Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Strabologie a základy ortoptiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOSRB KZ 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Věra Lehká
Přednášející:
Věra Lehká
Cvičící:
Věra Lehká
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Strabologie je nauka o poruchách jednoduchého binokulárního vidění, které se navenek projevují šilháním. Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s klinickými projevy, patofyziologií, diagnostikou a léčbou okohybných poruch.

Požadavky:

1)Úspěšné absolvování písemného závěrečného testu.

2)Okruh otázek je studentům předem poskytnut, obsahuje plný rozsah přednesené a procvičené látky

Osnova přednášek:

1)Teorie vzniku strabizmu, strabizmus kongenitální, akutní, zdánlivý.

2)Heteroforie, heterotropie, Jednoduchý binokulární vidění, superpozice, fúze, stereopse.

3)Patologie binokulárního vidění, útlum, amblyopie.

4)Excentrická fixace, anomální retinální korespondence.

5)Typy strabizmu konkomitující, paralytický

6)Principy vyšetření strabizmu

7)Zásady konzervativního léčení strabizmu. Chirurgické postupy.

Osnova cvičení:

1)Teorie vzniku strabizmu, strabizmus kongenitální, akutní, zdánlivý.

2)Heteroforie, heterotropie, Jednoduchý binokulární vidění, superpozice, fúze, stereopse.

3)Patologie binokulárního vidění, útlum, amblyopie.

4)Excentrická fixace, anomální retinální korespondence.

5)Typy strabizmu konkomitující, paralytický

6)Principy vyšetření strabizmu

7)Zásady konzervativního léčení strabizmu. Chirurgické postupy.

Cvičení je zabezpečeno na externích pracovištích a je zaměřeno na praktickou ukázku probírané látky na přednáškách

•Oční oddělení Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

•Specializovaná oční ordinace Bystrozraký, s.r.o.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]HROMÁDKOVÁ, L. Šilhání. Vyd. 3., nezměn. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 162 s. ISBN: 9788070135303.

[2]DIVIŠOVÁ, G a kol. Strabismus. 2. uprav. vyd. Praha: Avicenum, 1990. 306 s., ob. ISBN: 80-201-0037-7.

[3]AUTRATA, R, VANČUROVÁ, J. Nauka o zraku. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2002. ISBN: 80-7013-362-7.

[4]VON NOORDEN, G.K., HELVESTON, E.M. Strabismus: rozhodovací postupy. 1. české vyd. Praha: Česká strabologická asociace, 2002. XII, 212 s.

Doporučená literatura:

[1]AUTRATA, Rudolf. Dětská oftalmologie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity [online] 30.7.2008, poslední aktualizace 4.2.2014 [cit. 2019-07-28] Dostupný z WWW: <http://portal.med.muni.cz/clanek-471-detska-oftalmologie-1-dil.html>. ISSN 1801-6103.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:B-330
Lehká V.
12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6476106.html