Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Kontaktní čočky I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOKC1 Z,ZK 3 2P+2C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBOKC1 je, že student úspěšně absolvoval F7PBOMCH nebo získal zápočet a nevyčerpal všechny zkouškové termíny předmětu F7PBOMCH. Předmět F7PBOKC1 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBOMCH
Úspěšné absolvování předmětu F7PBOKC1 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBOKC2.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Historie a vývoj kontaktních čoček. Kontaktologická terminologie. Výrobní postupy. Klasifikace kontaktních čoček a jejich materiálů. Vlastnosti materiálů. Design kontaktních čoček. Metody nošení a výměny kontaktních čoček. Péče o kontaktní čočky: složení přípravků a způsob účinku. Indikace a kontraindikace kontaktních čoček. Sférické měkké a pevné kontaktní čočky. Vybavení kontaktologické praxe. Anamnéza, základní vyšetření a výběr kontaktní čoček. Manipulace a péče o kontaktní čočky. Nasazování a snímání čoček.

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

1. Zápočet po absolutoriu praktik, při dobrých výsledcích testů a 70% účasti automaticky poslední hodinu, jinak nutno uspět v zápočtovém testu. Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci.

2. Základní znalosti průběžně ověřované testy.

3. Minimum pro udělení absolutoria z každého testu je 50 % správných odpovědí. Průběžné testy se píší jenom jednou, tj. bez možnosti opravy. Pro udělení zápočtu musí mít student v zápočtovém testu 75 % správných odpovědí.

Požadavky zkoušky:

1. Zkoušení je ústní, zkoušený dostane 4 otázky. Klasifikace standartní ČVUT.

Osnova přednášek:

1. Historie kontaktologie: vývoj materiálů, designu a způsobu nošení kontaktních čoček

2. Materiály pro výrobu kontaktních čoček 1: základy chemické struktury jednotlivých druhů materiálů

3. Materiály pro výrobu kontaktních čoček 2: rozdělení materiálů podle různých klasifikací

4. Výrobní postupy: výrobní postupy a jejich použití u různých typů kontaktních čoček

5. Fyziologie povrchu oka: anatomie a fyziologie slzného filmu, rohovky a adnex z hlediska kontaktologa

6. Vyšetření předního očního segmentu: vyšetření slzného filmu, zobrazovací metody tvaru a struktury rohovky

7. Vyšetření související s aplikací kontaktních čoček: anamnéza, postup vyšetření před aplikací a po aplikaci čoček, způsoby dispenzarizace

8. Vyšetření související s aplikací kontaktních čoček: vyšetření refrakce a vizu s ohledem na kontaktní čočky, fyziologický nález a nálezy představující relativní a absolutní kontraindikace nošení kontaktních čoček

9. Patofyziologie nošení kontaktních čoček: vliv kontaktních čoček na oko a oční adnexa

10. Základní parametry kontaktních čoček a jejich význam pro praxi: design čoček, zakřivení, průměr, rozdělení podle designu

11. Základní vlastnosti kontaktních čoček: transportní vlastnosti, zejména permeabilita a transmisibilita kyslíku, botnací a mechanické vlastnosti, povrchové vlastnosti - smáčivost

12. Přehled kontaktních čoček a postupů aplikace: přehled různých typů kontaktních čoček, teoretické základy postupů aplikace

13. Přehled kontaktních čoček, způsobů nošení a péče o čočky: režimy nošení kontaktních čoček, výhody a nevýhody jednotlivých způsobů nošení, požadavky na kontaktní čočky a stav oka pro jednotlivé způsoby nošení, základy péče o kontaktní čočky

14. Shrnutí učiva, závěrečný test

Osnova cvičení:

1. Seznámení s kontaktními čočkami, vybavení kontaktologické praxe, NZZ

2. Keratomerie, ARK, zhodnocení rohovkových parametrů

3. Typy KČ, režim a frekvence nošení KČ

4. Anamnéza a výběr kontaktní čočky, kontraindikace - relativní, absolutní

5. Refrakce s ohledem na korekci KČ, sférický ekvivalent, sférocyl. přepočet, VD přepočet

6. Vyšetření před aplikací KČ - makroskopie, základy biomikroskopie PS - difúzní osvětlení, hodnocení slzného filmu

7. Biomikroskopie PS - přímé osvětlení - optický řez, paralelní řez

8. Manipulace, aplikace, vyjmutí KČ

9. Komplikace při aplikaci - anatomické a parametrické odlišnosti

10. Zhodnocení nasazené KČ, visus, centrace, motilita, push-up test

11. Péče o KČ, prostředky péče, poučení pacienta

12. Komplikace nošení KČ - infekce, poškození KČ, neovaskularizace...

13. První následná kontrola s nasazenými KČ, zhodnocení, visus, doporučení

14. Shrnutí, ukázková aplikace a zhodnocení na štěrbinové lampě

Cíle studia:

Anamnéza, základní vyšetření a výběr kontaktních čoček

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] BARON, H., EBEL J.: Kontaktlinsen. 1-3. díl. DOZ Verlag Heidelberg, 2008, ISBN: 978-3-922269-82-3

[2] EFRON, N. Contact lens practice, Butterworth-Heinemann 2017, ISBN: 978-0-7020-6660-3

[3] Kolektiv autorů, Základní kurz školení kontaktologů, Česká kontaktologická společnost, Praha 2004

[4] Kolektiv autorů, Nadstavbový kurz školení kontaktologů, Česká kontaktologická společnost, Praha 2004

[5] Kolektiv autorů, A Handbook of Contact Lens Management. 2. vyd., Johnson & Johnson Vision Care & Synoptik, 2006, 87 s.

Doporučená literatura:

[1] Kolektiv autorů, Sborník přednášek (kurz kontaktologů), ČKS, 1997

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6472506.html