Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Pohybové aktivity a sport handicapovaných

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFPASH Z 2 1S česky
Garant předmětu:
Aleš Příhoda
Přednášející:
Cvičící:
Filip Nový
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studentů s kondičním a vrcholovým sportem lidí se zdravotním, tělesným nebo duševním handicapem. Sportem jako součástí komprehenzívní terapie a podpory bazální terapie. Bude přednášena problematika využití pohybových a sportovních aktivit v psychosociální rehabilitaci. Sociální význam sportu, integrace prostřednictvím sportu do majoritní společnosti. Setkání s aktivními sportovci s handicapem.

Požadavky:

Písemný zápočtový test, pro absolvování nutno splnit alespoň na 50 %

100% docházka, povolena je 1 omluvená absence.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

1. Historie a současnost sportu osob se specifickými potřebami (OSP). Formy tělesné výchovy a sportu handicapovaných. Význam pohybových aktivit a sportu OSP.

2. Sportovní odvětví OSP. Materiální zabezpečení sportu. Klasifikace diagnóz pro jednotlivé sporty. Kompenzační cvičení zdravotně postižených sportovců. Pravidla, soutěžní řády

3. Aplikované pohybové aktivity. Sport handicapovaných dětí.

4. Sport osob s tělesným postižením. Sport osob se zrakovým a sluchovým postižením.

5. Sport osob s mentálním postižením. Vrcholový sport OSP. Příklady a pravidla sportů OSP.

6. Opakování, zápočtový test.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámení studentů s kondičním a vrcholovým sportem lidí se zdravotním, tělesným nebo duševním handicapem.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•DAĎOVÁ, Klára. Klasifikace pro výkonnostní sport zdravotně postižených. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008, 89 s. ISBN 978-802-4615-202.

•JANSA, Petr a Josef DOVALIL. Sportovní příprava: vybrané teoretické obory, stručné dějiny tělesné výchovy a sportu, základy pedagogiky a psychologie sportu, fyziologie sportu, sportovní trénink, sport zdravotně postižených, sport a doping, úrazy ve sportu a první pomoc, základy sportovní regenerace a rehabilitace, sportovní management. 1. vyd. Praha: Q-art, 2007, 267 s. ISBN 978-80-903280-8-2.

•KUČERA, Miroslav, Pavel KOLÁŘ a Ivan DYLEVSKÝ. Dítě, sport a zdraví. 1. vyd. Praha: Galén, 2011, 190 s. ISBN 978-807-2627-127.

•TILINGER, Pavel a Alena LEJČAROVÁ. Sport osob s intelektovým postižením. Praha: Karolinum, 2012, 188 s. ISBN 978-80-246-2037-4.

•TRNKA, Václav. Charakteristika a organizace sportu osob se zrakovým postižením v České republice. Praha: Karolinum, 2012, 80 s. ISBN 978-80-246-1958-3.

Doporučená literatura:

•JANDAČKA, Daniel. Kinetická analýza lidského pohybu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011, 144 s. ISBN 978-80-7464-103-9.

•JANDAČKA, Daniel a Radim UHLÁŘ. Základy biomechaniky sportu a tělesných cvičení. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011, 116 s. ISBN 978-80-7368-944-5.

•DYLEVSKÝ, Ivan. Dětský pohybový systém. Olomouc: Poznání, 2012, 152 s. ISBN 978-80-87419-18-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-2
Nový F.
12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Kladno FBMI
Sál 2

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6122406.html