česky Z 4 2P+2C Z
F7KMCVSMA Vybrané statistické metody   česky KZ 4 5P+9C Z
F7PMCVSMA Vybrané statistické metody Aleš Tichopád, Jan Žigmond  česky KZ 4 1P+2C Z
F7KMCVSM Vybrané statistické metody Josef Požár  česky KZ 3 5P+9C Z
F7PBFMPTF Využití moderní přístrojové techniky ve fyzioterapii pro diagnostiku Tomáš Nedělka, Tomáš Svoboda  česky ZK 3 1P Z
F7PMFVMTPR Využití moderních technických prostředků v rehabilitaci Jaroslav Průcha, Aleš Příhoda  česky Z 3 1P+1S Z
F7PBOVZF Vyšetřování zrakových funkcí Přemysl Kučera, Ján Lešták  česky KZ 2 1P+1C Z
17KBIVAA Vícevrstvá aplikační architektura v biomedicíně Martin Staněk  česky KZ 3 4P+8S Z
F7KBPVZHN Vývoj a současnost zbraní hromadného ničení Vladimír Pitschmann  česky ZK 2 6P Z
F7PBPVZHN Vývoj a současnost zbraní hromadného ničení Vladimír Pitschmann  česky ZK 2 1P Z
17AVARP1 Výzkumný projekt I. Petr Kudrna  anglicky KZ 10 8D+2S L,Z
17AVARP2 Výzkumný projekt II. Petr Kudrna  anglicky KZ 10 8D+2S L,Z
17AVARP3 Výzkumný projekt III. Petr Kudrna  anglicky KZ 10 8D+2S L,Z
F7PBZVDZS Výživa, dietetika a zdravý životní styl Martina Dingová Šliková, Eva Jandová  česky KZ 1 1P Z
17ATHENS Zahraniční intenzivní kurz ATHENS Karel Roubík  anglicky Z 2 30B Z,L
F7KMCZOSA Zajišťování obrany státu   česky ZK 3 10P Z
F7PMCZOSA Zajišťování obrany státu Jiří Halaška, Pavel Šmídek  česky ZK 3 2P Z
F7PBRZBFY Zdravotnická biofyzika Jana Hudzietzová, Jozef Rosina  česky ZK 3 1P Z
F7PBLZBF Zdravotnická biofyzika Jana Hudzietzová, Jozef Rosina  česky Z,ZK 3 1P+1C Z
F7PBFZB Zdravotnická biofyzika Jana Hudzietzová, Jozef Rosina  česky Z,ZK 4 1P+1S Z
F7PBZZB Zdravotnická biofyzika Jana Hudzietzová, Jozef Rosina  česky ZK 2 1P Z
F7PBOEO Zdravotnická etika Martina Dingová Šliková  česky Z 1 1P Z
F7ABBZLN Zdravotnická legislativa a normy Anna Erfányuková, Ondřej Gajdoš, Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo  anglicky KZ 2 1P+1C Z
F7PBBZLN Zdravotnická legislativa a normy Anna Erfányuková, Ondřej Gajdoš, Martina Holá, Martina Homolková, Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo, Barbora Mašková  česky KZ 2 1P+1C Z
17ABBZLN Zdravotnická legislativa a normy Anna Erfányuková, Ondřej Gajdoš, Mariia Gorelova, Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo, Barbora Mašková, Karolína Vostracká  anglicky KZ 2 1P+1S Z
F7PBRZPS Zdravotnická psychologie Monika Donevová, Dana Rebeka Ralbovská  česky KZ 3 1P + 1C Z
F7PBLZPK Zdravotnická psychologie a komunikace Monika Donevová, Dana Rebeka Ralbovská  česky Z 2 2P+1S Z
F7PBKZIZ-I Zdravotnické informační zdroje Anna Horňáková, Christiane Malá  česky KZ 2 1P+1C Z
F7KMSZSVS Zdravotnictví jako součást veřejného sektoru Miroslav Barták, Zuzana Kotherová, Andrea Vodochodská  česky ZK 3 8P Z
F7PMSZSVS Zdravotnictví jako součást veřejného sektoru Miroslav Barták  česky ZK 3 2P Z
F7PBFZTV1 Zdravotní tělesná výchova I. Jiří Drnek, Markéta Kašparová Parkanová  česky Z 1 2C Z
F7PBZZVK Zimní výcvikový kurz Jiří Drnek  česky Z 1 40XH Z
