Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Metodologie vědeckého výzkumu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
F7PBOMVV KZ 2 1P+1S
Garant předmětu:
Marie Pospíšilová
Přednášející:
Petr Písařík, Marie Pospíšilová
Cvičící:
Petr Písařík, Marie Pospíšilová
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Student se v rámci předmětu seznámí s požadavky kladené na napsání vědeckého textu a jeho prezentaci. Věda a její struktura, charakter vědecké práce a její cíle, základní pojmy (hypotéza, zákonitost, teorie, model), vytváření informačního portfolia, hledání informací pomocí informačních technologií, zásady experimentování, proces měření a jeho hodnocení, sestavení projektu, struktura výzkumné práce, obhajoba výzkumné zprávy. Návrh projektu vědecké práce, struktura vědeckého sdělení, tvorba portfolia vědeckého projektu, vyhledávání na internetu, v knihovních katalozích, v bibliografických systémech. Obsah přednášek bude směrován k vlastní přípravě ppt prezentací a písemné formy a obsahu projektu a bakalářské práce.

Požadavky:

1)Zpracování všech požadovaných ppt prezentací podle sylabu cvičení.

2)PPT prezentace projektu v rozsahu 10 minut a 5min diskuse k přednesené prezentaci, která bude podkladem pro finální prezentaci projektu studenta

Osnova přednášek:

1)Úvod do předmětu, cíle předmětu. Věda, vědecká metoda, poznání, typy vědecké metody, zdroje financování

2)Rozprava nad tématy „Projekt“, abstrakt a jeho struktura, požadavky a struktura kvalifikačních prací - včetně BP a DP.

3)Práce s vědeckým textem, odkazy na časopisecké články a jejich struktura

4)Základní atributy vědeckého textu. Požadavky na vědecký text – projekt, BP, DP, odborný článek, kniha.

5)Doplňky vědeckého textu (klíčová slova)

6)Prezentace odborných studií, druhy a možnosti, požadavky a zásady

7)Hypotéza, Zpracování a vyhodnocení dat - analýza dat, chyby měření, grafické zpracování dat

Osnova cvičení:

1)Práce s citačními databázemi – knihovna ČVUT

2)Výběr klíčových slov podle projektu studenta, odkazy na odbornou literaturu, a její upřesnění podle rozsahu publikací

3)Osnova projektu, práce s odborným textem

4)Abstrakt projektu

5)Zvolená hypotéza projektu

6)Úprava odborného textu podle požadavků na BP a editora odborného časopisu

7)Prezentace projektu – poslední možnost úpravy a doporučení změn pro závěrečnou prezentaci projektu

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]SGALL, P., PANEVOVÁ, J.: Jak psát a jak nepsat česky. (2. vydání). Karolinum, 2014. ISBN: 978-80-246-2505-8.

[2]ŠIFNER, F.: Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. UK Praha, 2004. ISBN: 80-7290-167-2.

[3]GUSTAVII B.: How to Write and Illustrate a Scientific Paper. Cambridge University Press, Cambridge, 2003. ISBN: 978-0-521-87890-6.

[4]JORDAN R. R.: Academic Writing Course - New Edition. Nelson, Walton-on-Thames, 2002. ISBN: 978-0582400191.

[5]ZEIGER M.: Essentials of writing biomedical research papers. Mcgraw-Hill, New York, 2000. ISBN: 978-0071345446.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-730
Pospíšilová M.
Písařík P.

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Počítačová učebna
místnost KL:B-334
Pospíšilová M.
Písařík P.

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Lab. nemoc. infor. systémů
místnost KL:B-220
Pospíšilová M.
Písařík P.

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-720
Pospíšilová M.
Písařík P.

12:00–13:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-730
Pospíšilová M.
Písařík P.

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Počítačová učebna
místnost KL:B-220
Pospíšilová M.
Písařík P.

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6475706.html