Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Image Processing and Analysis

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMBZAO Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Václav Hlaváč
Přednášející:
Václav Hlaváč, Zoltán Szabó
Cvičící:
Evgeniia Karnoub, Marek Piorecký, Jan Štrobl
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Předmět se zabývá tématy –digitální zpracování obrazu vs. počítačové vidění, role interpretace, objekty vobraze, digitální obraz, vzdálenostní transformace, histogram jasu, pořízení obrazu z geometrického i radiometrického hlediska, Fourierova transformace, odvození vzorkovací věty, frekvenční filtrace obrazu, PCA, transformace jasu, geometrické transformace, interpolace, registrace, zpracování v prostorové oblasti, konvoluce, korelace, filtrace šumu, detekce hran, lineární a nelineární metody, matematická morfologie, komprese obrazu, barevné obrazy, textura, segmentace objektů vobrazech, popis objektů v obrazech a jejich rozpoznávání.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu: Je vyžadováno splnění úloh ve cvičeních, které odpovídá maximálně 40 bodům.

Požadavky na hodnocení zkoušky: Zkouškový písemný test z látky přednášky zajistí max. 30 bodů. Ústní zkoušení max. 30 bodů. Ze cvičení je převzato max. 40 bodů. Hodnocení je založeno na stupnici ECTS.

Osnova přednášek:

1. DZO vs. počítačové vidění. Role interpretace. Objekty v obraze. Digitální obraz.

2. Transformace jasu, geometrické transformace, interpolace obrazu. Pořízení obrazu z optického i radiometrického hlediska.

3. Zpracování v prostorové oblasti. Konvoluce, korelace. Filtrace šumu.

4. Fourierova transformace v 1D a 2D. Frekvenční filtrace obrazů. Detekce hran. Prostor měřítek. Detekce významných bodů.

5. Metoda hlavních směrů. Vlnková transformace.

6. Vlnková transformace, dokončení. Segmentace objektů v obrazech, prahování, K-průměrů, posun těžiště.

7. Optimalizační úlohy a metody, přehled. Grafy, grafové algoritmy (přehled).

8. Statistické rozpoznávání. Role učení. Použití pro obrazy.

9. Popis objektů. Segmentace objektů formulovaná jako optimalizační úlohy na grafech.

10. Binární i šedotónová matematická morfologie.

11. Komprese obrazů. Barevné obrazy.

12. Pevná i pružná registrace obrazů a objektů v obrazech.

Osnova cvičení:

1. Šedotónová matematická morfologie, dilatace, eroze.

2. Top Hat transformace, vzdálenostní transformace.

3. Fourierova transformace, frekvenční filtrace obrazů.

4. Metoda hlavních směrů (Principal Component Analysis).

5. Transformace jasu.

6. Geometrické transformace, interpolace.

7. Registrace.

8. Zpracování v prostorové oblasti. Konvoluce, korelace.

9. Filtrace šumu. Detekce hran. Lineární a nelineární metody.

10. Komprese obrazů. Barevné obrazy.

11. Huffmanovo kódování, diskrétní kosinová transformace.

12. Segmentace objektů v obrazech.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] HLAVÁČ, Václav a Miloš SEDLÁČEK. Zpracování signálů a obrazů. Vyd. 3. v Praze: ČVUT, 2009. vii, 252 s. ISBN 978-80-01-04442-1.

[2] ŠONKA, Milan, Václav HLAVÁČ, Roger BOYLE. Image processing, analysis, and machine vision. Fourth edition. Stamford: Cengage Learning, [2015], ©2015. 870 stran, A-P stran obrazových příloh. ISBN 978-1-133-59360-7.

[3] Szeliski R.Computer Vision: Algorithms and Application, Springer, Berlin, 2010. 812 p.

[4] BIRCHFELD, Stan. Image processing and analysis. Boston: Cengage Learning, [2016], © 2018. xviii, 718 stran. ISBN 978-1-285-17952-0

Poznámka:

výuka probíhá v aj

Další informace:
https://people.ciirc.cvut.cz/~hlavac/teaching/FBMI-ZAO/2023-2024Zima/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:B-435
Karnoub E.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Počítačová učebna
Čt
místnost KL:B-420
Hlaváč V.
Szabó Z.

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6240006.html