Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mikrobiologie a imunologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOMI KZ 2 1P+1L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBOMI je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBOBLG
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Mikrobiologie: Mikroorganismy, dělení. Nebuněčné formy působící infekce – viry. Prokaryota. Stavba a funkce bakteriální buňky. Fylogenetický systém bakterií a archeí. Eukaryota. Stavba a funkce buňky eukaryotních mikroorganismů – houby, prvoci. Metabolismus a růst mikroorganizmů, životní cyklus prokaryotní buňky, růstová křivka. Vliv faktorů vnějšího prostředí na růst mikroorganismů - teplota, pH. Antimikrobiální prostředky – antivirotika, antibiotika a chemoterapeutika, mechanizmus jejich účinku, dezinfekce, sterilizace. Mikrobiom lidského těla. Mikrobiální onemocnění člověka. Infekční onemocnění oka způsobená mikroorganismy – virové, bakteriální, mykotické a způsobené prvoky.

Imunologie: Buňky a orgány imunitního systému. Antigeny. Rozvoj imunitní reakce. Hlavní histokompatibilitní komplex. Lymfocyty T a celulární imunita. Buněčná cytotoxicita. Cytokiny. Lymfocyty B a tvorba protilátek. Imunoglobuliny. Obranné funkce imunitního systému. Antiinfekční imunita. Vrozená imunita. Alergické onemocnění. Výživa a imunita, vliv mikrobiomu člověka na imunitní systém. Imunopatologie. Imunodeficience. Autoimunitní choroby.

Požadavky:

Požadavky klasifikovaného zápočtu:

1. Účast na cvičeních, v případě neúčasti je třeba předložit omluvu a cvičení po dohodě a vedoucím cvičení nahradit.

2. Úspěšné absolvování zápočtového testu (obsahuje 20 otázek), pro udělení zápočtu musí mít student správných 60% odpovědí.

Osnova přednášek:

1. Mikrobiologie: Mikroorganismy, dělení. Nebuněčné formy působící infekce – viry. Prokaryota. Stavba a funkce bakteriální buňky. Fylogenetický systém bakterií a archeí (rozsah 1 hod/semestr).

2. Výživa mikroorganizmů, růst mikroorganizmů - životní cyklus prokaryotní buňky, růstová křivka, kinetika bakteriálního růstu. Energetický metabolismus (rozsah 1 hod/semestr).

3. Vliv faktorů vnějšího prostředí na růst mikroorganismů - teplota, pH (rozsah 1 hod/semestr).

4. Antimikrobiální, antibakteriální prostředky - antibiotika a mechanizmus jejich účinku, dezinfekce, sterilizace (rozsah 1 hod/semestr).

5. Genetika a molekulární biologie mikroorganismů (rozsah 1 hod/semestr).

6. Mikroflóra lidského těla (rozsah 1 hod/semestr).

7. Mikrobiální onemocnění. Infekční onemocnění oka (rozsah 1 hod/semestr)

8. Imunologie: Buňky a orgány imunitního systému. Antigeny (rozsah 1 hod/semestr).

9. Rozvoj imunitní reakce (rozsah 1 hod/semestr).

10. Hlavní histokompatibilitní komplex (MHC I a MHC II). Lymfocyty B a tvorba protilátek (rozsah 1 hod/semestr).

11. Imunoglobuliny. Lymfocyty T a celulární imunita. Buněčná cytotoxicita. Cytokiny (rozsah 1 hod/semestr).

12. Obranné funkce imunitního systému. Antiinfekční imunita. Vrozená imunita (rozsah 1 hod/semestr).

13. Alergické onemocnění. Výživa a imunita, vliv mikrobiomu člověka na imunitní systém. Imunopatologie. Imunodeficience. Autoimunitní choroby (rozsah 1 hod/semestr).

14. Závěr, opakování (rozsah 1 hod/semestr).

Osnova cvičení:

1. Metody sterilizace a dezinfekce (rozsah 2 hod/semestr).

2. Práce v mikrobiologické laboratoři (rozsah 2 hod/semestr).

3. Izolace bakterií (rozsah 2 hod/semestr).

4. Kultivace bakterií (rozsah 2 hod/semestr).

5. Gramovo barvení (rozsah 2 hod/semestr).

6. Imunogenetika - příklady (rozsah 4 hod/semestr).

Cíle studia:

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence: přehled a znalosti v oblastech obecné mikrobiologie a imunologie potřebné pro další studium. Schopnost využívat přehledné mikrobiologické a imunologické poznatky v optice a optometrii – infekční onemocnění oka.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] VYMĚTALOVÁ, V. Biologie pro biomedicínské inženýrství, skripta ČVUT 2022, ISBN: 978-80-01-06950-9.

[2] VOTAVA, M. Lékařská mikrobiologie obecná, Neptun 2001, Brno ISBN: 80-902896-2-2.

[3] NĚMEC, M. a HORÁKOVÁ, D. Základy mikrobiologie. MU Brno, 1999. ISBN: 80-210-2060-1.

[4] HOŘEJŠÍ, V., BARTŮŇKOVÁ, J. Základy imunologie. 4. vyd. Triton, Praha 2010. ISBN: 978-80-7387-280-9.

Doporučená literatura:

[1] VYMĚTALOVÁ, V.: Biologie pro biomedicínské inženýrství - laboratorní cvičení, skripta ČVUT 2021, ISBN: 978-80-06789-5.

[2] FERENČÍK, M. a kol.: Imunitní systém. Praha. Grada. 2011. ISBN: 80-247-1196-6.

[3] KAPRÁLEK, F. : Základy bakteriologie, UK Praha, 2000. ISBN: 80-7184-811-5.

[4] ŠILHÁNKOVÁ, L: Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology. Victoria Publishing Praha, 2002. ISBN: 80-200-1024-6.

[5] ROSYPAL, S. a kol.: Obecná bakteriologie. SPN Praha, 1981

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6469606.html