Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Pokročilá přístrojová technika v terapii

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMBPTT ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět se zabývá následujícími tématy - přístrojová technika používaná v chirurgických oborech a vybrané terapeutické přístroje, používané v různých oborech medicíny, fyzikální principy přístrojů, bezpečnostními aspekty jejich provozu, včetně vztahu k technickým normám a konkrétním klinickým použitím.

Požadavky:

Hodnocení zkoušky: Zkouška má písemnou formu. Otázky jsou z obsahu přednášek. Není dovoleno při zkoušce používat literaturu a ani jinou nápovědu. Z testu je možné získat maximálně 100 bodů, hodnocení dle ECTS.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Osnova přednášek:

 Chirurgické instrumentárium, sterilizace

 Přístroje pro miniinvazivní chirurgii a endoskopii

 Neuromuskulární stimulátory

 Litotrypse extrakorporální rázovou vlnou

 Terapie světlem - fototerapie, laserová terapie, bioptické lampy

 Intraaortální balonková kontrapulzace, barokomory

 Rehabilitační přístroje - lymfodrenáž, pohybová rehabilitace, trakce a trakční jednotky

 Kryoterapeutické jednotky

 Terapie novorozenců

 Hemodialyzační přístroje

 Robotická chirurgie

 Radioterapeutické a radioizotopové přístroje

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

HRAZDIRA, Ivo et al. Fundamentals of biophysics and medical technology. 2nd, rev. ed. Brno: Masaryk University, 2012. 325 s. ISBN 978-80-210-5758-6.

WEBSTER, John G., ed. Medical instrumentation: application and design. 4th ed. Hoboken, N.J.: Wiley, ©2010. xix, 713 s. ISBN 9780471676003.

Doporučená literatura:

HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. Brno: Neptun, ©2006. 312 s. ISBN 80-86850-01-3.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6242206.html