Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMBPIZ KZ 4 1P+2C česky
Garant předmětu:
Jakub Ráfl
Přednášející:
Jakub Ráfl, Karel Roubík
Cvičící:
Jakub Ráfl, Šimon Walzel
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět se zabývá následujícími tématy - charakteristiky výzkumu a vědy, druhy výzkumů, návaznost na legislativu a finanční zdroje, výzkumné projekty, grantové přihlášky a grantový proces, základní charakteristiky a specifika odborného textu, obsah jednotlivých sekcí, publikační zvyklosti, publikační etika, citace pramenů, informační zdroje, typografická pravidla, matematická sazba, korektury textů, zásady pro tvorbu prezentací, prezentace výsledků formou tabulek, grafů, diagramů a schémat.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu:

Zpracování všech požadovaných příprav a samostatných prací podle zadání vyučujících, a to průběžně po dobu celého semestru ve stanovených termínech a v požadované kvalitě. Odprezentování zadaných samostatných prací studentů před celou skupinou podle instrukcí vyučujících, ve stanovených termínech a v požadované kvalitě. Aktivní účast ve výuce včetně např. řízených diskusí k presentacím a pracím kolegů. Omluvená absence v odůvodněných případech (Tolerována je 1 neomluvená absence). Úspěšné absolvování závěrečného zápočtového písemného ověření znalostí, které může obsahovat jak testové nebo otevřené otázky, tak i část odborného textu, se kterým bude student pracovat. Některé otázky mohou mít větší váhu při hodnocení než ostatní, a to například ty, které jsou komplexnější a složitější.

Hodnocení:

Předmět je hodnocen na základě stupnice ECTS, kdy včasné odevzdání všech úkolů v požadované kvalitě tvoří 50 % hodnocení a zápočtový test z látky přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia tvoří také 50 % hodnocení.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, cíle předmětu. Charakteristiky výzkumu a vědy, druhy výzkumů, návaznost na legislativu a finanční zdroje.

2. Základní charakteristiky a specifika odborného textu. Požadavky na abstrakty a jejich strukturu. Obsah jednotlivých sekcí. Publikační zvyklosti.

3. Požadavky na kvalifikační práce a jejich strukturu, požadavky na časopisecké články a jejich strukturu. Obsah jednotlivých sekcí. Publikační zvyklosti. Citace pramenů, nejčastěji používané citační styly.

4. Zásady pro tvorbu odborného textu - specifika českého a anglického odborného jazyka. Typografie a typografická pravidla, numerická typografie, matematická sazba. Korektury textů a korekturní značky. Publikační proces.

5. Informační zdroje - druhy, relevantnost, důvěryhodnost. Elektronické informační zdroje (volně dostupné a dostupné přes EIZ bránu ČVUT). Průzkum současného stavu v dané problematice - možnosti a postupy.

6. Prezentace odborných studií - druhy a možnosti, požadavky a zásady. Prezentace výsledků formou tabulek, grafů, diagramů a schémat. Znázornění výstupů statistické analýzy v grafech. Multimediální prezentace výsledků výzkumu, zásady pro tvorbu prezentací a jejich provedení, technické možnosti.

7. Publikační etika. Etika výzkumných studií. Výzkumné projekty. Grantové přihlášky a grantový proces.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1. Realizace rešerše

2. Struktura odborné publikace

3. Informační zdroje, citace pramenů

4. Schémata a diagramy

5. Tabulky, grafy, znázornění výstupů statistické analýzy v grafech

6. Typografie

7. Metody, závěr, diskuze.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

DAY, Robert A. a Barbara GASTEL. How to write and publish a scientific paper. Eighth edition. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2017. 326 stran. ISBN 978-1-316-64043-2.

GUSTAVII, Bjorn. How to write and illustrate scientific papers [online]. 2nd ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008 [cit. 2018-12-21]. Dostupné z: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope =site&db=nlebk&AN=224505>. ISBN 9780511394638.

Doporučená literatura:

ZEIGER, Mimi. Essentials of writing biomedical research papers. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 2000. xii, 440 s. ISBN 9780071345446.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-537
Ráfl J.
Roubík K.

12:00–13:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-326
Ráfl J.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-137
Walzel Š.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6239806.html