Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Biologická ochrana

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KBPBO KZ 3 6P česky
Vztahy:
Předmět F7KBPBO lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7KBPBIC
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět vede k pochopení základních mechanismů protiinfekční imunity a epidemiologického procesu infekčních onemocnění. Studenti jsou seznámeni s možností zneužití infekčních agens k válečným a teroristickým účelům, Důraz je kladen na preventivní i následní ochranná opatření k zabránění dalšího šíření, organizaci ochrany obyvatelstva v případě napadení, roli státu, OOVZ a IZS v likvidaci následků s použitím prostředků civilní i vojenské infrastruktury a příslušné legislativní normy včetně mezinárodních úmluv.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: základní znalosti biologie.

Osnova přednášek:

1.–2. týden Definice B-agens, B-zbraň. Bioterorismus – vlastnosti, cíle, historie použití biologických zbraní. Ženevský protokol o zákazu chemických a bakteriologických zbraní, Úmluva Biological Weapons Convention.

3.–4. týden Kategorie biologických zbraní podle CDC Atlanta, charakteristika, vlastnosti, možnosti diagnostiky, prevence a léčby.

5.–6. týden Epidemiologický proces, funkce imunitního systému, význam aktivní a pasivní imunizace, desinfekce a sterilizace, desinsekce a deratizace.

7.–8. týden Národní akční plán ČR, Pandemický plán ČR, krizové plány a plány krizové připravenosti, Doktrína Armády ČR, integrovaný záchranný systém, státní zdravotní dozor.

9.–10. týden Civilní prostředky ochrany, armádní prostředky ochrany, osobní ochranné prostředky, kategorie laboratoří.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Znalosti:

Student získá základní znalosti o B-agens a o možnostech zneužití infekčních agens k teroristickým ale i válečným útokům. Bude se orientovat v příslušných právních předpisech týkajících se ochrany před biologickými agens.

Dovednosti:

Student bude zhodnotit potřebu příslušných ochranných opatření k ochraně obyvatelstva a infrastruktury a uplatnit opatření k zabránění možného šíření.

Studijní materiály:

Povinná literatura:PAVLÍK, Emil. Přenosné nákazy, jimi vyvolávaná onemocnění, jejich prevence a léčba. In: NAVRÁTIL, Leoš (ed.) Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2. zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing 2017, s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6604406.html