Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Odborná praxe I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOP1 Z 4 2XT česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Cílem předmětu je využití teoretických a praktických poznatků nabytých na přednáškách a cvičeních v podmínkách reálné praxe. Během výuky si student pod odborným vedením mentorů (smluvně zajištěných) postupně osvojuje správné postupy a adaptuje se na práci ve zvoleném oboru. Tématy pro odbornou praxi jsou prodej, oprava a úprava brýlí, zábrus brýlových čoček a stanovení objektivní a subjektivní refrakce

Pracoviště:

- Doporučena jsou zdravotnická zařízení s ordinacemi očního lékaře, poskytovatelé zdravotnických služeb s vyšetřovnou optometristy a provozovny očních optik s vybavením pro zábrus brýlových čoček a úpravu a opravu brýlí.

Zaměření odborné praxe:

1. Osvojení postupu výběru a prodeje brýlových čoček a brýlových obrub

- výběr brýlových čoček a brýlových obrub pro klienta na základě znalosti jeho korekce, požadavků a zrakových, pracovních, estetických a dalších potřeb

- zjištění parametrů obličeje a jejich použití pro centraci brýlových čoček

2. Zábrus, úprava a oprava brýlí v provozovně oční optiky

- zábrus unifokálních brýlových čoček a jejich upevnění do celorámových a vázaných brýlových obrub

- úprava brýlí na základě anatomických parametrů obličeje a zrakových požadavků klienta

- opravy kovových a plastových brýlí různých konstrukčních typů

3. Vyšetření zrakových funkcí s akcentem na vyšetření objektivní a subjektivní refrakce

- základní screening zrakových funkcí a kontrola předního segmentu oka

- vyšetření objektivní refrakce a keratometrických dat

- vyšetření subjektivní refrakce, zhodnocení a doporučení

Požadavky:

1. Absolvování odborné praxe ve všech třech tematických oblastech v předepsaném rozsahu.

2. Písemné potvrzení o absolvování odborné praxe ve všech třech tematických oblastech v předepsaném rozsahu odpovědnou osobou a ověření potvrzení garantem předmětu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Pracoviště:

- Doporučena jsou zdravotnická zařízení s ordinacemi očního lékaře, poskytovatelé zdravotnických služeb s vyšetřovnou optometristy a provozovny očních optik s vybavením pro zábrus brýlových čoček a úpravu a opravu brýlí.

Zaměření odborné praxe:

1. Osvojení postupu výběru a prodeje brýlových čoček a brýlových obrub

- výběr brýlových čoček a brýlových obrub pro klienta na základě znalosti jeho korekce, požadavků a zrakových, pracovních, estetických a dalších potřeb

- zjištění parametrů obličeje a jejich použití pro centraci brýlových čoček

2. Zábrus, úprava a oprava brýlí v provozovně oční optiky

- zábrus unifokálních brýlových čoček a jejich upevnění do celorámových a vázaných brýlových obrub

- úprava brýlí na základě anatomických parametrů obličeje a zrakových požadavků klienta

- opravy kovových a plastových brýlí různých konstrukčních typů

3. Vyšetření zrakových funkcí s akcentem na vyšetření objektivní a subjektivní refrakce

- základní screening zrakových funkcí a kontrola předního segmentu oka

- vyšetření objektivní refrakce a keratometrických dat

- vyšetření subjektivní refrakce, zhodnocení a doporučení

Cíle studia:

Optometrická praxe.

Studijní materiály:

[1] DOSHI, S., HARVEY, W., Eye Essentials: Assessment & Investigative Techniques, ed. 1., Elsevier, 2005, 186 s., ISBN: 978-0-7506-8853-6

[2] NAJMAN, Ladislav. Dílenská praxe očního optika. Vyd. 2., přeprac. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. ISBN: 978-80-7013-529-7.

[3] VESELÝ, Petr. Brýlová technologie I a II: praktická cvičení. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN: 978-80-210-7779-9.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6472806.html