Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Korekce refrakčních vad

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOKRV ZK 1 1P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět je zaměřen na korekci refrakčních stavů chirurgickým či laserovým zákrokem do oka. Vysvětluje změnu refrakce zásahem do rohovky, bělimy, nitra oka ať již implantací další čočky nebo náhradou samotné čiré nebo zkalené čočky. Velký důraz je kladen na indikace a možné komplikace po těchto zákrocích.

Požadavky:

1. Průběžné základní znalosti ověřované průběžným ústním přezkoušením.

2. Závěrečný test obsahuje 24 otázek, Pro složení zkoušky musí mít student x % správných odpovědí.

Osnova přednášek:

1. Refrakční stav oka, refrakční vady (principy a jejich rozdělení) - myopie, hypermetropie, astigmatismus.

2. Korekce refrakčních vad

3. Akomodace, presbyopie - princip a korekce

4. Afakie, anizometropie, anizeikonie

5. Refrakční zákroky na rohovce - chirurgické a nechirurgické (laserové)

6. Refrakční zákroky na skléře

7. Indikace k zákrokům a komplikace po těchto zákrocích

8. Refrakční zákroky nitrooční - na fakickém oku

9. Refrakční zákroky nitrooční operací čočky – čiré a operace katarakty

10. Vzorce k výpočtu vhodné nitrooční čočky

11. Multifokální nitrooční čočky

12. Chirurgické řešení presbyopie – laserové a chirurgické

13. Shrnutí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studium předmětu Korekce refrakčních vad má přinést studentům ucelený přehled základních objektivních refrakčních vyšetření a jejich zvládnutí v praxi optometristy. Cílem je zvládnutí teoretických východisek pro objektivní refrakci a nacvičení základního algoritmu vyšetření praktickým tréninkem.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] HEISSIGEROVÁ J a kol. Oftalmologie. Pro pregraduální a postgraduální přípravu. Maxdorf jessenius, 2018. ISBN: 978-80-7345-580-4.

[2] SCHEIMAN, M., WICK, B., Clinical Management of Binocular Vision: Heterophoric, Accommodative, and Eye Movement Disorders, ed. 4., Lippincott Williams & Wilkins, 2013, 752 s., ISBN 978-1-45117-525-7.

Doporučená literatura:

[1] KUCHYNKA P. a kol. Oční lékařství, Grada, 2. vydání, 2016, ISBN: 978-80-247-1163-8.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6472606.html