Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Chirurgie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRCHIR ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Jan Bříza
Přednášející:
Jiří Pudil
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnou a speciální chirurgií, operačním procesem a jednotlivými typy chirurgických pracovišť. Zahrnuje i některá speciální témata současné chirurgie. Posluchač si osvojí základními principy chirurgické léčby, pojmy asepse, antisepse, desinfekce sterilizace, komplexní předoperační příprava, operační techniky, pooperační péče a prevence a léčba možných komplikací.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška ( Student si vybere náhodně jednu otázku. Examinátor v průběhu ústního zkoušení může položit jakoukoliv další otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané ve výuce)

Požadavky na studenta: základní znalosti z anatomie, povinná literatura

Osnova přednášek:

1. týden Úvod do chirurgie, chirurgické vyšetření, vyšetřovací metody.

2. týden Historie chirurgie. Asepse, antisepse, desinfekce a sterilizace. Nauka o ranách.

3. týden Infekce v chirurgii. Šok, SIRS, sepse. Pooperační komplikace.

4. týden Perioperační péče, anestezie. Základy první pomoci.

5. týden Chirurgie gastrointestinálního traktu.

6. týden Chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu.

7. týden Náhlé příhody břišní I

8. týden Náhlé příhody břišní II

9. týden Kýly, krvácení.

10. týden Hrudní chirurgie.

11. týden Traumatologie.

12. týden Cévní chirurgie. Miniinvazivní chirurgie.

13. týden Chirurgie mammy a štítné žlázy. Transplantace a transfůze.

14. týden Popáleniny. Shrnutí semestru.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

SPILKA, Jiří, Miroslav ZEMAN et al. Chirurgie pro bakaláře. 1. vyd. Praha: 1. LF UK, 2014. ISBN 978-80-260-3421-6. Dostupná z: https://el.lf1.cuni.cz/chirurgie-pro-bakalare/.

Doporučená literatura:

Hoch, Jiří, Jan Leffler et al. Speciální chirurgie. 2. aktual. vyd., Praha Maxdorf 2003, ISBN

978-80-8591-244-9 (poznámka přednášejícího – vhodné 1. i 2. vydání, rozšířené 3. vydání výrazně přesahuje rámec výuky pro obor Radiologická asistence)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost ÚVN
Pudil J.
13:00–14:50
(přednášková par. 1)
Dejvice
ÚVN Praha
Čt

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6590506.html