Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Angličtina pro doktorandy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DIAJ ZK 28C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty doktorského studijního programu se specifiky akademické angličtiny po stránce sémantické, lexikální i syntaktické spolu s procvičováním daných dovedností a rozšiřováním odborné slovní zásoby.

Požadavky:

Zkouška je písemná. Písemná část musí být splněna minimálně na 60%. Dalšími požadavky v semestru jsou nejvýše 2 absence za semestr ( v případě posluchačů řádného studia). Studenti kombinované formy studia docházku povinnou nemají, pouze se dostaví na test- termín bude stanoven ve výuce. Ve výuce se pracuje s učebnicí Academic Vocabulary in Use - probírané kapitoly jsou v rozpisu. Test je založen na učebnici. V souladu s Řádem doktorského studia může být zkouška z předmětu nahrazena uznávaným certifikátem o absolvování zkoušky z anglického jazyka- úroveň C1. Zkoušku z anglického jazyka může student nahradit sepsáním písemné studie k rozpravě o disertační práci a rozpravou nad ní v anglickém jazyce.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Introduction to academic English

2. Key nouns, key verbs

3.Key adjectives , adverbs

4. Key quantifiers

5. Nouns and words they combine with

6. Adjective and noun combinations

7. Verbs and words they combine

8.Verbs and prepositions

9. Nouns and prepositions

10.Facts, evidence, data

11.Time

12.Cause and effect

13.Repetition

14.Test

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty doktorského studijního programu se specifiky akademické angličtiny po stránce sémantické, lexikální i syntaktické spolu s procvičováním daných dovedností a rozšiřováním odborné slovní zásoby.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] MC CARTHY Michael., O’DELL Felicity. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, ISBN 9780521689397.

Doporučená:

[1] PORTER David.: Check your vocabulary for academic English. London: A&C Black,2007. ISBN-10: 0 7136 8285 X.

Poznámka:

Povinný předmět pro všechny moduly

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5867906.html