Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Informační systémy ve zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBISZ Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Zoltán Szabó
Přednášející:
Dagmar Brechlerová, Anna Horňáková, David Jirsa, Zoltán Szabó
Cvičící:
Dagmar Brechlerová, Anna Horňáková, David Jirsa, Tomáš Krajča, Zoltán Szabó, Petr Šmíd
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Přednášky jsou zaměřeny na definici a objasnění jednotlivých podoborů medicínské informatiky, vazby informačních systémů na organizaci zdravotnictví, úhrady a controling, definice uživatelů IS a jejich role. Předmět zahrnuje nezbytný přehled informačních technologií a technických a SW prostředků pro budování IS. Pozornost je dále věnována principům kódování a interpretace medicínských dat, datovým standardům a komunikacím. Jsou rozebrány jednotlivé typy a vlastnosti klinických, komplementárních, nemocničních, regionálních a managerských zdravotnických a medicínských IS. Předmět dává dále zevrubnou informaci o metodologii vývoje, implementace a podpory rozsáhlých informačních systémů ve zdravotnictví.

Požadavky:

Pro předmět nejsou dány žádné specifické vstupní požadavky.

Osnova přednášek:

1. Úvod: Systém. Informační systém (IS). Zdravotnický IS. Životní cyklus vývoje IS. Data, informace a znalost. Úvod do NIS, Standardy pro komunikaci, Klasifikační systémy

2. Základní komponenty IT infrastruktury

3. Počítačové sítě a jejich architektura

4. Bezpečnost IS, základní pojmy, typy útoků, rizika, bezpečnostní funkce, bezpečnostní mechanismy. Úvod do kryptologie, kryptografii, kryptoanalýza

5. Symetrický šifrovací algoritmus, Asymetrická kryptografie, Digitální podpis, Malware, sociální inženýrství, další častá rizika a obrana proti nim

6. Správa bezpečnosti IS, budování bezpečnosti v organizaci, bezpečnostní politika, havarijní plán, normalizace bezpečnosti, základní právní předpisy a IS

7. Zdravotnické registry, získání informací z veřejných databází

8. Laboratorní inf. systémy (MD), RIS a PACS, Objednávací systém, Podniková architektura, Integrace systémů a IHE

9. Organizace zdravotnictví z pohledu legislativy, úhradové principy, management kvality, systém norem ČSN, Elektronizace zdravotnictví (koncept eHealth)

10. Interoperabilita a komunikační protokoly, DASTA a rozhraní VZP

11. Komunikační protokol HL7 Verze 2

12. Standard HL7 Verze 3 a HL7 CDA

13. Standardy HL7 Infobutton, HL7 CCOW, SNOMED CT po technické stránce

14. Shrnutí základních informací předmětu

Osnova cvičení:

1. IS - Medicus

2. IS - Carecenter

3. IS - Accord

4. Úvod do databází, Test z IS

5. Databáze - úvod, tvorba tabulek

6. SQL - základní dotazy

7. SQL - Složitější dotazy

8. Test SQL.

9. XML, HL7, HTML

10. Mirth - seznámení ovládání

11. Mirth - HL7 export dat do databáze

12. Test Mirth

13. Prezentace dat v HTML

14. Rezerva

Cíle studia:

Základní znalost vývoje, implementace a podpory informačních systémů ve zdravotnictví, zahrnující přehled informačních technologií a technických a SW prostředků pro budování IS.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] MUNZ, J. Informační technologie ve zdravotnictví - Informační systémy. ČVUT Praha, 2011. ISBN 978-80- 01-04720-0.

[2] Zvárová, J.: Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. Praha, Karolinum 2003

[3] Nemocniční informační systémy ve výuce informatiky na lékařských fakultách: 15.-16. června 2000, Chudobín u Olomouce: sborník. ISBN 80-238- 5688-X. Praha, Stapro 2000

Doporučená literatura:

[1] ŠPUNDA, M., DUŠEK, J. a kol. Zdravotnická informatika. Karolinum, Praha, 2007.

[2] Kasal P., Svačina Š.: Lékařská informatika, Karolinum, Praha 1998

[3] Handbook of Medical Informatics. Editor Jan H. van BEMMEL, editor Mark A. MUSEN, editor J. C. HELDER. AW Houten, Netherlands: Bohn Stafleu Van Loghum, c1997. ISBN 9031322946.

Studijní pomůcky: Informační systém Medicus, NIS Akord, Informační systém CareCenter

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:C-1
Brechlerová D.
Jirsa D.

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
C1, Velký sál
Čt
místnost KL:B-334
Šmíd P.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Lab. nemoc. infor. systémů
místnost KL:B-334
Šmíd P.
16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. nemoc. infor. systémů
místnost KL:B-334
Šmíd P.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Lab. nemoc. infor. systémů

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6178806.html