Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Angličtina IIIB (část 2)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBA3B KZ 2 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Výuka v letním semestru spočívá v moderním, nefrontálním, projektovém a mezioborovém způsobu výuky, který se ve světě dostává do popředí. Systém je založený na samostatné tvůrčí práci studentů, kteří mají za úkol zpracovat zajímavé téma z oblasti jejich oboru studia, tedy biomedicínského inženýrství a zpřístupnit jej kolegům ve formě projektu nad kterým se v hodině diskutuje. Student moderuje diskusi. Další aktivitou studentů v letním semestru pohovor s vyučující o článku z časopisu New Scientist přístupného ve fakultní knihovně, individuální aktivita.

Požadavky:

Zpracování vlastního projektu, jeho odprezentování v hodině a následní aktivní vedení diskuse, pohovor s vyučující nad článkem z New Scientist, možné dvě absence.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Introduction, instructions

2. Project

3. Project

4.Project

5. Project

6. Project

7. Project

8. Project

9. Project

10. Project

11. Project

12. Discussions

13. Discussions

14.Discussions

Cíle studia:

Zvýšení schopností nejen jazykových, ale i discourse skills - umění diskutovat, umění psát populárně vědecké články z oboru, pracovat s nimi, naučit se orientovat problematice, vybírat validní zdroje a s těmi pracovat, rozšíření povědomí o moderním vývoji a pokrocích v oblasti biomedicínského inženýrství.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6176606.html