F7PBRZMR Zobrazení magnetickou rezonancí Tomáš Belšan, Jaroslav Ráček  česky Z,ZK 3 1P + 1C Z
F7PMFZMEF Zobrazovací metody ve fyzioterapii Tomáš Belšan, Tomáš Koutný  česky KZ 2 1P Z
F7AMBZMR Zobrazování magnetickou rezonancí a impedanční tomografie Tomáš Dřížďal, Ondřej Fišer, David Vrba  anglicky Z 3 1P+1L Z
F7PBBZOD Zpracování obrazových dat Pavla Suchánková, Zoltán Szabó  česky KZ 2 1P+1C Z
F7PBKZOD-I Zpracování obrazových dat Zoltán Szabó, Jan Tesař  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
17KBIZOD Zpracování obrazových dat Zoltán Szabó, Jan Tesař  česky Z,ZK 5 8P+8L Z
F7PBLZOD Zpracování obrazových dat v laboratorní diagnostice Michal Reimer, Zoltán Szabó  česky Z 2 1P+1C Z
F7PBKZAT-C Základy analogové techniky Tomáš Funda, Karel Hána, Pavel Smrčka, Tomáš Veselý, Martin Vítězník  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
F7PBRZFA Základy farmakologie Jana Hudzietzová, Eva Jandová  česky Z 2 1P Z
F7PBLZF Základy farmakologie a radiofarmakologie Jana Hudzietzová, Eva Jandová  česky ZK 2 2P Z
F7PBLZII Základy imunologie a imunochemie Taťána Jarošíková, Leontýna Varvařovská, Romana Široká  česky Z,ZK 5 2P+2L Z
F7PBPZIT Základy informačních technologií Jan Hejda, Marek Sokol, Petr Volf  česky KZ 3 2P + 1C Z
F7KBPZIT Základy informačních technologií Jan Hejda, Aleksei Karavaev, Petr Volf  česky KZ 3 10P + 4C Z
17KBIKO1 Základy klinických oborů I Leoš Navrátil, Václav Navrátil  česky Z,ZK 3 12P Z
F7PBZZLCHB Základy lékařské chemie a biochemie Zdeněk Hon, Daniela Obitková, Jaroslav Racek  česky ZK 2 1P Z
F7PBLOBC Základy obecné biologie a cytologie Taťána Jarošíková  česky ZK 3 2P Z
F7PBRZOT Základy odborné terminologie Dana Rebeka Ralbovská  česky KZ 2 1C Z
F7PBZZOT Základy odborné terminologie Dana Rebeka Ralbovská  česky KZ 1 1C Z
F7PBFZOT Základy odborné terminologie Dana Rebeka Ralbovská  česky KZ 1 1C Z
F7PBRZPF Základy patologické fyziologie František Jira  česky ZK 3 2P Z
F7PBZZPF Základy patologické fyziologie Tomáš Heřman  česky ZK 2 2P Z
F7PBRZPA Základy patologie Miloš Sokol  česky ZK 3 2P Z
F7PBFZPAT Základy patologie Miloš Sokol  česky ZK 4 2P Z
F7PBLZPA Základy patologie Ivan Dylevský, Miloš Sokol  česky ZK 2 2P Z
F7PBZZP Základy patologie Miloš Sokol  česky ZK 4 2P Z
F7PBFZPSPE Základy pedagogiky, speciální pedagogiky a edukace Monika Donevová  česky KZ 2 1P+1S Z
F7PMBZPO Základy práva a ochrana průmyslového vlastnictví Ondřej Gajdoš, Mariia Gorelova, Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo  česky ZK 3 2P Z
F7PBRPPKP Základy psychoterapeutického přístupu a komunikace s pacientem Tibor Brečka  česky Z 2 2C Z
F7PBZRNM Základy radiologie, nukleární medicíny a radiační ochrany Jana Hudzietzová, Jozef Rosina  česky KZ 1 2P Z
F7PBFZRMM1 Základy reflexních a manuálních metod -Bobath koncept, metoda L.Mojžíšové I. Ivana Střílková, Maja Špiritović  česky Z 3 4C Z
F7PBRZSI Základy statistiky a informatiky Hana Děcká, Marek Piorecký  česky Z,ZK 3 1P + 2C Z
