Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Legislativa a bezpečnost biomedicínského software a dat

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMILEG ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Dagmar Brechlerová
Přednášející:
Dagmar Brechlerová, Lenka Lhotská
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou právního kontextu ICT aplikací ve zdravotnictví a sociální péči v ČR. Dále budou diskutovány právní aspekty spojené s vývojem, implementací a používáním informačních systémů a s vývojem, výrobou a distribucí zdravotnických prostředků a asistivních technologií. Pozornost bude věnována bezpečnostním aspektům uchovávání a přenosu citlivých dat, přístupu k nim, apod.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: Písemná zkouška s ústním dozkoušením.

Osnova přednášek:

Právní systém v ČR, začlenění do evropského kontextu, typy právních dokumentů, právní úkony.

2. Právní předpisy související s aplikacemi ICT ve zdravotnictví a sociální péči.

3. Zákon na ochranu osobních údajů a souvislost s informačními systémy

4. Zákon o zdravotních službách, zákon o sociálních službách

5. Zákon o zdravotnických prostředcích

6. Legislativa související s problematikou vývoje, výroby a užití asistivních technologií

7. Koncept kybernetické bezpečnosti v kontextu zdravotnictví

8. Základní principy zabezpečení

9. Typy útoků, klíčové zranitelnosti u zdravotnických systémů

10. Zranitelná elektronika (zdravotnická, asistivní technologie)

11. Bezpečnost datové komunikace

12. Případové studie I

13. Případové studie II

14. Závěry

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou právního kontextu ICT aplikací ve zdravotnictví a sociální péči v ČR.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] MACH, Jan. Lékař a právo: praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3683-9.

[2] Aktuální znění relevantních zákonů, vyhlášek a nařízení vlády: Sbírka zákonů ČR (www.mvcr.cz)

[3] KŘEPELKA, Filip. Evropské zdravotnické právo. Praha: LexisNexis CZ, 2004. Knihovnička Orac. ISBN 80-86199-89-4.

Doporučená literatura:

[5] Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR.

[6] DOSEDĚL, Tomáš. 21 základních pravidel počítačové bezpečnosti. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0574-1.

[7] KOCMAN, Rostislav a Jakub LOHNISKÝ. Jak se bránit virům, spamu, dialerům a spyware. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0793-0.

[8] Aktuální informace o cybersecurity, jako např.: https://www.fcc.gov/general/emergency-information-online-safety;

http://www.coe.int/en/web/cybercrime

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost CIIRK
Lhotská L.
Brechlerová D.

09:00–10:50
(přednášková par. 1)
Dejvice
CIIRC
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5586306.html