Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

katedra přírodovědných oborů

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7ADTAAL Ambient Assisted Living anglicky Předmět není vypsán
F7DTAAL Ambient Assisted Living
 
česky Předmět není vypsán
F7ADTARVD Analýza a rozpoznávání vícerozměrných dat anglicky Předmět není vypsán
F7DTARVD Analýza a rozpoznávání vícerozměrných dat
 
česky Předmět není vypsán
F7PBOAFPO Anatomie a fyziologie oka a obecná a speciální patologie
Hana Chylová 
česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7AMBAF Aplikovaná fyzika anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7ADTATSS Asistivní technologie a senzorové systémy
Jaromír Doležal, Patrik Kutílek 
anglicky Předmět není vypsán
F7DTATSS Asistivní technologie a senzorové systémy
 
česky Předmět není vypsán
F7DTAAT Autonomní asistivní technologie
 
česky Předmět není vypsán
F7ADTAAT Autonomní asistivní technologie anglicky Předmět není vypsán
F7ABOBP Bachelor Thesis
 
anglicky Z 10 4XT Předmět není vypsán
F7PBOBP Bakalářská práce
 
česky Z 10 4XT Předmět není vypsán
17PBOBP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8S Předmět není vypsán
F7DTBOD Bezpečnost a ochrana dat
 
česky Předmět není vypsán
F7ADTBOD Bezpečnost a ochrana dat anglicky Předmět není vypsán
F7ABOBV Binocular Vision anglicky Z,ZK 7 2P+4C Předmět je vypsán
F7PBOBV Binokulární vidění česky Z,ZK 7 2P+4C Předmět je vypsán
17PBOBZOA Binokulární vidění, základy ortoptiky
 
česky Z,ZK 7 2P+4S Předmět není vypsán
17PBOBZO Binokulární vidění, základy ortoptiky
 
česky Z,ZK 7 2P+4C Předmět není vypsán
17PBOBCHA Biochemie
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
17PBOBCH Biochemie
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7PBOBCH Biochemie pro optometristy česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7ABBBFT Biofotonika anglicky KZ 2 2P Předmět je vypsán
F7PBBBFT Biofotonika česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17PBOBFT Biofotonika
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17ABBBFT Biofotonika
 
anglicky KZ 2 2P Předmět není vypsán
F7ABBBLG Biologie anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBBBLG Biologie česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBFBLG Biologie česky ZK 3 1P Předmět je vypsán
17PBFBLG Biologie
 
česky Z,ZK 4 1P Předmět není vypsán
17PBOBLG Biologie
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
17ABBBLG Biologie
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
F7PBOBLG Biologie pro optometristy česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
F7PMIBLGC-S Biologie člověka česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
F7DIBMBK Biomateriály a biokompatibilita
 
česky Předmět není vypsán
F7PMIBAB-N Biomateriály a biokompatibilita
 
česky KZ 3 2P Předmět není vypsán
F7PMLBIOMA Biomateriály a jejich charakterizace
 
česky Z,ZK 5 2P+1L Předmět není vypsán
F7ADTBM Biomechanika
Matej Daniel, Patrik Kutílek, Martin Otáhal 
anglicky Předmět není vypsán
F7ADIBM Biomechanika
 
anglicky Předmět není vypsán
F7DIBM Biomechanika
 
česky Předmět není vypsán
F7DTBM Biomechanika
 
česky Předmět není vypsán
F7AMBBB Biomechanika a biomateriály anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17ABBBB Biomechanika a biomateriály
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
F7PMLBAS Biomedicínské aplikace světla česky Z,ZK 4 2P+1L Předmět není vypsán
F7PBOBT Brýlové technologie česky Z,ZK 6 2P+4C Předmět je vypsán
17PBOBT Brýlové technologie
 
česky Z,ZK 6 2P+4S Předmět není vypsán
F7PMIBMD-N Buněčná a molekulárni diagnostika
 
česky Z,ZK 3 2P+2L Předmět není vypsán
17PBOCHMO Chemie pro optometristy
 
česky Z,ZK 2 2P+1L Předmět není vypsán
F7PBOCHO Chemie pro optometristy
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
F7ABOKC1 Contact Lenses I.
 
