Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Diplomový seminář II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMBDS2 Z 3 2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Diplomový seminář II. navazuje na předmět Diplomový seminář I. V rámci semináře je kontrolována navazující činnost při řešení diplomové práce. Kontrolovány jsou zejména průběžné dosažené výsledky řešení diplomové práce, které studenti prezentují v průběhu semestru.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu: Vypracování významné části diplomové práce a úspěšná obhajoba řešení diplomové práce na semináři.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Literatura doporučená v zadání diplomové práce.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6241906.html