Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Brýlové technologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBOBT Z,ZK 6 2P+4C česky
Garant předmětu:
Jakub Král
Přednášející:
Jakub Král, Petr Písařík
Cvičící:
Jakub Král
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Student se seznamuje se základním chodem v Optické Laboratoři. Osvojuje si zvyky, které jsou standardní při kompletování brýlové korekce. Student se učí získávat individuální parametry klienta, centrace a výběr vhodné brýlové čočky následné kompletace brýle. Dále si osvojuje úpravy a opravy brýlové korekce

Požadavky:

Požadavky zápočtu:

1. Absence (do 20 %, tj. 3 absence za semestr) musí být nahrazeny s jinou paralelkou probírající stejné téma, přezkoušením nebo příp. obhájením seminární práce. Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci a musí být nahrazena.

2. Průběžné splnění úkolů zadané na hodině. Např. broušení brýlových čoček, opravy brýlí, měření individuálních parametrů klienta atd.

Požadavky zkoušky:

1. Student absolvuje ústní zkoušku na konci studijního bloku, aby prokázal, že si osvojil přednášenou látku. Ústní zkouška se bude skládat ze tří náhodně vybraných otázek z témat odpřednášených na přednáškách. Student bude mít čas 10 minut na přípravu.

Osnova přednášek:

1. Základní mechanické charakteristiky materiálů

2. Přehled a rozdělení základních technologických operací

3. Výroba minerálních čoček

4. Výroba plastových čoček

5. Tenké vrstvy

6. Výroba kovových obrub

7. Výroba plastových obrub

8. Výroba multifokálních čoček 1. část

9. Výroba multifokálních čoček 2. část Tenké vrstvy

10. Sluneční ochrana a jejich výroba, ztenčení čoček

11. Výroba kancelářských, relaxačních, lentikulárních a bifokálních čoček

12. Broušení čoček a typy uchycení brýlových čoček

13. Materiály a jejich vlastností brýlových čoček v praxi.

14. Závěrečný test

Osnova cvičení:

1. Měření vrcholové lámavosti brýlových čoček I

2. Měření vrcholové lámavosti brýlových čoček II

3. Broušení brýlových čoček

4. Sesazování brýlových čoček do plastových celoobrub

5. Sesazování brýlových čoček do kovových celoobrub

6. Zhotovení poloobroučkových brýlí

7. Zhotovení bezobroučkových brýlí

8. Získání centračních údajů klienta Viktorinskou metodou

9. Centrovací věž

10. Opravy brýlových obrub

11. Úpravy brýlových obrub

12. Metody výpočtu pro degresivní čočky

13. Vhodný výběr multifokální čočky vzhledem k parametrům brýlí a klienta

14. Úpravy brýlových obrub

Cíle studia:

Cílem studia předmětu Brýlové technologie je získání jak teoretických znalostí o obecných mechanických charakteristikách materiálů a způsobech jejich zpracování a to jak na úrovni tovární výroby polotovarů jednotlivých částí brýlí, tak i jejich úpravy do finální podoby brýlí, se kterou se studenti seznámí v praktických cvičeních předmětu.

Studijní materiály:

[1] VESELÝ, P. Brýlová technologie I a II: praktická cvičení. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN: 978-80-210-7779-9.

[2] NAJMAN, L. Dílenská praxe očního optika. Vyd. 2., přeprac. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. ISBN: 978-80-7013-529-7.

[3] POLÁŠEK, J., BALÍK, J. Technický sborník oční optiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. ISBN: 8070131454.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:A-s115
Král J.
08:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Optická dílna
místnost KL:A-s115
Král J.
16:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Optická dílna
místnost KL:A-s115
Král J.
12:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Optická dílna
St
Čt

místnost KL:A-s115
Král J.
08:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Optická dílna
místnost KL:A-s115
Král J.
12:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 6)

Kladno FBMI
Optická dílna
místnost KL:B-220
Písařík P.
Král J.

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6471606.html