F7PBFZSI Základy statistiky a informatiky Ivo Květ, Václava Piorecká, Marek Piorecký, Jan Štrobl, Jan Žigmond  česky Z,ZK 3 1P+2C Z
F7PBZZSI Základy statistiky a informatiky Václava Piorecká, Marek Piorecký, Filip Černý, Jan Štrobl  česky KZ 3 1P+2C Z
F7PBOZSM Základy statistiky a zpracování měření Václav Petrák, Petr Písařík  česky KZ 3 1P+2C Z
F7PBKZTM1 Základy teoretické medicíny I. Martina Dingová Šliková  česky Z,ZK 2 2P Z
F7PBLZTXL Základy toxikologie Zdeněk Hon, Daniela Obitková  česky Z,ZK 3 1P+1S Z
17KBP2ZT Základy toxikologie Zdeněk Hon  česky Z,ZK 3 8P+6S Z
F7PMCZUM Základy urgentní medicíny Pavel Böhm, Leoš Navrátil  česky KZ 3 1P+1C Z
F7KMCZUM Základy urgentní medicíny Pavel Böhm, Leoš Navrátil  česky KZ 3 5P+5C Z
17KBIZEL Základy využití e-learingu Drahomíra Dvořáková  česky Z,ZK 3 4P+4C Z
F7PBPZZT Základy záchranářské techniky Petr Chalupník, Dominik Pěnička  česky KZ 3 1P + 1C Z
F7KBPZZT Základy záchranářské techniky Hynek Černý  česky KZ 3 6P + 6C Z
F7PBFRKPZS Základy řízení kvality poskytovaných zdravotních služeb Milan Bednařík  česky ZK 3 1P Z
F7PBRRKPZS Základy řízení kvality poskytovaných zdravotních služeb Milan Bednařík  česky ZK 1 1P Z
F7PMCZTIZS Zásahová technika součástí IZS Dušan Uhlík  česky KZ 4 2P Z
F7KMCZTIZS Zásahová technika součástí IZS Milan Mráz, Miroslav Štěpán  česky KZ 4 8P Z
F7PBFUBM Úvod do biomechaniky Matej Daniel, Martin Otáhal  česky Z 2 2C Z
17AVAUBME Úvod do biomedicínského inženýrství Jiří Hozman, Evgeniia Mardanshina  anglicky Z 2 1P+1C Z
17VUBME Úvod do biomedicínského inženýrství Jiří Hozman, Evgeniia Mardanshina, Petr Volf  česky Z 2 1P+1C Z
17VUMA Úvod do mobilních aplikací a systémů Radim Kliment  česky KZ 2 1P+1C Z
F7PBOUO Úvod do optiky a optometrie Ján Lešták, Jiří Novák, Petr Písařík, Eva Urbánková, Jana Urzová, Markéta Žáková  česky Z,ZK 2 1P+1C Z
F7ABBUSS Úvod do signálů a systémů Jan Kauler  anglicky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7PBBUSS Úvod do signálů a systémů Jan Kauler  česky Z,ZK 4 2P+2C Z
F7PBKUSS-C Úvod do systémů a signálů Jan Kauler  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
17AVACC Čeština pro cizince - začátečníci Eva Motyčková, Vladimír Rogalewicz, Hana Rogalewiczová  anglicky KZ 3 4C Z,L
F7PMBCZS Číslicové zpracování signálů Vlastimil Koudelka, Václava Piorecká, Marek Piorecký, Jan Štrobl  česky Z,ZK 5 2P+2C Z
F7AMBCZS Číslicové zpracování signálů Václava Piorecká, Marek Piorecký, Jan Štrobl  anglicky Z,ZK 5 2P+2C Z
17VRIP Řízení inovačních projektů Pavel Mužík  česky KZ 2 1P+1C Z
F7AMSRLZ Řízení lidských zdrojů Petra Hospodková  anglicky Z,ZK 3 1P+1S Z
F7KMSRLZ Řízení lidských zdrojů Zuzana Dvořáková, Petra Hospodková  česky Z,ZK 3 4P+4S Z
F7PMSRLZ Řízení lidských zdrojů Zuzana Dvořáková, Petra Hospodková  česky Z,ZK 3 1P+1S Z
F7KMSRNZ Řízení nákladů ve zdravotnictví Martina Caithamlová, Jindřich Nový  česky KZ 5 8P+8S Z
F7PMSRNZ Řízení nákladů ve zdravotnictví Martina Caithamlová, Jindřich Nový  česky KZ 5 2P+2S Z
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/f7-predmety.html