Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Odborná praxe I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMBOP1 Z 2 2 XT česky
Garant předmětu:
Petr Kudrna
Přednášející:
Cvičící:
Petr Kudrna
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Odborná praxe I doplňuje praktickou část výuky v programu Biomedicínské inženýrství. Studenti se prakticky a podrobněji seznamují s činností a náplní práce biomedicínského inženýra ve zdravotnických zařízeních, a to konkrétně v běžném klinickém provozu.

Odborná praxe je koncipována tak, aby student strávil při praxi ve zdravotnických zařízeních nejméně 30 hodin na pracovištích používajících diagnostické zdravotnické přístroje včetně zobrazovacích metod, nejméně 20 hodin na pracovištích používajících terapeutické zdravotnické přístroje a nejméně 10 hodin na pracovištích používajících laboratorní zdravotnické přístroje. Součástí náplně praxí je dále alespoň 5 hodin na technicko-provozním úseku se zaměřením na problematiku medicinálních plynů, kompresorových stanic a záložních zdrojů elektrické energie a 5 hodin na úseku metrologie.

Student se během praxe seznámí s procesy a postupy, které přímo souvisí s každodenní činností biomedicínského inženýra s působností v klinickém provozu: problematika vyhodnocování poruch zdravotnických přístrojů a technologií vč. nápravných řešení, realizace pravidelných kalibrací případně ověřováním měřidel, realizace pravidelných bezpečnostně technických kontrol zdravotnických prostředků, přebírání dodávané zdravotnické techniky včetně potřebné dokumentace apod.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu: 100% docházka, absence je nutno nahradit v jiném termínu, potvrzení o absolvované praxi příslušným pracovištěm, odevzdaná zpráva z praxe.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6240106.html