anglicky Z,ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
F7ABOKC2 Contact Lenses II.
Libor Eichenmann, Iva Klimešová, Jiří Michálek 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7ABOKRV Correction of Refractive Errors
 
anglicky ZK 1 1P Předmět není vypsán
F7DTDWT Databáze a webové technologie
 
česky Předmět není vypsán
F7ABBDIZ Detektory ionizujícího záření
 
anglicky KZ 2 2P Předmět není vypsán
F7PBBDIZ Detektory ionizujícího záření
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17ABBDIZ Detektory ionizujícího záření
 
anglicky KZ 2 2P Předmět není vypsán
F7PBKEHT-C E-Health a telemedicína
 
česky Z,ZK 7 2P+4C Předmět není vypsán
F7DTEAP Ergonomie a analýza pohybu
 
česky Předmět není vypsán
F7DTEPA Etika a právní aspekty
 
česky Předmět není vypsán
F7ADTEPA Etika a právní aspekty
Iva Holmerová, Lenka Lhotská 
anglicky Předmět není vypsán
F7PBOFO Farmakologie oka
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
F7PMIFS-N Fluorescenční spektroskopie
 
česky KZ 2 3P Předmět není vypsán
17DAFSM Fluorescenční spektroskopie a mikroskopie pro biologii a lékařství
 
anglicky Předmět není vypsán
F7ABOZFO Foundations of Physiological Optics
 
anglicky ZK 2 2P Předmět není vypsán
F7ABBFVP Funkce více proměnných anglicky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7PBBFVP Funkce více proměnných česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17ABBFVP Funkce více proměnných
 
anglicky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7PBLFYZ Fyzika česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
17PBOFYZ Fyzika
 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět není vypsán
17ABBFY1 Fyzika I
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět není vypsán
F7ABBFY1 Fyzika I. anglicky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
F7PBBFY1 Fyzika I. česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
17KBIFY1 Fyzika I.
 
česky KZ 3 4P+8C Předmět není vypsán
17PBIFY1 Fyzika I.
 
česky KZ 3 2P Předmět není vypsán
17ABBFY2 Fyzika II
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět není vypsán
F7ABBFY2 Fyzika II.
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C+2L Předmět není vypsán
F7PBBFY2 Fyzika II.
 
česky Z,ZK 6 2P+2C+2L Předmět není vypsán
17KBIFY2 Fyzika II.
 
česky KZ 3 4P+8C Předmět není vypsán
17PBIFY2 Fyzika II.
 
česky KZ 3 2P Předmět není vypsán
17ABBFY3 Fyzika III
 
anglicky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
17PBIFY3 Fyzika III.
 
česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
17KBIFY3 Fyzika III.
 
česky KZ 3 4P+8C Předmět není vypsán
F7PBPFYZ Fyzika pro bakaláře
 
česky Z 4 1P + 1L Předmět není vypsán
F7KBPFYZ Fyzika pro bakaláře
 
česky Z 4 8P + 6L Předmět není vypsán
F7PBOFYZ Fyzika pro optometristy
 
česky Z,ZK 4 2P+2C+1L Předmět není vypsán
F7PBLGEN Genetika
 
česky Z,ZK 2 2P+2C Předmět není vypsán
17PBOGMB Genetika a molekulární biologie
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
F7PBOGMB Genetika a molekulární biologie pro optometristy
 
česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
F7ABOOGB Geometric and Opthalmic Optics
 
anglicky Z,ZK 5 3P+2C Předmět není vypsán
F7PBOHO Histologie obecná a histologie oka
Kamila Procházková, Jiří Uhlík 
česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBOHO Histologie obecná a histologie oka
 
česky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
F7PBOITT Informační technologie a telemedicína česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
F7PBBITP Integrální počet
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7ABBITP Integrální počet
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7PBKITP Integrální počet
 
česky Z,ZK 6 2P+4C Předmět není vypsán
17KBIITP Integrální počet
 
česky Z,ZK 5 12P+12C Předmět není vypsán
17PBIITP Integrální počet
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17ABBITP Integrální počet
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
F7DTIS Interoperabilita a standardy
 
česky Předmět není vypsán
F7ADTIS Interoperabilita a standardy anglicky Předmět není vypsán
17PBOKC1 Kontaktní čočky + praxe I.
 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět není vypsán
17PBOKC1A Kontaktní čočky + praxe I.
 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět není vypsán
17PBOKC2 Kontaktní čočky + praxe II.
 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět není vypsán
17PBOKC2A Kontaktní čočky + praxe II.
 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět není vypsán
17PBOKC3 Kontaktní čočky + praxe III.
 
česky KZ 3 2S Předmět není vypsán
17PBOKC3A Kontaktní čočky + praxe III.
 
česky KZ 3 2S Předmět není vypsán
F7PBOKC1 Kontaktní čočky I.
 
česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
F7PBOKC2 Kontaktní čočky II. česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBOKRV Korekce refrakčních vad
 
česky ZK 1 1P Předmět není vypsán
17PBOKRVA Korekce refrakčních vad
 
česky KZ 2 1P Předmět není vypsán
17PBOKRV Korekce refrakčních vad
 
česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
F7PMILAM-N Lasery a jejich aplikace v medicíně
 
česky KZ 2 2P+2C Předmět není vypsán
F7ABBLAD Lineární algebra a diferenciální počet anglicky Z,ZK 6 2P+4C Předmět je vypsán
F7PBKLAD Lineární algebra a diferenciální počet česky Z,ZK 6 2P+4C Předmět je vypsán
F7PBBLAD Lineární algebra a diferenciální počet česky Z,ZK 6 2P+4C Předmět je vypsán
17KBILAD Lineární algebra a diferenciální počet
 
česky Z,ZK 5 12P+12C Předmět není vypsán
17PBILAD Lineární algebra a diferenciální počet
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17ABBLAD Lineární algebra a diferenciální počet
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2S Předmět není vypsán
17PBOMCHA Makromolekulární chemie
 
česky Z,ZK 2 1P+1S Předmět není vypsán
17PBOMCH Makromolekulární chemie
 
česky Z,ZK 3 1P+1S Předmět není vypsán
F7PBOMCH Makromolekulární chemie pro optometristy česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
17PBOMA1 Matematika I.
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PBOMA2 Matematika II.
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
F7PMLMFLP Matematika a fyzika pro laboratorní praxi česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
17PBPMB Matematika pro bakaláře
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17ABBMEC Mechanika
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
F7ADTMVP Metodika vědecké práce anglicky Předmět není vypsán
F7DTMVP Metodika vědecké práce
 
česky Předmět není vypsán
F7PBOMVV Metodologie vědeckého výzkumu KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOMVV Metodologie vědeckého výzkumu
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17ADBMGRZ Metody generace a využití měkkého rentgenového záření
 
anglicky ZK 5 2P ZK 5 2P Předmět není vypsán
17DBMGRZ Metody generace a využití měkkého rentgenového záření
 
česky Předmět není vypsán
17DAMGRZ Metody generace a využití měkkého rentgenového záření
 
anglicky Předmět není vypsán
F7PBOMI Mikrobiologie a imunologie
 
česky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
17PBOMI Mikrobiologie a imunologie
 
česky KZ 3 1P+1L Předmět není vypsán
F7PBZ1MEH Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7PBLMIM Mikroskopické metody
 
česky Z 2 1P+2L Předmět není vypsán
F7DTMSPO Modelování a simulace pro protetiku a ortotiku
 
česky Předmět není vypsán
17PBOMMD Moderní metody pro diagnostiku a korekci vad oka
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
F7PMIMLB-N Molekulární biologie česky ZK 2 2C Předmět je vypsán
F7PBLMOB Molekulární biologie česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
F7PMLMBG Molekulární biologie a genetika česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
F7PMINNI-N Nanoinformatics
 
anglicky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
F7PBONR Nauka o refrakci česky ZK 2 1P Předmět je vypsán
17PBONRA Nauka o refrakci
 
česky ZK 2 1P Předmět není vypsán
17PBONR Nauka o refrakci
 
česky Z,ZK 2 1P Předmět není vypsán
F7DTNTMAT Nové technologie a metody v asistivních technologiích
 
česky Předmět není vypsán
F7ADTNTMAT Nové technologie a metody v asistivních technologiích anglicky Předmět není vypsán
F7PBONMP Návrh a management projektu
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBONMP Návrh a management projektu
 
česky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
F7ABOPO OPT Project
 
anglicky KZ 5 4C Předmět není vypsán
F7PBOP1 Odborná praxe I.
 
česky Z 4 2XT Předmět není vypsán
F7PBOP2 Odborná praxe II.
 
česky Z 20 10XT Předmět není vypsán
F7PBOOFP Oftalmologické přístroje česky ZK 3 3P Předmět je vypsán
17PBOOFP Oftalmologické přístroje
 
česky KZ 3 3P Předmět není vypsán
17PBOOK1 Oftalmologie - patologie, klinika I.
 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět není vypsán
F7PBOOK1 Oftalmologie - patologie, klinika I. česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBOOK2 Oftalmologie - patologie, klinika II.
 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět není vypsán
F7PBOOK2 Oftalmologie - patologie, klinika II.
 
česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
F7ABOOFP Opthalmology Instruments
 
anglicky ZK 3 3P Předmět není vypsán
17PBOOP1 Optická praktika I.
 
česky KZ 2 2L Předmět není vypsán
F7PBOOP1 Optická praktika I.
 
česky KZ 2 2C Předmět není vypsán
17PBOOP2 Optická praktika II.
 
česky KZ 2 2L Předmět není vypsán
F7PBOOP2 Optická praktika II.
 
česky KZ 2 2C Předmět není vypsán
17DBOMTB Optické metody, technologie a přístrojová technika pro biomedicínu
 
česky Předmět není vypsán
F7ADIOM Optické metody, technologie a přístrojová technika pro biomedicínu
 
anglicky Předmět není vypsán
F7DIOM Optické metody, technologie a přístrojová technika pro biomedicínu
 
česky Předmět není vypsán
17ADBOMTB Optické metody, technologie a přístrojová technika pro biomedicínu
 
anglicky ZK 5 2P ZK 5 2P Předmět není vypsán
F7PBOOPAT Optické pomůcky a asistivní technologie pro osoby se zrakovým postižením
Zuzana Mudrová 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7PBOOF Optika fyzikální česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17PBOOF Optika fyzikální
 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
F7PBOOGB Optika geometrická a brýlová
 
česky Z,ZK 5 3P+2C Předmět není vypsán
17PBOOGB Optika geometrická a brýlová
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
17PBOOMPA Optometrická praktika
 
česky KZ 8 6L Předmět není vypsán
17PBOOMP Optometrická praktika
 
česky KZ 8 6L Předmět není vypsán
17PBOOVP Optometrie v praxi
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
F7PBOOVP Optometrie v praxi česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
F7PBOPTDK Perspektivní technologie pro diagnostiku a korekci zraku
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17DBPTIB Perspektivní technologie pro implantáty a biosenzory
 
česky Předmět není vypsán
17ADBPTIB Perspektivní technologie pro implantáty a biosenzory
 
anglicky ZK 5 2P ZK 5 2P Předmět není vypsán
F7PMIPLB-N Pevné látky pro biomedicínu česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
F7PMIPBF-N Pokročilá biofotonika česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17DBPMDZ Pokročilé metody pro diagnostiku a korekci zraku
 
česky Předmět není vypsán
F7ADIPMDZ Pokročilé metody pro diagnostiku a korekci zraku
 
anglicky Předmět není vypsán
F7DIPMDZ Pokročilé metody pro diagnostiku a korekci zraku
 
česky Předmět není vypsán
17ADBPMDZ Pokročilé metody pro diagnostiku a korekci zraku
 
anglicky ZK 5 2P ZK 5 2P Předmět není vypsán
F7PMLPSMB Pokročilé spektroskopické metody v biomedicíně
 
česky ZK 4 2P+0C Předmět není vypsán
17DAPSM Pokročilé spektroskopie a mikroskopie pro výzkum v molekulární medicíně
 
anglicky Předmět není vypsán
17ADBPSM Pokročilé spektroskopie a mikroskopie pro výzkum v molekulární medicíně
 
anglicky ZK 5 2P ZK 5 2P Předmět není vypsán
17DBPSM Pokročilé spektroskopie a mikroskopie pro výzkum v molekulární medicíně
 
česky Předmět není vypsán
F7PBOPZP Problematika osob se zrakovým postižením
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBOPZP Problematika osob se zrakovým postižením
 
česky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
F7PBOPVZ Prodejní dovednosti a vedení zaměstnanců česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
F7PBOPPP Programové prostředky počítačů a základy zpracování dat česky Z 1 0.5P+0.5C Předmět je vypsán
F7PBOPO Projekt OPT česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
17PBOPPV Psychologie prodeje a vedení zaměstnanců
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17BOPOZ Péče o osoby se zrakovým postižením
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17PBOPOZ Péče o osoby se zrakovým postižením
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
F7PBZPCH Přenosné choroby, základy mikrobiologie, hygieny, epidemiologie a imunologie česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7ADIRI Rehabilitační inženýrství
 
anglicky Předmět není vypsán
F7DIRI Rehabilitační inženýrství
 
česky Předmět není vypsán
17DAREZA Rentgenové záření
 
anglicky Předmět není vypsán
F7DIRRI Robotika v rehabilitačním inženýrství
 
česky Předmět není vypsán
17VRKM Rozšiřující kapitoly z matematiky česky Z 2 2P Předmět není vypsán
17VSBMF Seminář z biomechaniky pro fyzioterapeuty
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
17VSMB Seminář z praktické mechaniky a biomechaniky
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
17VSF1 Semináře z fyziky 1
 
česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
17VSF2 Semináře z fyziky 2
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
17KBISM Semináře z matematiky
 
česky KZ 3 4P+8S Předmět není vypsán
17PBISM Semináře z matematiky
 
česky KZ 3 2S Předmět není vypsán
17VSM Semináře z matematiky
 
česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět není vypsán
17VSMP Semináře z matematiky (pokračování)
 
česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět není vypsán
F7PMBSPMM Softwarová podpora a matematické modelování česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7AMBSPMM Softwarová podpora pro matematické modelování anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBOSOP Speciální optické pomůcky
 
česky Z,ZK 3 1P+1S Předmět není vypsán
17PBOSRBA Strabologie
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBOSRB Strabologie
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7PBOSRB Strabologie a základy ortoptiky
Věra Lehká 
česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
F7DTSZ Stárnutí a zdraví
 
česky Předmět není vypsán
F7ADTSZ Stárnutí a zdraví
Iva Holmerová 
anglicky Předmět není vypsán
F7ABOSUR1 Subjective Refraction I. anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7ABOSUR2 Subjective Refraction II.
 
anglicky Z,ZK 4 2P+4C Předmět není vypsán
17PBOSUR1 Subjektivní refrakce I.
 
česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
F7PBOSUR1 Subjektivní refrakce I. česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBOSUR2 Subjektivní refrakce II.
 
česky Z,ZK 6 1P+4C Předmět není vypsán
F7PBOSUR2 Subjektivní refrakce II.
 
česky Z,ZK 4 2P+4C Předmět není vypsán
17PBOSUR2A Subjektivní refrakce II.
 
česky Z,ZK 7 2P+4C Předmět není vypsán
F7DTTRAT Technická realizace asistivních technologií
 
česky Předmět není vypsán
17VTVP Technika vakua a práce s plyny
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7DTTSS Telemedicína a senzorové sítě
 
česky Předmět není vypsán
17DATVL Tenké vrstvy v lékařství
 
anglicky Předmět není vypsán
17PBOTPR Týmový projekt
 
česky KZ 5 4S Předmět není vypsán
F7DIUON Umělé orgány a náhrady
 
česky Předmět není vypsán
17U3V1 Univerzita třetího věku 1 - rezervace místnosti
 
česky NIC 2P NIC 2P Předmět není vypsán
17U3V2 Univerzita třetího věku 2 - rezervace místnosti
 
česky NIC 2P NIC 2P Předmět není vypsán
17U3V3 Univerzita třetího věku 3
 
česky Z 2P Z 2P Předmět není vypsán
17PBRVKM Vybrané kapitoly z aplikované matematiky
 
česky Z,ZK 4 1P+2C Předmět není vypsán
17VVKFB Vybrané kapitoly z fyziky a biofyziky
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
F7PBOVKM Vybrané kapitoly z matematiky pro optometristy česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
F7PBRVKAM Vybrané kapitoly z aplikované matematiky česky Z,ZK 4 1P + 2C Předmět je vypsán
17DBVMGV Vybrané metody genetického výzkumu
 
česky Předmět není vypsán
17ADBVMGV Vybrané metody genetického výzkumu
 
anglicky ZK 5 2P ZK 5 2P Předmět není vypsán
F7DTVPF Vybrané partie z fyziologie
 
česky Předmět není vypsán
F7PBOVZF Vyšetřování zrakových funkcí česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBOVZF Vyšetřování zrakových funkcí
 
česky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
F7PBOZFO Základy fyziologické optiky
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
17PBOZFOA Základy fyziologické optiky
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
17PBOZFO Základy fyziologické optiky
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17VZGVO Základy geometrické a vlnové optiky
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
F7PBLZII Základy imunologie a imunochemie česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
F7PBLOBC Základy obecné biologie a cytologie česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
F7PBOZSM Základy statistiky a zpracování měření česky KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
F7PBKZTMF-I Základy teoretické medicíny - fyziologie a patofyziologie
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
F7PBKZTMG-I Základy teoretické medicíny - genetika a mikrobiologie
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
F7PBKZTM2 Základy teoretické medicíny II.
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
17DAULT Úvod do laserové techniky
 
anglicky Předmět není vypsán
F7PBOUO Úvod do optiky a optometrie česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra17101.html