Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Odborná anglická terminologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZOAT Z 3 2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět se zaměřuje v prvé části semestru na zopakování základních gramatických pravidel a upevnění nezbytné slovní zásoby a společenské konverzace, ve druhé části na získání základní slovní zásoby z oblasti anatomie, první pomoci, onemocnění, nemocničních zařízení a oddělení.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: průběžné základní znalosti ověřované testy, případným průběžným ústním přezkoušením při hodinách a písemný zápočtový test (minimálně 60 %), prezentace v hodině plus pracovní list, docházka ( možné 3 absence).

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

1. týden Introduction, the human body.

2. týden The hospital and the wards, giving instructions.

3. týden Pharmacology, body systems.

4. týden Musculoskeletal system.

5. týden Orthopaedics.

6. týden Circulatory system.

7. týden Digestive system.

8. týden Respiratory system.

9. týden Urinary system.

10. týden Reproductive system.

11. týden First aid, nervous system.

12. týden Emergency situations, endocrine system.

13. týden Test.

14. týden Assessment.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•POHL, Alison. Test Your Professional English: Medical: Medicine. Penguin, 2002, 112 s. ISBN 978-05-8245-147-6.

•TOPILOVÁ, Věra. Medical English. Praha: Tobiáš, 2001, 273 s. ISBN 80-7311-001-6.

Doporučená literatura:

•GOGELOVÁ Helena. Angličtina pro fyzioterapeuty. Praha: Grada Publishing a.s., 2011, 320 s. ISBN 978-80-247-3531-3.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6202206.html